Om Incita

Incita er en professionel velfærdsleverandør med afdelinger i København, Aarhus, Silkeborg, Herlev og Søborg. Vi arbejder for at udvikle det rummelige arbejdsmarked – ikke blot ved at tale om det, men ved at levere det. Vores historie går tilbage til 1966.  

Incita er etableret som en erhvervsdrivende fond. Fondens formål er at fastholde og integrere mennesker på arbejdsmarkedet.

Kerneforretningen er at levere ydelser indenfor beskæftigelsesområdet og særligt tilrettelagt uddannelse (STU). Aktiviteterne omfatter desuden sundhedstilbud, supervision og undervisning til medarbejdere i private og offentlige organisationer, et arbejdsfællesskab for mennesker med senhjerneskader samt 3 produktionsvirksomheder og en café. 

Vision

Vi skaber fremtidens rummelige arbejdsmarked

Mission

Vi er resultatorienterede, når vi støtter mennesker til inklusion og fastholdelse i job eller uddannelse.

Vores kunder, samarbejdspartnere, arbejdspladser og borgere vælger Incita, fordi vores løsninger er visionære, professionelle, effektive og holdbare.

Vores værdigrundlag

Vi skaber resultater ved at alle vores indsatser følger kundens behov og sikrer positiv forandring samt værdi for de mennesker, der er i centrum for indsatsen.

Vi er visionære ved at invitere kunder og borgere med til at gå forrest i udviklingen af beskæftigelsesområdet, hvor vi ser de store sammenhænge og bruger dette til at udvikle vores indsatser.

Vi er professionelle ved at bruge relevant faguddannede medarbejdere til vores opgaver, som vi løser med saglighed og kvalitet.

Vi er effektive ved at holde fokus på målet for opgaven og bruge færrest mulige ressourcer til at opnå de bedste resultater.

Vi skaber holdbare løsninger ved at være realistiske, når vi vurderer, matcher og udfører vores indsatser.

Ledige stillinger

Virksomhedskonsulent til indsatser for ledige og sygemeldte

Vi har travlt og søger derfor en dygtig virksomhedskonsulent til vores indsatser for udsatte ledige og sygemeldte, som igen skal finde fodfæste på arbejdsmarkedet.

Du er en skarp virksomhedskonsulent, som har erfaring med jobrettede indsatser og undervisning for sygemeldte mennesker, samt samarbejde med virksomheder. Du er fx uddannet socialrådgiver, og du vil gerne gøre en forskel for mennesker, der har brug for støtte til at finde tilbage til arbejde.

Vi tilbyder
*Meningsfulde opgaver i et uhøjtideligt arbejdsmiljø
*En fagligt og socialt velfungerende arbejdsplads
*Medinddragelse ift. varetagelse af tilbud og aktiviteter i teamet
*Gode udviklingsmuligheder
*Flekstid
*Overenskomstansættelse
*Røgfri arbejdstid
*Personaleforening med mange gode arrangementer.

Dit job bliver at
*Være kontaktperson og ansvarlig for borgerforløb og tilrettelægge jobrettede forløb for sygemeldte borgere
*Støtte sygemeldte borgere i at blive raskmeldt
*Undervise på hold om jobsøgning, virksomhedskontakt, CV-skrivning, arbejdsmarkedet mm.
*Have kontakt til arbejdspladser for at matche ledige/sygemeldte med praktik/jobmuligheder og deltage i opfølgning med borger og arbejdspladsen
*Udarbejde skarpe og velformulerede rapporter til jobcentrene
*Samarbejde med Incitas tværfaglige medarbejdergruppe
*Bruge systemiske og løsningsfokuserede metoder i arbejdet med borgerne
*Deltage i udviklingen af Incitas faglige koncepter og standarder.

Vi ser gerne, at du har:
*Erfaring med jobrettede indsatser
*Relevant uddannelsesmæssig baggrund, fx som socialrådgiver

Spørgsmål?
Kontakt områdechef Jette Topp på telefon 2780 4245

Det praktiske
*Jobbet er på 37 timer ugentligt, men færre timer kan evt. forhandles
*Arbejdssted: Incita, Ellebjergvej 52, 2450 København SV.
*Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.
*Ansøgningsfristen er den 4. december 2020 klokken 12
*Vi vil løbende indkalde relevante kandidater til samtale. Tiltrædelse hurtigst muligt.
*Send din ansøgning per e-mail til soegjob@incita.dk mærket "virksomhedskonsulent til Incita hovedstaden nov20" i emnefeltet.

Incita arbejder for at udvikle det rummelige arbejdsmarked og opfordrer alle uanset køn, alder, etnisk oprindelse osv. til at søge stillingen.

Socialøkonomisk virksomhed søger psykologi studerende

Kunne det friste at indgå på en arbejdsplads med fagligt stærke psykologer? Vi søger en stud.psyk fra overbygningen som co-terapeut mv. med fokus på en ny eksistentielt funderet gruppe for unge med epilepsi.

Incita opretter et nyt tilbud for unge 16-30 årige med epilepsi. Tilbudet er sponseret af en pulje fra Trygfonden, og løber fra 1/1 - 2020 til sommeren 2021. Formålet er med en almen eksistentiel og sundhedspsykologisk tilgang at tilbyde et fælles forum til de unge der deltager. Gruppen varetages af psykolog som er autoriseret og specialist i psykoterapi.

Vi søger en psykologi studerende fra overbygningen på det kliniske område til alsidige og kvalificerende opgaver, hvor du kan få masser af klinisk erfaring. Du kommer til at indgå i visitation, produktion af undervisningsmateriale, afvikling af visitationssamtaler og gennemførelse af gruppetilbuddet.

Jobbet indeholder 3 timers aflønnet arbejde om ugen.

Sådan søger du

Ansøgning og cv sendes til soegjob@incita.dk att: Kathrine Christensen.
Mærk ansøgningen i emnefeltet med 'psykologistuderende til ungegruppe'. For spørgsmål osv, ring gerne til Kathrine Christensen på 41895353 eller e-mail kch@incita.dk

Deadline for ansøgning 1/12

Vi inviterer løbende kandidater til samtaler.

Incita er en landsdækkende socialøkonomisk virksomhed med knap 120 medarbejdere. Vi driver bl.a. en STU-skole og støtter mange målgrupper af udsatte til at komme i gang med job og uddannelse.
www.incita.dk

Digitaliseringskonsulent

Brænder du for at arbejde med digitalisering? Har du kompetencer indenfor IT, rapportering og udviklingsprocesser? Er du serviceorienteret og har du sans for implementering af IT-understøttelse og digitaliseringstiltag? Så kig nærmere her.

Incita søger til nyoprettet stilling en digitaliseringskonsulent, der i tæt samarbejde med vores IT- og kvalitetsafdeling skal styrke og udvikle det videre arbejde med digitalisering.

Opgaver:
• Udvikle og bistå til videreudvikling af Incitas online og digitale tilbud til borgere
• Bistå ved implementering af nye systemer
• Kvalitetssikring og evaluering af eksisterende IT-løsninger og digitalt setup
• Fungere som superbruger og supporter internt i Incita ift. til de anvendte fagsystemer
• Bidrage til vores systemoverblik, arkitekturoverblik mv., herunder udvikle og kvalitetssikre vores brug af Journaliseringssystem (People Trust), Uno-IT samt Specialvejledning.dk ift. snitflader med fx Navision og hjemmesider
Stillingen kræver at du kan håndtere flere opgaver samtidig, og at du er god til at prioritere din tid. Der vil være meget stor selvstændighed i stillingen til at planlægge egen hverdag. Det er en naturlig del af stillingen at skaffe viden om nye IT-løsninger, processer og metoder.

Om dig:
Har kendskab til og flair for IT og digitalisering. Måske har du teknisk erfaring, men det er ikke et krav. Der kan være mange formelle indfaldsvinkler til jobbet, du kan fx have en baggrund indenfor IT, statistik, kommunikation, metode. Det er et plus, hvis du har erfaring indenfor administration, økonomi, logistik, HR, evaluering eller analyse – og de dertil hørende IT-systemer.
Du er desuden serviceorienteret og brænder for at omsætte ’digitalisering’ til noget konkret, der skaber værdi for kunden. Kan arbejde selvstændigt, men samtidig facilitere og lede samarbejdet i fx pilotprojekter og opgaveteams. Kan lide at starte og afslutte opgaver, og har gerne overskud til at håndtere flere opgaver ad gangen. Du befinder dig godt i en projektverden, med forskellige, midlertidige arbejdsopgaver.

Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat og aflønnet efter gældende overenskomst. Stillingen er første omfang tidsbegrænset til 1 års varighed. Start 1. januar 2021 eller snarest derefter. Stillingen er placeret i økonomi- og administrationsafdelingen.

Kontakt og ansøgning:
Send din ansøgning til soegjob@incita.dk - mærk "digitaliseringskonsulent".
Ring gerne med spørgsmål om stillingen til økonomichef Poul Michael Fanøe, telefon 4011 5544.

Ansøgningsfristen er den 23. november 2020.
Ambitionen er at gennemføre samtaler i uge 48 med henblik på opstart januar 2021, men det væsentligste er at finde den rette kandidat.

Billeder og logoer

Her kan du downloade Incitas logo i vektoriserede filer. 

Logo, farve (eps)
Incita i farver med grå skrift og hvid baggrund

Logo, farve, negativ (eps)
Incita i farver med hvid skrift på grå baggrund

Logo, graa (eps)
Incita logo i sort-hvide gråtoner 

Logo, pan coated (eps)
Incita i farver med grå skrift og hvid baggrund

Logo, pan uncoated (eps)
Incita i farver med grå skrift og hvid baggrund

Bestyrelsen og god fondsledelse

* Kurt Ottesen (formand)
Valgt som eksternt medlem, indtrådt 2006, genvalgt 2017. Formand siden december 2015. Født 1943. Direktør for KSO Innovation.

* Jens Hornemann
Valgt som eksternt medlem, indtrådt april 2016. Født 1961. 

* Henrik Græsdal
Valgt som eksternt medlem, indtrådt oktober 2016. Født 1967. Advokat, associeret partner, Elmann Advokatpartnerselskab

*Jamal Tabari
Valgt som medarbejderrepræsentant til bestyrelsen, 1/9 – 2018 – 31/8 – 2022. Født 1961. Virksomhedskonsulent i Incita. 

*Karina Andresen
Valgt som medarbejderrepræsentant til bestyrelsen, 1/8 – 2019 – 31/8 – 2022. Født 1975. Virksomhedskonsulent i Incita. 

* Poul Brorson
Udpeget af Danske Handicaporganisationer, indtrådt 1/4 – 2018. Født 1970. Konsulent i Dansk Blindesamfund.

* Henrik Stilling
Udpeget af LO Hovedstaden/Dansk Metal, indtrådt 1/1 – 2019. Født 1966. Formand for Metal Hovedstaden.  


Redegørelse for god fondsledelse

jf. årsregnskabslovens § 77 a, jf. www.godfondsledelse.dk  

god_fondsledelse_skema_Incita2019

 

Medarbejdere


Incita siden 1966

Persondata og brug af cookies

Vi prioriterer beskyttelse af de oplysninger, du som borger, ansat, jobansøger eller samarbejdspartner har valgt at dele med os.

Hos Incita har vi en klar ambition om at minimere behandlingen af personoplysninger samt at skabe en høj grad af transparens i forhold til hvilke oplysninger, der behandles. Du kan derfor være sikker på, at vi indhenter, håndterer og opbevarer dine personlige informationer med størst mulig sikkerhed og efter lovgivningens anvisninger.

Vores detaljerede persondatapolitik er til enhver tid tilgængelig fra vores website (www.incita.dk) og har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os på telefon (45) 3524 8888 eller via mail til pmf@incita.dk

Privatlivspolitik: cookies og personoplysninger

Incita indsamler og bruger personoplysninger, når du besøger vores hjemmesider, anvender vores funktioner på hjemmesiden samt når du deltager i et forløb hos os, i et af vores arrangementer, indgår i samarbejde med os eller i øvrigt er i kontakt med os.

Hvilke oplysninger indsamler vi fra dig?

Når du bruger Incitas hjemmesider og services indsamler vi cookies. En cookie er et lille stykke kode, som gør, at vores hjemmesider kan genkende din computer. Her indsamler vi oplysninger om din IP-adresse, hvilke undersider på vores hjemmesider du besøger og hvilken browser du anvender.

Når du tilmelder dig arrangementer, tilmelder borgere til et forløb hos os eller kontakter os via link på hjemmesiden, indsamler vi relevante og nødvendige personoplysninger om dig for at kunne reagere på din henvendelse og tilbyde disse ydelser. Det vil altid fremgå af formularerne, hvilke oplysninger der er valgfri, og hvilke der er obligatoriske. Obligatoriske oplysninger er markeret med stjerne (*).

Når du samarbejder med os, fx i fælles udviklingsprojekter, via aftalte konsulentopgaver eller som leverandør eller underleverandør, indsamler vi også personoplysninger om dig. Det kan være personoplysninger som navn, adresse, telefonnummer og e-mail for at vi kan være i kontakt med dig. I forbindelse med vores arbejde på beskæftigelsesområdet kan vi med specifikt samtykke også indsamle og behandle personfølsomme oplysninger om de borgere vi samarbejder om og med som fx helbredsforhold, funktionsnedsættelse, ledighedsanciennitet eller biometriske data.

Hvis du i din kontakt med os via vores hjemmesider eller i et samarbejde afgiver personoplysninger om andre end dig selv, opfordrer vi dig til først at indhente samtykke fra disse personer.

Hvorfor indsamler vi dine personoplysninger?

Vi indsamler og bruger personoplysninger til følgende formål:

Surveys

Hvis du deltager i en spørgeskemaundersøgelse fra Incita, indsamler og behandler vi personoplysninger om dig og evt. tredjepart. Afhængigt af formålet med spørgeskemaundersøgelsen, kan vi indhente oplysninger af personfølsom karakter, herunder fx helbredsforhold, funktionsnedsættelse, ledighedsanciennitet eller biometriske data. Vi gør altid opmærksom på undersøgelsens formål og du vil blive bedt om samtykke forud for din deltagelse. Hvis du afgiver oplysninger om andre end dig selv, opfordrer vi dig til at indhente samtykke. Nogle gange kan vi anvende tredjeparts-løsninger som fx Analyzer eller en specifik forskningsinstitution og de vil her kun få overdraget dine personoplysninger som databehandler for os.

Jobansøgninger

Hvis du sender jobansøgninger til os, herunder ansøgning, CV, anbefalinger, eksamensbevis mv. giver du dit samtykke til, at vi behandler vi dem med henblik på en evt. ansættelse. Ansøgninger i forbindelse med et stillingsopslag gemmes op til seks måneder efter stillingen er besat. Det samme gør sig gældende for uopfordrede ansøgninger gemmes i op til seks måneder.

Samarbejde

Hvis du er i et samarbejde med os, fx i forbindelse med løsning af en konkret en opgave eller et udviklingsprojekt, indsamler vi personoplysninger for at kunne gennemføre samarbejdet. Vi indsamler og behandler derfor kontaktoplysninger som fx navn, adresse, e-mail og telefonnummer. I forbindelse med vores arbejde på beskæftigelsesområdet kan vi også indsamle og behandle personfølsomme oplysninger som fx helbredsforhold, funktionsnedsættelse, ledighedsanciennitet eller biometriske data om borgere.

Foto og videooptagelser

Vi tager foto og video for at kunne fortælle om vores arbejde, opgaver og projekter. Hvis du opholder dig på Incita’s adresse eller deltager i et Incita-arrangement, kan det derfor hænde at du er med på foto eller video. Vi vil altid bede om dit samtykke, før vi offentliggør billeder eller video, der specifikt afbilleder dig. Vi forbeholder os retten til publicere foto eller videooptagelser, der dokumenterer grupper. Nogle gange benytter vi professionelle fotografer som en del af en opgave eller et projekt. Her får vi produceret billeder eller videoer til brug i fx udgivelser, virale videoer eller digitale produkter, og vi vil her altid indhente skriftligt samtykke før materialet bliver offentliggjort.

Cookies og trafikdata

Når du bruger Incita’s hjemmeside eller services, indsamler vi cookies for at kunne forbedre disse og føre statistik. Det er en forudsætning for at bruge vores hjemmeside og services, at der oprettes cookies. Når du besøger vores hjemmeside eller services, bliver du derfor bedt om dit samtykke.

Hvor behandler vi dine personoplysninger?

Vi behandler dine personoplysninger på vores filservere i Danmark, som er hostet hos tredjeparts hostingfirma i Danmark.

Herudover behandler vi persondata på vores krypterede computere og på vores krypterede mobile enheder, der er forsynet med adgangskontrol.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Vi behandler kun dine personoplysninger så længe det er nødvendigt i forhold til at opfylde de formål, som er beskrevet ovenfor. Derefter vil vi slette eller i nogle tilfælde anonymisere dine personoplysninger. Vi kontrollerer regelmæssigt, om vi har personoplysninger, der skal slettes. Den periode, hvor vi gemmer dine personoplysninger, vil dog variere, fordi vi indsamler og opbevarer persondata til forskellige formål.

Surveys

Surveys er spørgeskemaundersøgelser, som vi foretager som en del af en opgave eller et projekt.
Slettes: 2 år efter opgavens eller projektets afslutning.

Jobansøgninger

Opfordrede og uopfordrede ansøgninger sendt til os.
Slettes: Ansøgninger på baggrund af opslag opbevares i op til 6 måneder efter stillingen er besat.
Uopfordrede ansøgninger opbevares i op til 6 måneder.

Samarbejde med Incita

Persondata indsamlet og behandlet i forbindelse med et samarbejde med Incita, herunder e-mails.
Slettes: 2 år efter opgavens eller projektets afslutning.

Foto og videoptagelser
Foto og videooptagelser fra arrangementer, opgaver og projekter.
Slettes: Efter aftale i det givne samtykke.

Trafikdata

Trafikdata er oplysninger om, hvordan du navigerer på vores hjemmesider. De indsamles fra cookies. Cookies oprettet på dine egne enheder skal du selv slette.
Slettes: Efter 5 år.

Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?
Det er vigtigt for os at beskytte dine personoplysninger. Vi har derfor implementeret tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at vi passer tilstrækkeligt på dine data. Alle personoplysninger findes på enten servere, computere eller mobile enheder med begrænset adgang, og alle servere, computere, mobile enheder og hjemmesider opdateres løbende for at forhindre evt. sikkerhedshuller. Alle computere og mobile enheder er krypterede og kræver adgangskoder for blive benyttet. Incita foretager desuden løbende opdatering og kontrol af virksomhedens firewall.

Vi kan dog ikke garantere, at vores sikkerhedsforanstaltninger forhindrer ethvert uautoriseret forsøg på at få adgang til, bruge eller offentliggøre personoplysninger. Hvis vi bliver opmærksomme på, at der er sket brud på sikkerheden og din persondata kan være kompromitteret, vil vi kontakte dig og datatilsynet hurtigst muligt.

Hvordan får du adgang til de oplysninger, vi har om dig?

Hvis vi behandler personoplysninger om dig, så har du ret til at få indsigt i disse.

Du har også ret til at få berigtiget dine personoplysninger eller få begrænset behandlingen af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod indsamling eller videre behandling af dine personoplysninger.

Hvis du beder om det, vil vi slette de personoplysninger, vi har indsamlet om dig, med mindre vi er forpligtet til at fortsætte databehandlingen i henhold til gældende lovgivning.

Du har også ret til at klage til en tilsynsmyndighed, hvis du er uenig i den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, kan du altid trække dit samtykke tilbage.

Trækker du dit samtykke tilbage, vil vi stoppe behandlingen af dine personoplysninger med mindre vi er forpligtede til at fortsætte behandlingen eller opbevaringen af dine personoplysninger i henhold til gældende lovgivning.

Du trækker dit samtykke tilbage ved at kontakte os via kontaktoplysningerne nedenfor, og vi vil behandle og svare på din anmodning så hurtigt som muligt inden for 30 dage.

Ændringer i persondatapolitikken

Vores persondatapolitik for cookies og personoplysninger kan ændre sig. Vi vil slå eventuelle ændringer af privatlivspolitikken op her på hjemmesiden, og hvis ændringerne er betydelige, vil vi give dig en meddelelse via e-mail, hvis vi har dine kontaktoplysninger.

Hvis vi ændrer denne persondatapolitik på en måde, der vil påvirke, hvordan vi bruger dine personoplysninger, vil vi rådgive dig om de valg, du måtte have, som følge af disse ændringer. Du finder altid seneste version på www.incita.dk

Kontakt os

Hvis du ønsker at få adgang til eller at vi sletter personoplysninger om dig, eller har andre spørgsmål, kan du altid kontakte os her:

Telefon (45) 3524 8888 eller via mail til pmf@incita.dk

Brug af cookies på dette website

Hvad er en cookie

En cookie er et stykke information, som opbevares på din computer. De anvendes typisk til at sikre den tekniske funktion af et website, men kan også anvendes til at opsamle statistiske informationer om brugeres færden.

Hvad er cookie-loven

Cookie-loven skal beskytte brugere mod uretmæssig opsamling af deres brug af websteder. Alle danske netsteder er forpligtet til at informere om, hvilke cookies der afsættes på brugerens udstyr. Informationen skal være i overensstemmelse med ”Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af og adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr”, som er en del af et EU-direktiv om beskyttelse af privatlivets fred i elektronisk kommunikation.

Vores brug af cookies på dette website

På dette website bruger vi cookies til at opsamle 100% anonym information om brugernes færden. Vi anvender den opsamlede viden til at forbedre vores website, så du som besøgende hurtigst og lettest muligt finder den information, du har brug for hos os. Hvis du logger på eller handler hos os, anvender vi cookies til at sikre tekniske gennemførsel af de nævnte services.

Hvordan vælger jeg cookies fra?

Du kan i alle almindelige browsere vælge at frakoble cookies. Bemærk, at det kan betyde, at websteder ikke længere fungerer korrekt. Læs mere om dine muligheder hos din valgte browserleverandør.

Vejledning i at slette cookies på Microsoft Internet Explorer
http://windows.microsoft.com/da-dk/windows-vista/delete-your-internet-cookies

Vejledning i at slette cookies på Mozilla Firefox browser
http://support.mozilla.com/da/kb/deleting%20cookies

Vejledning i at slette cookies på Google Chrome browser
http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=da&answer=95647

Vejledning i at slette cookies i Safari
http://support.apple.com/kb/PH5049 

Vejledning i at slette cookies på Safari iOS
http://support.apple.com/kb/HT1677

Left Menu Icon