Om Incita

Fonden Incita har siden 1966 hjulpet mennesker med at mestre deres udfordringer, så de kan leve et aktivt og ligeværdigt liv, som del af fællesskabet på arbejdsmarkedet.

I samarbejde med kommuner, virksomheder og civilsamfund leverer Incita velfærdsløsninger, der er bæredygtige både økonomisk og socialt. Vores medarbejdere er fagspecialister indenfor deres felt og motiveres af at gøre en forskel, når fysiske eller psykiske udfordringer står i vejen for en aktiv rolle på arbejdsmarkedet.

Incita er en socialøkonomisk virksomhed, der arbejder for at gøre arbejdsmarkedet mere rummeligt – ved at skabe særlige arbejdspladser hos os selv og gennem partnerskaber med private og offentlige arbejdsgivere i Danmark.

Vision

Vi skaber fremtidens rummelige arbejdsmarked

Mission

Vi er resultatorienterede, når vi støtter mennesker til inklusion og fastholdelse i job eller uddannelse.

Vores kunder, samarbejdspartnere, arbejdspladser og borgere vælger Incita, fordi vores løsninger er visionære, professionelle, effektive og holdbare.

Vores værdigrundlag

Vi skaber resultater ved at alle vores indsatser følger kundens behov og sikrer positiv forandring samt værdi for de mennesker, der er i centrum for indsatsen.

Vi er visionære ved at invitere kunder og borgere med til at gå forrest i udviklingen af beskæftigelsesområdet, hvor vi ser de store sammenhænge og bruger dette til at udvikle vores indsatser.

Vi er professionelle ved at bruge relevant faguddannede medarbejdere til vores opgaver, som vi løser med saglighed og kvalitet.

Vi er effektive ved at holde fokus på målet for opgaven og bruge færrest mulige ressourcer til at opnå de bedste resultater.

Vi skaber holdbare løsninger ved at være realistiske, når vi vurderer, matcher og udfører vores indsatser.

Ledige stillinger

Incita/ Center for Autisme søger 2 psykologer, der ønsker at gøre en forskel for mennesker med autisme

   

 Incita/ Center for Autisme søger 2 psykologer, der ønsker at gøre en forskel for mennesker med autisme

Vi oplever stigende efterspørgsel på vores ydelser, og er i gang med at udvide vores forretningsområder.

Derfor søger vi flere psykologer til Center for Autismes enhed for Rådgivning, Udredning og Kurser (RUK). Vi er 12 medarbejdere i afdelingen, heraf 7 specialiserede psykologer og 3 specialpædagogiske rådgivere samt 1 administrativ medarbejder og 1 forsker, som alle brænder for at gøre en forskel for mennesker med autisme, deres familier og fagfolk indenfor området.

Center for Autisme er en mangfoldig og ambitiøs arbejdsplads, der som en del af Incita er et større kraftcenter på det specialiserede socialområde.

Center for Autismes målgrupper er både pårørende og fagpersoner - men først og fremmest mennesker med autisme i alle aldre og med stor variation i funktionsniveau, komorbiditet, belastningssymptomer, ressourcer og livssituation.

Dine faglige og personlige kvalifikationer

Vi har gode muligheder for, at du kan præge eget arbejdsfelt i den retning, som du ønsker og har kvalifikationer til, men vi har en forventning om at:

 • Du er uddannet psykolog, gerne med en relevant specialisering eller anden efteruddannelse, og du har flere års erfaring i at arbejde med personer med autisme og deres pårørende.
 • Du er god til at skabe en nærværende kontakt, og du har erfaring med samtaler og rådgivning med mennesker med autisme. Har du interesse for eller erfaring med behandling ud fra en kognitiv eller metakognitive tilgang og/eller behandling af autister med komorbiditet, vil det være en fordel.
 • Du har erfaring med psykologisk testning og rapportskrivning.
 • Du trives med at arbejde selvstændigt og struktureret i en hverdag, hvor du selv planlægger din tid.
 • Du kan facilitere møder med borgere, pårørende og fagpersoner - og du har lyst til og måske erfaring med at undervise.
 • Det falder dig naturligt at deltage i intern faglig sparring og supervision, og du har lyst til at bidrage til både den faglige og sociale udvikling i virksomheden.

Stillingerne er som udgangspunkt på 37 timer, men færre timer er en mulighed, hvis du ønsker det.

Dine kommende opgaver

Kommuner, regioner, virksomheder og privatpersoner bestiller mange forskellige ydelser hos os, som giver en stor bredde og variation i opgaverne:

 • Rådgivning til autister om egen diagnose, udfordringer og ressourcer, samt strategier til håndtering af hverdagssituationer og belastningssymptomer. Der vil også være mulighed for, at du bliver inddraget i behandlingsforløb, hvis det kunne være noget for dig.
 • Rådgivning og undervisning til pårørende og fagpersoner. Du får fx mulighed for at tage del i vores arbejde som VISO-leverandør med specialiseret rådgivning til barnet/den voksne med autisme samt pårørende og fagpersoner i komplekse sager.
 • Udarbejde beskrivelser af individuelle ressourcer, udfordringer og behov hos mennesker med autisme på baggrund af fx testning og interviews.

En del af dine arbejdsopgaver foregår i forskellige kommuner og kan kræve noget kørsel. Kørekort er derfor nødvendigt, og egen bil er et plus.

Det vi kan tilbyde dig som kommende arbejdsplads 

Vi har et har et specialiseret fagligt miljø og solidt kollegialt fællesskab, og vores afdeling bærer præg af høj faglighed og stor ordentlighed i forhold til vores borgere og samarbejdspartnere.

Vi har alle en høj grad af medbestemmelse og fokus på det som fagligt er meningsfuldt for den enkelte.

Fordi vi alle arbejder meget selvstændigt, vægter vi intern og ekstern sparring højt, og prioriterer deltagelse i sociale aktiviteter som fælles frokost mm. for at understøtte og styrke vores arbejdsfællesskab.

Vi tilbyder også:

 • Et introduktionsprogram og en mentor, som sammen med dig i de første måneder af din ansættelse finder ud af behovet for oplæring, sparring og supervision om konkrete arbejdsopgaver.
 • Muligheden for at gøre en væsentlig forskel for personer på autismespektret og deres netværk samt løbende være med til at udvikle meningsfulde og kvalificerede indsatser.
 • En moderne arbejdsplads, som investerer i medarbejdernes udvikling - fordi vores medarbejdere er det, som gør os til noget særligt – med et godt socialt og fagligt arbejdsmiljø, hvor vi lykkes sammen.
 • Fast ansættelse på overenskomst eller eventuelt som konsulent, hvis du ønsker det.
 • Fleksibel arbejdstid og gode muligheder for hjemmearbejde. 

Hvis du er nysgerrig for at høre mere, inden du sender os din ansøgning

For information om kvalifikationer og opgaver kan du ringe eller skrive til specialpsykolog og faglig koordinator Dorte Bek-Pedersen dbp@centerforautisme.dk, mobil: 5251 3128.

For information om ledelse af enheden, er du velkommen til at kontakte kommende områdechef Cathrine Lyster på mobil: 2323 3103.

For overordnet information om Incita, Center for Autisme, er du velkommen til at kontakte forretningsdirektør Brita Stallknecht på mobil: 2821 6666 eller på bst@incita.dk

Ansøgninger sendes til: soegjob@incita.dk mærket ”Psykolog til CfA” i emnefeltet.

Deadline er tirsdag 21.2.23 kl. 12.00. Samtaler afholdes ultimo uge 8.

Center for Autisme er en del af fonden Incita, som siden 1966 har hjulpet mennesker med at udvikle kompetencer, så de kan leve et aktivt og ligeværdigt liv som en del af fællesskabet. Som erhvervsdrivende fond geninvesterer Incita  overskud i fondens formål.

Incita leverer vedfærdsløsninger, der er bæredygtige både økonomisk og socialt – for samfundet og for den enkelte. Det gør vi sammen med kommuner, virksomheder og civilsamfund.

 Vores medarbejdere er fagspecialister og motiveres af at gøre en forskel, når udfordringer står i vejen for at den enkelte bliver integreret eller fastholdt på det rummelige arbejdsmarked.

Incita er en socialøkonomisk virksomhed med en vision om at gøre arbejdsmarkedet og uddannelsessektoren mere rummelige og tilgængelig – både i Incita og gennem partnerskab med andre.

Studentermedhjælper til diverse ad hoc kommunikationsopgaver

Har du lyst til at kommunikere om en god sag på hjemmesider, i pjecer, på SoMe osv.? Kan du ryste en god tekst ud af ærmet og har du flair for grafisk layout? Trives du med korte deadlines og stor selvstændighed i jobbet? Har du lyst til et spændende job, hvor du skal bistå med forefaldne grafiske opgaver og diverse kommunikationsopgaver, mest via hjemmeside og SoMe? Så er det måske dig vi leder efter

Fonden Incita har siden 1966 hjulpet mennesker med at udvikle kompetencer, så de kan leve et aktivt og ligeværdigt liv, som del af fællesskabet. Som erhvervsdrivende fond er Incita forpligtet til at geninvestere et eventuelt overskud i fondens formål.

Incita leverer velfærdsløsninger, der er bæredygtige både økonomiske og socialt - for samfundet og for den enkelte. Det gør vi sammen med kommuner, virksomheder og civilsamfund.

Vores medarbejdere er fagspecialister og motiveres af at gøre en forskel, når udfordringer står i vejen for at den enkelte bliver integreret eller fastholdt på det rummelige arbejdsmarked.

Dit job bliver at
*Hjælpe med grafisk layout til brochurer, foldere, skilte, labels m.m. i tæt dialog med kolleger fra organisationen
*Samle og layoute månedligt nyhedsbrev i tæt samarbejde med fagpersoner
*Forfatte mindre tekster til hjemmesider og SoMe
*Bidrage til ad hoc kommunikationsopgaver i tæt samarbejde med resten af organisationen

Incita tilbyder
*En fagligt og socialt velfungerende arbejdsplads
*Godt samarbejde på tværs i organisationen
*Arbejdsplads beliggende i København SV med mulighed for hjemmearbejde

Krav
*Du er god til at formulere dig på skrift – også med korte deadlines
*Du har erfaring med Adobe Indesign eller har lyst til at lære det
*Du venlig og yder god service, både til kollegaer og til de mennesker, vi støtter
*Du trives med en bred kontaktflade

Spørgsmål?
Kontakt direktør Christina Grøntved tlf. 40788284 eller mail cgr@incita.dk

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.
Stillingen som studentermedhjælper er på ca. 6 timer om ugen, fx fordelt på 2 dage. I perioder med eksamen osv. er vi fleksible.

Send ansøgning og CV til soegjob@incita.dk
Mærk venligst din ansøgning ”Grafisk-kommunikations-studentermedhjælper” i emnefeltet.
Vi inviterer løbende kandidater til ansættelsessamtaler.

Incita arbejder for at udvikle det rummelige arbejdsmarked og opfordrer alle uanset køn, alder, etnisk oprindelse osv. til at søge stillingen. 

Billeder og logoer

Her kan du downloade Incitas logo i vektoriserede filer. 

Logo, farve (eps)
Incita i farver med grå skrift og hvid baggrund

Logo, farve, negativ (eps)
Incita i farver med hvid skrift på grå baggrund

Logo, graa (eps)
Incita logo i sort-hvide gråtoner 

Logo, pan coated (eps)
Incita i farver med grå skrift og hvid baggrund

Logo, pan uncoated (eps)
Incita i farver med grå skrift og hvid baggrund

Bestyrelsen og god fondsledelse

* Henrik Stilling

Udpeget af LO Hovedstaden/Dansk Metal, indtrådt 1/1 – 2019. Født 1966. Formand for Metal Hovedstaden.  

* Henrik Græsdal

Valgt som eksternt medlem, indtrådt oktober 2016. Indtrådt marts 2021. Født 1967. Advokat, associeret partner, Elmann Advokatpartnerselskab

* Jens Hornemann

Valgt som eksternt medlem, indtrådt april 2016. Forperson siden marts 2021. Født 1961. Direktør, partner i Silverbullet A/S

* Poul Brorson

Udpeget af Danske Handicaporganisationer, indtrådt 1/4 – 2018. Født 1970. Konsulent i Dansk Blindesamfund.

* Vibe Neidhardt

Valgt som medarbejderrepræsentant til bestyrelsen 1.12.22-30.11.26. Født 1962. Pædagogisk rådgiver i Center for Autisme.

* Martin Bach Holst,

Valgt som medarbejderrepræsentant til bestyrelsen 1.12.22-30.11.26. Født 1966. Lærer i Center for Autisme

* Kim Vrå 

Valgt som medarbejderrepræsentant til bestyrelsen 1.12.22-30.11.26. Født 1960, Virksomhedskonsulent i Incita. 

*

Incita siden 1966

Persondata og brug af cookies

Vi prioriterer beskyttelse af de oplysninger, du som borger, ansat, jobansøger eller samarbejdspartner har valgt at dele med os.

Hos Incita har vi en klar ambition om at minimere behandlingen af personoplysninger samt at skabe en høj grad af transparens i forhold til hvilke oplysninger, der behandles. Du kan derfor være sikker på, at vi indhenter, håndterer og opbevarer dine personlige informationer med størst mulig sikkerhed og efter lovgivningens anvisninger.

Vores detaljerede persondatapolitik er til enhver tid tilgængelig fra vores website (www.incita.dk) og har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os via mail på incita@incita.dk.

Privatlivspolitik: cookies og personoplysninger

Incita indsamler og bruger personoplysninger, når du besøger vores hjemmesider, anvender vores funktioner på hjemmesiden samt når du deltager i et forløb hos os, i et af vores arrangementer, indgår i samarbejde med os eller i øvrigt er i kontakt med os.

Hvilke oplysninger indsamler vi fra dig?

Når du bruger Incitas hjemmesider og services indsamler vi cookies. En cookie er et lille stykke kode, som gør, at vores hjemmesider kan genkende din computer. Her indsamler vi oplysninger om din IP-adresse, hvilke undersider på vores hjemmesider du besøger og hvilken browser du anvender.

Når du tilmelder dig arrangementer, tilmelder borgere til et forløb hos os eller kontakter os via link på hjemmesiden, indsamler vi relevante og nødvendige personoplysninger om dig for at kunne reagere på din henvendelse og tilbyde disse ydelser. Det vil altid fremgå af formularerne, hvilke oplysninger der er valgfri, og hvilke der er obligatoriske. Obligatoriske oplysninger er markeret med stjerne (*).

Når du samarbejder med os, fx i fælles udviklingsprojekter, via aftalte konsulentopgaver eller som leverandør eller underleverandør, indsamler vi også personoplysninger om dig. Det kan være personoplysninger som navn, adresse, telefonnummer og e-mail for at vi kan være i kontakt med dig. I forbindelse med vores arbejde på beskæftigelsesområdet kan vi med specifikt samtykke også indsamle og behandle personfølsomme oplysninger om de borgere vi samarbejder om og med som fx helbredsforhold, funktionsnedsættelse, ledighedsanciennitet eller biometriske data.

Hvis du i din kontakt med os via vores hjemmesider eller i et samarbejde afgiver personoplysninger om andre end dig selv, opfordrer vi dig til først at indhente samtykke fra disse personer.

Hvorfor indsamler vi dine personoplysninger?

Vi indsamler og bruger personoplysninger til følgende formål:

Surveys

Hvis du deltager i en spørgeskemaundersøgelse fra Incita, indsamler og behandler vi personoplysninger om dig og evt. tredjepart. Afhængigt af formålet med spørgeskemaundersøgelsen, kan vi indhente oplysninger af personfølsom karakter, herunder fx helbredsforhold, funktionsnedsættelse, ledighedsanciennitet eller biometriske data. Vi gør altid opmærksom på undersøgelsens formål og du vil blive bedt om samtykke forud for din deltagelse. Hvis du afgiver oplysninger om andre end dig selv, opfordrer vi dig til at indhente samtykke. Nogle gange kan vi anvende tredjeparts-løsninger som fx Analyzer eller en specifik forskningsinstitution og de vil her kun få overdraget dine personoplysninger som databehandler for os.

Jobansøgninger

Hvis du sender jobansøgninger til os, herunder ansøgning, CV, anbefalinger, eksamensbevis mv. giver du dit samtykke til, at vi behandler vi dem med henblik på en evt. ansættelse. Ansøgninger i forbindelse med et stillingsopslag gemmes op til seks måneder efter stillingen er besat. Det samme gør sig gældende for uopfordrede ansøgninger gemmes i op til seks måneder.

Samarbejde

Hvis du er i et samarbejde med os, fx i forbindelse med løsning af en konkret en opgave eller et udviklingsprojekt, indsamler vi personoplysninger for at kunne gennemføre samarbejdet. Vi indsamler og behandler derfor kontaktoplysninger som fx navn, adresse, e-mail og telefonnummer. I forbindelse med vores arbejde på beskæftigelsesområdet kan vi også indsamle og behandle personfølsomme oplysninger som fx helbredsforhold, funktionsnedsættelse, ledighedsanciennitet eller biometriske data om borgere.

Foto og videooptagelser

Vi tager foto og video for at kunne fortælle om vores arbejde, opgaver og projekter. Hvis du opholder dig på Incita’s adresse eller deltager i et Incita-arrangement, kan det derfor hænde at du er med på foto eller video. Vi vil altid bede om dit samtykke, før vi offentliggør billeder eller video, der specifikt afbilleder dig. Vi forbeholder os retten til publicere foto eller videooptagelser, der dokumenterer grupper. Nogle gange benytter vi professionelle fotografer som en del af en opgave eller et projekt. Her får vi produceret billeder eller videoer til brug i fx udgivelser, virale videoer eller digitale produkter, og vi vil her altid indhente skriftligt samtykke før materialet bliver offentliggjort.

Cookies og trafikdata

Når du bruger Incita’s hjemmeside eller services, indsamler vi cookies for at kunne forbedre disse og føre statistik. Det er en forudsætning for at bruge vores hjemmeside og services, at der oprettes cookies. Når du besøger vores hjemmeside eller services, bliver du derfor bedt om dit samtykke.

Hvor behandler vi dine personoplysninger?

Vi behandler dine personoplysninger på vores filservere i Danmark, som er hostet hos tredjeparts hostingfirma i Danmark.

Herudover behandler vi persondata på vores krypterede computere og på vores krypterede mobile enheder, der er forsynet med adgangskontrol.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Vi behandler kun dine personoplysninger så længe det er nødvendigt i forhold til at opfylde de formål, som er beskrevet ovenfor. Derefter vil vi slette eller i nogle tilfælde anonymisere dine personoplysninger. Vi kontrollerer regelmæssigt, om vi har personoplysninger, der skal slettes. Den periode, hvor vi gemmer dine personoplysninger, vil dog variere, fordi vi indsamler og opbevarer persondata til forskellige formål.

Surveys

Surveys er spørgeskemaundersøgelser, som vi foretager som en del af en opgave eller et projekt.
Slettes: 2 år efter opgavens eller projektets afslutning.

Jobansøgninger

Opfordrede og uopfordrede ansøgninger sendt til os.
Slettes: Ansøgninger på baggrund af opslag opbevares i op til 6 måneder efter stillingen er besat.
Uopfordrede ansøgninger opbevares i op til 6 måneder.

Samarbejde med Incita

Persondata indsamlet og behandlet i forbindelse med et samarbejde med Incita, herunder e-mails.
Slettes: 2 år efter opgavens eller projektets afslutning.

Foto og videoptagelser
Foto og videooptagelser fra arrangementer, opgaver og projekter.
Slettes: Efter aftale i det givne samtykke.

Trafikdata

Trafikdata er oplysninger om, hvordan du navigerer på vores hjemmesider. De indsamles fra cookies. Cookies oprettet på dine egne enheder skal du selv slette.
Slettes: Efter 5 år.

Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?
Det er vigtigt for os at beskytte dine personoplysninger. Vi har derfor implementeret tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at vi passer tilstrækkeligt på dine data. Alle personoplysninger findes på enten servere, computere eller mobile enheder med begrænset adgang, og alle servere, computere, mobile enheder og hjemmesider opdateres løbende for at forhindre evt. sikkerhedshuller. Alle computere og mobile enheder er krypterede og kræver adgangskoder for blive benyttet. Incita foretager desuden løbende opdatering og kontrol af virksomhedens firewall.

Vi kan dog ikke garantere, at vores sikkerhedsforanstaltninger forhindrer ethvert uautoriseret forsøg på at få adgang til, bruge eller offentliggøre personoplysninger. Hvis vi bliver opmærksomme på, at der er sket brud på sikkerheden og din persondata kan være kompromitteret, vil vi kontakte dig og datatilsynet hurtigst muligt.

Hvordan får du adgang til de oplysninger, vi har om dig?

Hvis vi behandler personoplysninger om dig, så har du ret til at få indsigt i disse.

Du har også ret til at få berigtiget dine personoplysninger eller få begrænset behandlingen af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod indsamling eller videre behandling af dine personoplysninger.

Hvis du beder om det, vil vi slette de personoplysninger, vi har indsamlet om dig, med mindre vi er forpligtet til at fortsætte databehandlingen i henhold til gældende lovgivning.

Du har også ret til at klage til en tilsynsmyndighed, hvis du er uenig i den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, kan du altid trække dit samtykke tilbage.

Trækker du dit samtykke tilbage, vil vi stoppe behandlingen af dine personoplysninger med mindre vi er forpligtede til at fortsætte behandlingen eller opbevaringen af dine personoplysninger i henhold til gældende lovgivning.

Du trækker dit samtykke tilbage ved at kontakte os via kontaktoplysningerne nedenfor, og vi vil behandle og svare på din anmodning så hurtigt som muligt inden for 30 dage.

Ændringer i persondatapolitikken

Vores persondatapolitik for cookies og personoplysninger kan ændre sig. Vi vil slå eventuelle ændringer af privatlivspolitikken op her på hjemmesiden, og hvis ændringerne er betydelige, vil vi give dig en meddelelse via e-mail, hvis vi har dine kontaktoplysninger.

Hvis vi ændrer denne persondatapolitik på en måde, der vil påvirke, hvordan vi bruger dine personoplysninger, vil vi rådgive dig om de valg, du måtte have, som følge af disse ændringer. Du finder altid seneste version på www.incita.dk

Kontakt os

Hvis du ønsker at få adgang til eller at vi sletter personoplysninger om dig, eller har andre spørgsmål, kan du altid kontakte os her:

mail: incita@incita.dk

Brug af cookies på dette website

Hvad er en cookie

En cookie er et stykke information, som opbevares på din computer. De anvendes typisk til at sikre den tekniske funktion af et website, men kan også anvendes til at opsamle statistiske informationer om brugeres færden.

Hvad er cookie-loven

Cookie-loven skal beskytte brugere mod uretmæssig opsamling af deres brug af websteder. Alle danske netsteder er forpligtet til at informere om, hvilke cookies der afsættes på brugerens udstyr. Informationen skal være i overensstemmelse med ”Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af og adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr”, som er en del af et EU-direktiv om beskyttelse af privatlivets fred i elektronisk kommunikation.

Vores brug af cookies på dette website

På dette website bruger vi cookies til at opsamle 100% anonym information om brugernes færden. Vi anvender den opsamlede viden til at forbedre vores website, så du som besøgende hurtigst og lettest muligt finder den information, du har brug for hos os. Hvis du logger på eller handler hos os, anvender vi cookies til at sikre tekniske gennemførsel af de nævnte services.

Hvordan vælger jeg cookies fra?

Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du blokere for alle cookies, slette eksisterende cookies fra din harddisk eller modtage en advarsel, før der gemmes cookies via dine browserindstillinger. Se denne glimrende vejledning på dr.dk for, hvordan du indstiller din browser til at undgå cookies. Link til DR’s vejledning.

Du kan i alle almindelige browsere vælge at frakoble cookies. Bemærk, at det kan betyde, at websteder ikke længere fungerer korrekt. Læs mere om dine muligheder hos din valgte browserleverandør.

Vejledning i at slette cookies på Microsoft Internet Explorer
http://windows.microsoft.com/da-dk/windows-vista/delete-your-internet-cookies

Vejledning i at slette cookies på Mozilla Firefox browser
http://support.mozilla.com/da/kb/deleting%20cookies

Vejledning i at slette cookies på Google Chrome browser
http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=da&answer=95647

Vejledning i at slette cookies i Safari
http://support.apple.com/kb/PH5049 

Vejledning i at slette cookies på Safari iOS
http://support.apple.com/kb/HT1677

Right Menu Icon