Om Incita

Incita er en professionel velfærdsleverandør med afdelinger i København, Aarhus, Silkeborg, Herlev og Søborg. Vi arbejder for at udvikle det rummelige arbejdsmarked – ikke blot ved at tale om det, men ved at levere det. Vores historie går tilbage til 1966.  

Incita er etableret som en erhvervsdrivende fond. Fondens formål er at fastholde og integrere mennesker på arbejdsmarkedet.

Kerneforretningen er at levere ydelser indenfor beskæftigelsesområdet og særligt tilrettelagt uddannelse (STU). Aktiviteterne omfatter desuden sundhedstilbud, supervision og undervisning til medarbejdere i private og offentlige organisationer, et arbejdsfællesskab for mennesker med senhjerneskader samt 3 produktionsvirksomheder og en café. 

Vision

Vi skaber fremtidens rummelige arbejdsmarked

Mission

Vi er resultatorienterede, når vi støtter mennesker til inklusion og fastholdelse i job eller uddannelse.

Vores kunder, samarbejdspartnere, arbejdspladser og borgere vælger Incita, fordi vores løsninger er visionære, professionelle, effektive og holdbare.

Vores værdigrundlag

Vi skaber resultater ved at alle vores indsatser følger kundens behov og sikrer positiv forandring samt værdi for de mennesker, der er i centrum for indsatsen.

Vi er visionære ved at invitere kunder og borgere med til at gå forrest i udviklingen af beskæftigelsesområdet, hvor vi ser de store sammenhænge og bruger dette til at udvikle vores indsatser.

Vi er professionelle ved at bruge relevant faguddannede medarbejdere til vores opgaver, som vi løser med saglighed og kvalitet.

Vi er effektive ved at holde fokus på målet for opgaven og bruge færrest mulige ressourcer til at opnå de bedste resultater.

Vi skaber holdbare løsninger ved at være realistiske, når vi vurderer, matcher og udfører vores indsatser.

Ledige stillinger

Incita søger service supervisor til rengøring

Er du morgenfrisk og er du god til at samarbejde med andre? Har du erfaring med rengøring og oplære andre til at løse opgaverne godt? Så er det måske dig vi søger!

Incita er en erhvervsdrivende fond, der arbejder for at integrere mennesker på arbejdsmarkedet. Vi har omstruktureret vores rengøringsaftale på hovedkontoret i København, hvor den daglige rengøring fremover skal udføres af et korps af serviceassistenter, rekrutteret fra kanten af arbejdsmarkedet. Rengøringen består i at feje/støvsuge gulve og afvaske inventar samt rengøring af toiletter. Mennesker, der ansættes i småjob, bruger typisk ansættelsen som del af deres udvikling og vej til arbejdsmarkedet. Et småjob aflønnes på sædvanlig vis.

Til den daglige styring af rengøringen har vi brug for en service supervisor, som har ansvaret for at oplære serviceassistenter og kontrollere, at opgaverne løses tilfredsstillende. Vi forventer også, at du selv tager nogle rengøringsvagter.

Det er et krav, at du har et par års erfaring med rengøring, måske som leder af et service eller rengøringsteam. Du står for den daglige styring af et team, der sammen leverer den standard, som er aftalt med Incita. Vi forventer, at du kan hjælpe teamet under sygdom og ferie.

Arbejdstiden er 12-15 timer om ugen, mandag til fredag i tidsrummet 06:00-9:00.
Jobbet kan meget vel besættes af en fleksjobber.

Vi tilbyder gode kolleger og en ansvarlig ledelse.

Er du den vi søger? Den rette kandidat kan sige ja til følgende:
• Du er serviceminded og kvalitetsbevidst
• Du trives med daglig kontakt med medarbejdere
• Du arbejde selvstændigt og i teams
• Du kan oplære systematisk og tålmodigt
• Du kan give feedback og anerkendelse til dine kollegaer
• Du kan tale og forstå dansk
• Du har erfaring med professionel rengøring

For spørgsmål, kontakt Johannes Bjerrum på 60880022
Send ansøgning og CV til soegjob@incita.dk mærket ”service supervisor”

Deadline for at søge: 10. februar 2020

Lærer til Incitaskolen i København

Incitaskolen er en del af Incita, som er en professionel leverandør af velfærdsydelser med afdelinger og aktiviteter over hele landet. Incitaskolen startede i 2019, og er en skole i rivende udvikling og opbygning, med stærk faglighed og høje ambitioner. Vil du være med i denne udvikling?

Incitaskolen er en skole, hvor vi kærligt, ambitiøst og realistisk uddanner og støtter elever til at opnå beskæftigelse i voksenlivet. Skolens målgruppe er elever, der typisk har udviklingsforstyrrelser (autisme og ADHD), generelle indlæringsvanskeligheder, fysiske handicaps eller psykiske udfordringer.

Incitaskolen søger en lærer som er:
• Fagligt stærk og ambitiøs
• Fleksibel og initiativrig
• Gerne med erfaring fra STU - området
• Gerne med erfaring med virksomhedssamarbejde
• Gerne med erfaring med at arbejde med unge fra specialskoleområdet

Opgaver
• Tilrettelægge det faglige daglige indhold i skolehverdagen
• Undervise i matematik og tage elever til eksamen (9kl)
• Evt. undervise i naturfag, engelsk eller i kreative fag
• Kontaktlærerfunktion for elever
• Støtte elever i praktik ude på arbejdspladser
• Støtte elever omkring ADL
• Udarbejde og følge op på undervisningsplaner
• Samarbejde med UU-vejledere, sagsbehandlere, kommuner og forældre

Lærergruppen på Incita består både af uddannede lærere, men også af en socialrådgiver og en fysioterapeut. Incitaskolen ligger fysisk tæt på flere af Incitas øvrige afdelinger, og derfor kan vi arbejde tæt sammen med fx fagfolk fra produktionsværksteder, ligesom eleverne stort set dagligt bruger Incitas egen gymnastiksal og motionsrum. I Incita har vi et uhøjtideligt arbejdsmiljø. Vi har personaleforening, sociale arrangementer og frokostordning. Vi arbejder for det rummelige arbejdsmarked med plads til alle.
www.incita.dk
www.incitaskolen.dk
www.facebook.dk/incitaskolen

Vilkår og ansøgning
• Stillingen er som udgangspunkt på 37 timer, men færre timer kan evt. forhandles
• Arbejdssted: Incitas afdeling i hovedstaden (Haydnsvej 2)
• Tiltrædelse pr. 1. marts 2021
• Vi holder løbende samtaler
• Ansøgningsfrist er mandag d. 25.1.2021
• Ansøgning sendes til soegjob@incita.dk
• Mærk venligst din ansøgning "lærer til Incitaskolen"
• Spørgsmål kan rettes til skoleleder Kathrine Christensen 4189 5353 eller områdechef Anja Clausen 41895341

Psykolog til Incita i København

Incita søger en psykolog til vores afdeling i København. Vi er en registreret socialøkonomisk virksomhed, som arbejder med arbejdsintegration af ledige borgere, personalepolitiske ordninger mm.

Incita er en virksomhed, som har eksisteret siden 1966, og vi har mange aktiviteter over hele landet. En af vores hovedopgaver er at støtte udsatte ledige med at komme i gang på arbejdsmarkedet. Disse indsatser udføres af socialrådgivere, fysioterapeuter, psykologer og virksomhedskonsulenter. I afdelingen i København løser psykologer bl.a. opgaver med samtaleforløb og holdundervisning om psykologfaglige emner, og målgruppen er forskellige grupper af udsatte, som skal vende tilbage til arbejdsmarkedet, eller til deres arbejdsplads.
Vi har en stærk faglighed, et uhøjtideligt arbejdsmiljø, personaleforening, sociale arrangementer og i perioder uden corona har vi også frokostordning. Endvidere har vi egen gymnastiksal og motionsrum, som medarbejdere kan benytte efter arbejdstiden.

Arbejdsopgaver

 • Samtaleforløb med ledige, sårbare borgere med fokus på mestringsstrategier
 • Udarbejdelse af rapporter og psykologiske vurderinger
 • Psykoedukation i grupper om psykologiske temaer
 • Evt. varetagelse af procesgrupper om håndtering af diverse psykiske udfordringer
 • Supervision, kriseintervention og coaching – i grupper og individuelt
 • Metodeudvikling for alle medarbejdergrupper mv.

Vi tilbyder

 • Røgfri arbejdstid
 • En fagligt og socialt velfungerende arbejdsplads
 • En engageret psykologgruppe på pt. 6 psykologer
 • God mulighed for fleksibel tilrettelæggelse af egen arbejdstid
 • Gode udviklings- og efteruddannelsesmuligheder
 • Personaleforening med mange gode arrangementer
 • 30/37 timers ansættelse på overenskomst med Dansk Psykologforening.

Krav

 • Du er autoriseret og gerne på vej mod specialist.
 • Du kan afholde samtaleforløb, hvor der fokuseres på arbejdsmæssige ressourcer.
 • Du kan supervisere, coache og undervise – i grupper og individuelt.
 • Du kan skrive skarpe og præcise rapporter med bl.a. psykologiske vurderinger af menneskers arbejdsmæssige ressourcer.
 • Du er metodisk stærk indenfor eksempelvis systemiske, narrative eller tredje generations kognitive metoder, og du kan navigere indenfor den løsningsfokuserede metode.

Spørgsmål?
Du er velkommen til at kontakte områdechef Susanne Rysbjerg på telefon 2634 8899, eller TR suppleant og psykolog Dea Killemose på 2780 5844.

Vilkår

 • Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.
  Send din ansøgning til soegjob@incita.dk så vi har den senest 25. januar 2020 kl. 12.00.
 • Mærk venligst din ansøgning ”Psykolog til Incita Hovedstaden” i emnefeltet.

Incita arbejder for at udvikle det rummelige arbejdsmarked og opfordrer alle – uanset køn, alder og etnisk oprindelse – til at søge jobbet.

Billeder og logoer

Her kan du downloade Incitas logo i vektoriserede filer. 

Logo, farve (eps)
Incita i farver med grå skrift og hvid baggrund

Logo, farve, negativ (eps)
Incita i farver med hvid skrift på grå baggrund

Logo, graa (eps)
Incita logo i sort-hvide gråtoner 

Logo, pan coated (eps)
Incita i farver med grå skrift og hvid baggrund

Logo, pan uncoated (eps)
Incita i farver med grå skrift og hvid baggrund

Bestyrelsen og god fondsledelse

* Kurt Ottesen (formand)
Valgt som eksternt medlem, indtrådt 2006, genvalgt 2017. Formand siden december 2015. Født 1943. Direktør for KSO Innovation.

* Jens Hornemann
Valgt som eksternt medlem, indtrådt april 2016. Født 1961. 

* Henrik Græsdal
Valgt som eksternt medlem, indtrådt oktober 2016. Født 1967. Advokat, associeret partner, Elmann Advokatpartnerselskab

*Jamal Tabari
Valgt som medarbejderrepræsentant til bestyrelsen, 1/9 – 2018 – 31/8 – 2022. Født 1961. Virksomhedskonsulent i Incita. 

*Karina Andresen
Valgt som medarbejderrepræsentant til bestyrelsen, 1/8 – 2019 – 31/8 – 2022. Født 1975. Virksomhedskonsulent i Incita. 

* Poul Brorson
Udpeget af Danske Handicaporganisationer, indtrådt 1/4 – 2018. Født 1970. Konsulent i Dansk Blindesamfund.

* Henrik Stilling
Udpeget af LO Hovedstaden/Dansk Metal, indtrådt 1/1 – 2019. Født 1966. Formand for Metal Hovedstaden.  


Redegørelse for god fondsledelse

jf. årsregnskabslovens § 77 a, jf. www.godfondsledelse.dk  

god_fondsledelse_skema_Incita2020

Incita siden 1966

Persondata og brug af cookies

Vi prioriterer beskyttelse af de oplysninger, du som borger, ansat, jobansøger eller samarbejdspartner har valgt at dele med os.

Hos Incita har vi en klar ambition om at minimere behandlingen af personoplysninger samt at skabe en høj grad af transparens i forhold til hvilke oplysninger, der behandles. Du kan derfor være sikker på, at vi indhenter, håndterer og opbevarer dine personlige informationer med størst mulig sikkerhed og efter lovgivningens anvisninger.

Vores detaljerede persondatapolitik er til enhver tid tilgængelig fra vores website (www.incita.dk) og har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os på telefon (45) 3524 8888 eller via mail til pmf@incita.dk

Privatlivspolitik: cookies og personoplysninger

Incita indsamler og bruger personoplysninger, når du besøger vores hjemmesider, anvender vores funktioner på hjemmesiden samt når du deltager i et forløb hos os, i et af vores arrangementer, indgår i samarbejde med os eller i øvrigt er i kontakt med os.

Hvilke oplysninger indsamler vi fra dig?

Når du bruger Incitas hjemmesider og services indsamler vi cookies. En cookie er et lille stykke kode, som gør, at vores hjemmesider kan genkende din computer. Her indsamler vi oplysninger om din IP-adresse, hvilke undersider på vores hjemmesider du besøger og hvilken browser du anvender.

Når du tilmelder dig arrangementer, tilmelder borgere til et forløb hos os eller kontakter os via link på hjemmesiden, indsamler vi relevante og nødvendige personoplysninger om dig for at kunne reagere på din henvendelse og tilbyde disse ydelser. Det vil altid fremgå af formularerne, hvilke oplysninger der er valgfri, og hvilke der er obligatoriske. Obligatoriske oplysninger er markeret med stjerne (*).

Når du samarbejder med os, fx i fælles udviklingsprojekter, via aftalte konsulentopgaver eller som leverandør eller underleverandør, indsamler vi også personoplysninger om dig. Det kan være personoplysninger som navn, adresse, telefonnummer og e-mail for at vi kan være i kontakt med dig. I forbindelse med vores arbejde på beskæftigelsesområdet kan vi med specifikt samtykke også indsamle og behandle personfølsomme oplysninger om de borgere vi samarbejder om og med som fx helbredsforhold, funktionsnedsættelse, ledighedsanciennitet eller biometriske data.

Hvis du i din kontakt med os via vores hjemmesider eller i et samarbejde afgiver personoplysninger om andre end dig selv, opfordrer vi dig til først at indhente samtykke fra disse personer.

Hvorfor indsamler vi dine personoplysninger?

Vi indsamler og bruger personoplysninger til følgende formål:

Surveys

Hvis du deltager i en spørgeskemaundersøgelse fra Incita, indsamler og behandler vi personoplysninger om dig og evt. tredjepart. Afhængigt af formålet med spørgeskemaundersøgelsen, kan vi indhente oplysninger af personfølsom karakter, herunder fx helbredsforhold, funktionsnedsættelse, ledighedsanciennitet eller biometriske data. Vi gør altid opmærksom på undersøgelsens formål og du vil blive bedt om samtykke forud for din deltagelse. Hvis du afgiver oplysninger om andre end dig selv, opfordrer vi dig til at indhente samtykke. Nogle gange kan vi anvende tredjeparts-løsninger som fx Analyzer eller en specifik forskningsinstitution og de vil her kun få overdraget dine personoplysninger som databehandler for os.

Jobansøgninger

Hvis du sender jobansøgninger til os, herunder ansøgning, CV, anbefalinger, eksamensbevis mv. giver du dit samtykke til, at vi behandler vi dem med henblik på en evt. ansættelse. Ansøgninger i forbindelse med et stillingsopslag gemmes op til seks måneder efter stillingen er besat. Det samme gør sig gældende for uopfordrede ansøgninger gemmes i op til seks måneder.

Samarbejde

Hvis du er i et samarbejde med os, fx i forbindelse med løsning af en konkret en opgave eller et udviklingsprojekt, indsamler vi personoplysninger for at kunne gennemføre samarbejdet. Vi indsamler og behandler derfor kontaktoplysninger som fx navn, adresse, e-mail og telefonnummer. I forbindelse med vores arbejde på beskæftigelsesområdet kan vi også indsamle og behandle personfølsomme oplysninger som fx helbredsforhold, funktionsnedsættelse, ledighedsanciennitet eller biometriske data om borgere.

Foto og videooptagelser

Vi tager foto og video for at kunne fortælle om vores arbejde, opgaver og projekter. Hvis du opholder dig på Incita’s adresse eller deltager i et Incita-arrangement, kan det derfor hænde at du er med på foto eller video. Vi vil altid bede om dit samtykke, før vi offentliggør billeder eller video, der specifikt afbilleder dig. Vi forbeholder os retten til publicere foto eller videooptagelser, der dokumenterer grupper. Nogle gange benytter vi professionelle fotografer som en del af en opgave eller et projekt. Her får vi produceret billeder eller videoer til brug i fx udgivelser, virale videoer eller digitale produkter, og vi vil her altid indhente skriftligt samtykke før materialet bliver offentliggjort.

Cookies og trafikdata

Når du bruger Incita’s hjemmeside eller services, indsamler vi cookies for at kunne forbedre disse og føre statistik. Det er en forudsætning for at bruge vores hjemmeside og services, at der oprettes cookies. Når du besøger vores hjemmeside eller services, bliver du derfor bedt om dit samtykke.

Hvor behandler vi dine personoplysninger?

Vi behandler dine personoplysninger på vores filservere i Danmark, som er hostet hos tredjeparts hostingfirma i Danmark.

Herudover behandler vi persondata på vores krypterede computere og på vores krypterede mobile enheder, der er forsynet med adgangskontrol.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Vi behandler kun dine personoplysninger så længe det er nødvendigt i forhold til at opfylde de formål, som er beskrevet ovenfor. Derefter vil vi slette eller i nogle tilfælde anonymisere dine personoplysninger. Vi kontrollerer regelmæssigt, om vi har personoplysninger, der skal slettes. Den periode, hvor vi gemmer dine personoplysninger, vil dog variere, fordi vi indsamler og opbevarer persondata til forskellige formål.

Surveys

Surveys er spørgeskemaundersøgelser, som vi foretager som en del af en opgave eller et projekt.
Slettes: 2 år efter opgavens eller projektets afslutning.

Jobansøgninger

Opfordrede og uopfordrede ansøgninger sendt til os.
Slettes: Ansøgninger på baggrund af opslag opbevares i op til 6 måneder efter stillingen er besat.
Uopfordrede ansøgninger opbevares i op til 6 måneder.

Samarbejde med Incita

Persondata indsamlet og behandlet i forbindelse med et samarbejde med Incita, herunder e-mails.
Slettes: 2 år efter opgavens eller projektets afslutning.

Foto og videoptagelser
Foto og videooptagelser fra arrangementer, opgaver og projekter.
Slettes: Efter aftale i det givne samtykke.

Trafikdata

Trafikdata er oplysninger om, hvordan du navigerer på vores hjemmesider. De indsamles fra cookies. Cookies oprettet på dine egne enheder skal du selv slette.
Slettes: Efter 5 år.

Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?
Det er vigtigt for os at beskytte dine personoplysninger. Vi har derfor implementeret tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at vi passer tilstrækkeligt på dine data. Alle personoplysninger findes på enten servere, computere eller mobile enheder med begrænset adgang, og alle servere, computere, mobile enheder og hjemmesider opdateres løbende for at forhindre evt. sikkerhedshuller. Alle computere og mobile enheder er krypterede og kræver adgangskoder for blive benyttet. Incita foretager desuden løbende opdatering og kontrol af virksomhedens firewall.

Vi kan dog ikke garantere, at vores sikkerhedsforanstaltninger forhindrer ethvert uautoriseret forsøg på at få adgang til, bruge eller offentliggøre personoplysninger. Hvis vi bliver opmærksomme på, at der er sket brud på sikkerheden og din persondata kan være kompromitteret, vil vi kontakte dig og datatilsynet hurtigst muligt.

Hvordan får du adgang til de oplysninger, vi har om dig?

Hvis vi behandler personoplysninger om dig, så har du ret til at få indsigt i disse.

Du har også ret til at få berigtiget dine personoplysninger eller få begrænset behandlingen af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod indsamling eller videre behandling af dine personoplysninger.

Hvis du beder om det, vil vi slette de personoplysninger, vi har indsamlet om dig, med mindre vi er forpligtet til at fortsætte databehandlingen i henhold til gældende lovgivning.

Du har også ret til at klage til en tilsynsmyndighed, hvis du er uenig i den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, kan du altid trække dit samtykke tilbage.

Trækker du dit samtykke tilbage, vil vi stoppe behandlingen af dine personoplysninger med mindre vi er forpligtede til at fortsætte behandlingen eller opbevaringen af dine personoplysninger i henhold til gældende lovgivning.

Du trækker dit samtykke tilbage ved at kontakte os via kontaktoplysningerne nedenfor, og vi vil behandle og svare på din anmodning så hurtigt som muligt inden for 30 dage.

Ændringer i persondatapolitikken

Vores persondatapolitik for cookies og personoplysninger kan ændre sig. Vi vil slå eventuelle ændringer af privatlivspolitikken op her på hjemmesiden, og hvis ændringerne er betydelige, vil vi give dig en meddelelse via e-mail, hvis vi har dine kontaktoplysninger.

Hvis vi ændrer denne persondatapolitik på en måde, der vil påvirke, hvordan vi bruger dine personoplysninger, vil vi rådgive dig om de valg, du måtte have, som følge af disse ændringer. Du finder altid seneste version på www.incita.dk

Kontakt os

Hvis du ønsker at få adgang til eller at vi sletter personoplysninger om dig, eller har andre spørgsmål, kan du altid kontakte os her:

Telefon (45) 3524 8888 eller via mail til pmf@incita.dk

Brug af cookies på dette website

Hvad er en cookie

En cookie er et stykke information, som opbevares på din computer. De anvendes typisk til at sikre den tekniske funktion af et website, men kan også anvendes til at opsamle statistiske informationer om brugeres færden.

Hvad er cookie-loven

Cookie-loven skal beskytte brugere mod uretmæssig opsamling af deres brug af websteder. Alle danske netsteder er forpligtet til at informere om, hvilke cookies der afsættes på brugerens udstyr. Informationen skal være i overensstemmelse med ”Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af og adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr”, som er en del af et EU-direktiv om beskyttelse af privatlivets fred i elektronisk kommunikation.

Vores brug af cookies på dette website

På dette website bruger vi cookies til at opsamle 100% anonym information om brugernes færden. Vi anvender den opsamlede viden til at forbedre vores website, så du som besøgende hurtigst og lettest muligt finder den information, du har brug for hos os. Hvis du logger på eller handler hos os, anvender vi cookies til at sikre tekniske gennemførsel af de nævnte services.

Hvordan vælger jeg cookies fra?

Du kan i alle almindelige browsere vælge at frakoble cookies. Bemærk, at det kan betyde, at websteder ikke længere fungerer korrekt. Læs mere om dine muligheder hos din valgte browserleverandør.

Vejledning i at slette cookies på Microsoft Internet Explorer
http://windows.microsoft.com/da-dk/windows-vista/delete-your-internet-cookies

Vejledning i at slette cookies på Mozilla Firefox browser
http://support.mozilla.com/da/kb/deleting%20cookies

Vejledning i at slette cookies på Google Chrome browser
http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=da&answer=95647

Vejledning i at slette cookies i Safari
http://support.apple.com/kb/PH5049 

Vejledning i at slette cookies på Safari iOS
http://support.apple.com/kb/HT1677

Right Menu Icon