Om Incita

Incita er en professionel velfærdsleverandør med afdelinger i København, Aarhus, Silkeborg, Herlev og Søborg. Vi arbejder for at udvikle det rummelige arbejdsmarked – ikke blot ved at tale om det, men ved at levere det. Vores historie går tilbage til 1966.  

Incita er etableret som en erhvervsdrivende fond. Fondens formål er at fastholde og integrere mennesker på arbejdsmarkedet.

Kerneforretningen er at levere ydelser indenfor beskæftigelsesområdet og særligt tilrettelagt uddannelse (STU). Aktiviteterne omfatter desuden sundhedstilbud, supervision og undervisning til medarbejdere i private og offentlige organisationer, et arbejdsfællesskab for mennesker med senhjerneskader samt 3 produktionsvirksomheder og en café. 

Vision

Vi skaber fremtidens rummelige arbejdsmarked

Mission

Vi er resultatorienterede, når vi støtter mennesker til inklusion og fastholdelse i job eller uddannelse.

Vores kunder, samarbejdspartnere, arbejdspladser og borgere vælger Incita, fordi vores løsninger er visionære, professionelle, effektive og holdbare.

Vores værdigrundlag

Vi skaber resultater ved at alle vores indsatser følger kundens behov og sikrer positiv forandring samt værdi for de mennesker, der er i centrum for indsatsen.

Vi er visionære ved at invitere kunder og borgere med til at gå forrest i udviklingen af beskæftigelsesområdet, hvor vi ser de store sammenhænge og bruger dette til at udvikle vores indsatser.

Vi er professionelle ved at bruge relevant faguddannede medarbejdere til vores opgaver, som vi løser med saglighed og kvalitet.

Vi er effektive ved at holde fokus på målet for opgaven og bruge færrest mulige ressourcer til at opnå de bedste resultater.

Vi skaber holdbare løsninger ved at være realistiske, når vi vurderer, matcher og udfører vores indsatser.

Ledige stillinger

Barselsvikariat som fysioterapeut i Incita

Vi søger en fysioterapeut til 3 måneders barselsvikariat Incita. Opgaven er at støtte ledige og sygemeldte med at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Vi har fokus på at udvikle ressourcer, så det enkelte menneske kommer i job og uddannelse.

Incita er en moden socialøkonomisk virksomhed, som gennem årtier først og fremmest har støttet udsatte målgrupper med at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Fysioterapeuterne i Incita arbejder blandt andet med ergonomisk vejledning på arbejdspladser, så ledige og sygemeldte får de bedste rammer for at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. Vi superviserer fysisk træning og tilbyder yoga og afspænding. Vi har fokus på at udvikle ressourcer, så det enkelte menneske kommer i job og uddannelse

Incita tilbyder
*et meningsfuldt job med gode faglige udviklingsmuligheder
*en fagligt og socialt velfungerende arbejdsplads
*varierede arbejdsopgaver
*tæt samarbejde med andre faggrupper i Incita
*flekstid og overenskomst

Opgaver
*Fysisk træning på hold af borgere med fysiske og psykiske vanskeligheder.
*Ergonomisk vejledning på arbejdspladser og brug af hjælpemidler.
*Bidrage til at synliggøre og udvikle borgernes ressourcer.
*Bidrage til at borgerne kan håndtere helbredsmæssige vanskeligheder.
*Skriftlig formidling af dine faglige observationer til kollegaer og kunder.
*Holdundervisning (fysio-edukation) om håndtering af fysiske symptomer mv.

Vores forventninger til dig
*Du kan arbejde selvstændigt fagligt
*Du kan arbejde løsningsfokuseret
*Du kan undervise, vejlede og rådgive
*Du kan skrive dine observationer ned, så andre kan forstå dem.
*Du trives med en bred kontaktflade
*Erfaring med beskæftigelsesbranchen er en fordel, men ikke et krav

Spørgsmål?
Kontakt områdechef Jette Topp på telefon 27804245 mail jto@incita.dk eller fysioterapeut og tillidsrepræsentant Bente Holm på telefon 3524 8762.

Vilkår
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Som udgangspunkt er stillingen en fuldtidsstilling, men hvis ansøger ønsker deltid på minimum 32 timer, kan dette være en mulighed. Stillingen er et barselsvikariat med gode muligheder for forlængelse. Vi afholder løbende samtaler.

Sådan søger du
Send din ansøgning per e-mail til soegjob@incita.dk, så vi har den senest onsdag den 19. oktober 2921 klokken 12. Mærk venligst din ansøgning ”fysioterapeut” i emnefeltet. Vi forventer at afholde løbende ansættelsessamtaler.

Incita arbejder for at udvikle det rummelige arbejdsmarked og opfordrer alle uanset køn, alder, etnisk oprindelse osv. til at søge stillingen. Incita har røgfri arbejdstid

Lærer til STU

Incitaskolen er en STU-skole, som er kærlig, ambitiøs og realistisk i sin understøttelse af at uddanne og støtte elever frem til at opnå beskæftigelse i voksenlivet.

Skolens målgruppe er elever typisk med udviklingsforstyrrelser (autisme og ADHD), generelle indlæringsvanskeligheder, fysiske handicaps eller psykiske udfordringer.

Vi fokuserer på relationer, fysisk og mental sundhed og på at støtte de unge videre ud i voksenlivet. Incitaskolen startede sommeren 2019. Vi er en skole i rivende udvikling og opbygning, med høje ambitioner, - vil du være med i denne udvikling?

Vi søger en lærer som er:
• Fleksibel
• Initiativrig
• Faglig dygtig
• Engageret

Du må gerne have erfaring med målgruppen, måske fra en STU, men det er også fint, hvis du er nyuddannet – bare du brænder for at arbejde med elever med særlige behov.

Dine arbejdsopgaver
• Tilrettelægge det faglige daglige indhold i skolehverdagen
• Undervise og evt. tage elever til eksamen (9kl)
• Udarbejder og følge undervisningsplaner for din undervisning
• Kontaktlærerfunktion for elever
• Udarbejde og følge op på elevernes forløbsplaner
• Støtte elever i praktik ude på arbejdspladser
• Samarbejde med UU-vejledere, sagsbehandlere, kommuner og forældre

I Incita har vi et uhøjtideligt arbejdsmiljø. Vi har personaleforening, sociale arrangementer, flekstid, røgfri arbejdstid og frokostordning. Vi arbejder for det rummelige arbejdsmarked med plads til alle.
www.incita.dk
www.incitaskolen.dk
www.facebook.dk/incitaskolen

Vilkår og ansøgning
• Stillingen er som udgangspunkt på 37 timer, men færre timer kan evt. forhandles
• Arbejdssted er primært Incitas afdeling i hovedstaden (Haydnsvej 2), men vi forventer snart at åbne en skole i omegnen af København
• Tiltrædelse pr. 1. december 2021 eller tidligere, hvis muligt
• Vi holder løbende samtaler
• Ansøgningsfrist er mandag 25.10 kl. 14.00, men send gerne din ansøgning hurtigst muligt – vi indkalder løbende til samtaler
• Ansøgning sendes til soegjob@incita.dk
• Mærk venligst din ansøgning lærer til Incitaskolen
• Spørgsmål kan rettes til eller skoleleder Anja Clausen tlf: 41895341 eller mail acl@incita.dk

Incitas forretningsområder spænder bredt; beskæftigelsesindsatser for sygemeldte, for unge og for ledige med andre problemer end ledighed, fritidsjob til udsatte unge, to produktionsvirksomheder, to caféer, en rengøringsvirksomhed, en STU-skole (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) for unge, som ikke er klar til en almindelig ungdomsuddannelse og et arbejdsfællesskab for mennesker med senhjerneskade.

Incita arbejder for det rummelige arbejdsmarked og opfordrer alle uanset alder, køn, etnisk oprindelse osv. til at søge stillingen

 

Incita søger virksomhedskonsulent til rekrutteringsteam, som kan finde job til ledige

Vi har travlt og søger derfor en dygtig virksomhedskonsulent, som kan finde job til ledige i København

Du er en skarp virksomhedskonsulent, der ser muligheder. Du er ligetil, positivt indstillet, humoristisk og du holder af at arbejde sammen med andre. Du er udadvendt, har et stort netværk og kendskab til mange brancher. Du ser muligheder på arbejdsmarkedet også for udsatte ledige med helbredsmæssige udfordringer og nedsat tid. Du har solid erfaring med at tage kontakt til virksomheder og skabe job og praktikåbninger. Måske du tidligere har arbejdet med opsøgende salg.

Vi tilbyder
*Meningsfulde opgaver i et uhøjtideligt arbejdsmiljø
*En fagligt og socialt velfungerende arbejdsplads med røgfri arbejdstid
*Medinddragelse ift. varetagelse af tilbud og aktiviteter i teamet
*Gode udviklingsmuligheder
*Flekstid
*Overenskomstansættelse
*Frokostordning

Dit job bliver at
*Tage kontakt – primært telefonisk - til arbejdspladser for at matche ledige med job- og praktikmuligheder
*Undervise om jobsøgning, CV-skrivning, arbejdsmarkedet mv.
*Gennemføre matchprocesser ift. konkrete jobåbninger
*Bidrage til faglig sparring og sagssparring i teamet

Vores forventninger til dig
*Du har erfaring med at kontakte virksomheder og skabe jobåbninger
*Du har et godt virksomhedsnetværk i Hovedstaden og evner at vedligeholde og udbygge dette
*Du har erfaring med ledige og sygemeldte med helbredsmæssige udfordringer, der søger job
*Du kan undervise, vejlede og rådgive
*Du kan dokumentere din indsats og strukturere dit arbejde
*Du trives med en bred kontaktflade
*Du er kundeorienteret og yder en god service overfor samarbejdspartnere

Spørgsmål?
Kontakt områdechef Jette Topp på tlf. 2780 4245.

Det praktiske
*Tiltrædelse hurtigst muligt.
*Jobbet er på 37 timer ugentligt, men færre timer kan evt. aftales
*Arbejdssted: Incita Hovedstaden
*Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.
*Ansøgningsfristen er den 14. oktober kl. 15, men vi ser løbende på ansøgninger, så jo hurtigere du sender, jo bedre
*Samtaler afholdes løbende samt i uge 42 og 43
*Send din ansøgning per e-mail til soegjob@incita.dk.
*Mærk din ansøgning ”Virksomhedskonsulent til Incita Hovedstaden” i emnefeltet.

Incita arbejder for at udvikle det rummelige arbejdsmarked og opfordrer alle uanset køn, alder, etnisk oprindelse osv. til at søge stillingen. Incita har røgfri arbejdstid.

Se mere på www.incita.dk

Incita søger psykolog

Incita søger en autoriseret psykolog til vores afdeling i København.

Vi er en registreret socialøkonomisk virksomhed, som bl.a. støtter udsatte borgere med at finde arbejde og uddannelse. Incitas organisation blev oprindeligt stiftet i 1966 og er i dag en moden og veldrevet virksomhed med afdelinger i København og Jylland. Det er en spændende arbejdsplads med mange faggrupper, som arbejder sammen om at skabe bæredygtige løsninger på vigtige udfordringer. Vores aktiviteter spænder bredt, men sigter alle på meningsfulde indsatser for udsatte borgere. Vi ved, at beskæftigelse skaber mere værdi for den enkelte og for samfundet.

Du bliver del af vores fagligt stærke og velfungerende psykologgruppe, som blandt andet varetager samtaleforløb, psykologiske vurderinger, psykoedukation og supervision.

Arbejdsopgaver
*Samtaleforløb med ledige, sårbare borgere med fokus på mestringsstrategier
*Udarbejdelse af rapporter og psykologiske vurderinger
*Psykoedukation i grupper om temaer som fx smertehåndtering eller stresshåndtering
*Supervision i grupper og individuelt
*Deltagelse i det tværfaglige samarbejde, metodeudvikling generelt mv.

Vi tilbyder
*En fagligt og socialt velfungerende arbejdsplads
*En engageret psykologgruppe på pt. 4 psykologer
*Flekstid og gode muligheder for fleksibel tilrettelæggelse af egen arbejdstid
*Gode udviklings- og efteruddannelsesmuligheder
*Personaleforening med mange gode spændende arrangementer
*Betalt frokostpause og madordning
*30/37 timers ansættelse på overenskomst med Dansk Psykologforening

Krav
*Du er autoriseret og gerne på vej mod specialist.
*Du kan afholde samtaleforløb, hvor der fokuseres på arbejdsmæssige ressourcer.
*Du kan supervisere, coache og undervise – i grupper og individuelt.
*Du kan skrive skarpe og præcise rapporter med bl.a. psykologiske vurderinger af menneskers arbejdsmæssige ressourcer.
*Du er metodisk stærk indenfor eksempelvis narrative eller tredje generations kognitive metoder, og du kan navigere indenfor den løsningsfokuserede metode.

Spørgsmål?
Kontakt områdechef Susanne Rysbjerg på telefon 2634 8899.

Vilkår
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Send din ansøgning til soegjob@incita.dk så vi har den senest 25. oktober 2021 kl. 12.00.
Mærk venligst din ansøgning ”Psykolog til Incita Hovedstaden” i emnefeltet.

Vi afholder løbende ansættelsessamtaler, da der er mulighed for hurtig tiltrædelse. Så send gerne din ansøgning snarest.

Incita arbejder for at udvikle det rummelige arbejdsmarked og opfordrer alle – uanset køn, alder og etnisk oprindelse – til at søge jobbet

Matematiklærer til STU - Incitaskolen i København

Incitaskolen er en STU-skole, som er kærlig, ambitiøs og realistisk i sin understøttelse af at uddanne og støtte elever frem til at opnå beskæftigelse i voksenlivet. Skolens målgruppe er elever, der typisk har udviklingsforstyrrelser (autisme og ADHD), generelle indlæringsvanskeligheder, fysiske handicaps eller psykiske udfordringer.

Vi fokuserer på relationer, fysisk aktivitet og på at støtte de unge videre ud i voksenlivet.

Incitaskolen startede sommeren 2019. Vi er en skole i rivende udvikling og opbygning, med høje ambitioner, - vil du være med i denne udvikling?

Vi søger en matematiklærer som er:

 • Fleksibel
 • Initiativrig
 • Faglig dygtig
 • Engageret

Du må gerne være nyuddannet – bare du brænder for at arbejde med elever med særlige behov.

Dine arbejdsopgaver

 • Tilrettelægge det faglige daglige indhold i skolehverdagen
 • Undervise i matematik og tage elever til eksamen (9kl)
 • Udarbejder og følge undervisningsplaner for din undervisning
 • Kontaktlærerfunktion for elever
 • Udarbejde og følge op på elevernes forløbsplaner
 • Støtte elever i praktik ude på arbejdspladser
 • Samarbejde med UU-vejledere, sagsbehandlere, kommuner og forældre

I Incita har vi et uhøjtideligt arbejdsmiljø. Vi har personaleforening, sociale arrangementer, flekstid, røgfri arbejdstid og frokostordning. Vi arbejder for det rummelige arbejdsmarked med plads til alle.

www.incita.dk
www.incitaskolen.dk
www.facebook.dk/incitaskolen

Vilkår og ansøgning

 • Stillingen er som udgangspunkt på 37 timer, men færre timer kan evt. forhandles
 • Arbejdssted er primært Incitas afdeling i hovedstaden (Haydnsvej 2), men vi forventer snart at åbne en skole i omegnen af København
 • Tiltrædelse pr. 1. december 2021 eller tidligere, hvis muligt
 • Vi holder løbende samtaler
 • Ansøgningsfrist er tirsdag d. 19.10.2021, men send gerne din ansøgning hurtigst muligt
 • Ansøgning sendes til soegjob@incita.dk
 • Mærk venligst din ansøgning matematiklærer til Incitaskolen
 • Spørgsmål kan rettes til eller skoleleder Anja Clausen tlf: 41895341 eller mail acl@incita.dk

Incitas forretningsområder spænder bredt; beskæftigelsesindsatser for sygemeldte, for unge og for ledige med andre problemer end ledighed, fritidsjob til udsatte unge, to produktionsvirksomheder, to caféer, en rengøringsvirksomhed, en STU-skole (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) for unge, som ikke er klar til en almindelig ungdomsuddannelse og et arbejdsfællesskab for mennesker med senhjerneskade.

Incita arbejder for det rummelige arbejdsmarked og opfordrer alle uanset alder, køn, etnisk oprindelse osv. til at søge stillingen.

Café Incita søger fagligt dygtig kok (genopslag)

Sætter du en ære i at lave tingene fra bunden af, og kan du trives i en hverdag med mange forskellige opgaver?

Incita har åbnet vores anden Café. Udover en Café Incita i Valby Kulturhus har vi en ny Café Incita i Østerbrohuset, hvor vi er forpagtere. Incita er en socialøkonomisk virksomhed, som støtter udsatte, og nu skal vi bruge (endnu) en kok.

Vi forestiller os, at du er en fagligt kompetent og skøn person. Du vil gerne arbejde i en virksomhed, hvor opgaverne er meningsfulde, og du trives i en alsidig hverdag med mange forskellige opgaver og en stor kontaktflade. Opgaverne spænder bredt udover almindelige cafégæster – fx frokostordninger, møder, konferencer, selskaber og fester.

Som kok er du med til at bestemme menuer og har stor indflydelse på vagtplan og arbejdstider. Vi sætter en ære i at lave ting fra bunden af, bager selv, og vi har et godt samarbejde med hinanden og med de øvrige medarbejdere fra Kultur Ø, som er her til dagligt.

Du kan lave fremragende mad og håndtere store selskaber. Endvidere har du overblik og giver en hånd med, når der skal ryddes af, vaskes op, bestilles råvarer mv. efter aftale med den daglige leder i Caféen. Caféen har åbent alle hverdage og i weekender, også i aftentimerne, så det er et krav, at du trives med varierende arbejdstider.

Hvis du bliver vores nye kollega, bliver du del af en spændende virksomhed. Incita er en socialøkonomisk virksomhed, som arbejder for det rummelige arbejdsmarked, hvilket bl.a. betyder, at vi har mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet i praktik og småjob i vores café. Disse mennesker skal guides og hjælpes med opgaver.

Incita har røgfri arbejdstid.

Spørgsmål og yderligere info

Kontakt Luise Bjørnlund, lub@incita.dk, eller på telefon 2597 4821.

Sådan søger du

 • Send et par ord om dig selv og et CV til soegjob@incita.dk
 • Mærk din ansøgning "Kok til Café Incita"
 • Vi tager løbende kandidater til samtale.
 • Seneste frist for at søge er den 24. oktober klokken 12.

Incita arbejder for at udvikle det rummelige arbejdsmarked og opfordrer alle uanset køn, alder, etnisk oprindelse osv. til at søge stillingen.

Brug for at tjene lidt ekstra?

Cafe Incita søger assistenter til selskaber og arrangementer

Café Incita er en socialøkonomisk café i Valby Kulturhus. Vi har fået mange bestillinger på selskaber og arrangementer i det næste halve års tid, og derfor søger vi assistenter til at hjælpe til ved selskaber og arrangementer. Arrangementerne finder sted fredage og lørdage, både om dagen og om aftenen.

Opgaverne handler om at hjælpe til med borddækning, servering, afrydning og opvask.  Erfaring fra café eller restauration er selvfølgelig en fordel, men ikke et krav.

Vi forventer at du er servicemindet, og har lyst til at arbejde med selskaber og mennesker.

Vi har røgfri arbejdsplads.

Sådan søger du:

Kontakt os på cafe@incita.dk
eller eventuelt på telefon 2257 3532

 

Billeder og logoer

Her kan du downloade Incitas logo i vektoriserede filer. 

Logo, farve (eps)
Incita i farver med grå skrift og hvid baggrund

Logo, farve, negativ (eps)
Incita i farver med hvid skrift på grå baggrund

Logo, graa (eps)
Incita logo i sort-hvide gråtoner 

Logo, pan coated (eps)
Incita i farver med grå skrift og hvid baggrund

Logo, pan uncoated (eps)
Incita i farver med grå skrift og hvid baggrund

Bestyrelsen og god fondsledelse

* Jens Hornemann
Valgt som eksternt medlem, indtrådt april 2016. Formand
siden marts 2021. Født 1961. Direktør, partner i Silverbullet A/S

* Henrik Græsdal
Valgt som eksternt medlem, indtrådt oktober 2016.
Næstformand siden marts 2021. Født 1967. Advokat, associeret partner, Elmann Advokatpartnerselskab

* Poul Brorson
Udpeget af Danske Handicaporganisationer, indtrådt 1/4 – 2018. Født 1970. Konsulent i Dansk Blindesamfund.

* Henrik Stilling
Udpeget af LO Hovedstaden/Dansk Metal, indtrådt 1/1 – 2019. Født 1966. Formand for Metal Hovedstaden.  

*Jamal Tabari
Valgt som medarbejderrepræsentant til bestyrelsen, 1/9 – 2018 – 31/8 – 2022. Født 1961. Virksomhedskonsulent i Incita. 

*Karina Andresen
Valgt som medarbejderrepræsentant til bestyrelsen, 1/8 – 2019 – 31/8 – 2022. Født 1975. Virksomhedskonsulent i Incita. 

 

Søg efter medarbejdere mv.Klik på hurtiglinks herunder for søgning efter:


Incita siden 1966

Persondata og brug af cookies

Vi prioriterer beskyttelse af de oplysninger, du som borger, ansat, jobansøger eller samarbejdspartner har valgt at dele med os.

Hos Incita har vi en klar ambition om at minimere behandlingen af personoplysninger samt at skabe en høj grad af transparens i forhold til hvilke oplysninger, der behandles. Du kan derfor være sikker på, at vi indhenter, håndterer og opbevarer dine personlige informationer med størst mulig sikkerhed og efter lovgivningens anvisninger.

Vores detaljerede persondatapolitik er til enhver tid tilgængelig fra vores website (www.incita.dk) og har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os på telefon (45) 3524 8888 eller via mail til pmf@incita.dk

Privatlivspolitik: cookies og personoplysninger

Incita indsamler og bruger personoplysninger, når du besøger vores hjemmesider, anvender vores funktioner på hjemmesiden samt når du deltager i et forløb hos os, i et af vores arrangementer, indgår i samarbejde med os eller i øvrigt er i kontakt med os.

Hvilke oplysninger indsamler vi fra dig?

Når du bruger Incitas hjemmesider og services indsamler vi cookies. En cookie er et lille stykke kode, som gør, at vores hjemmesider kan genkende din computer. Her indsamler vi oplysninger om din IP-adresse, hvilke undersider på vores hjemmesider du besøger og hvilken browser du anvender.

Når du tilmelder dig arrangementer, tilmelder borgere til et forløb hos os eller kontakter os via link på hjemmesiden, indsamler vi relevante og nødvendige personoplysninger om dig for at kunne reagere på din henvendelse og tilbyde disse ydelser. Det vil altid fremgå af formularerne, hvilke oplysninger der er valgfri, og hvilke der er obligatoriske. Obligatoriske oplysninger er markeret med stjerne (*).

Når du samarbejder med os, fx i fælles udviklingsprojekter, via aftalte konsulentopgaver eller som leverandør eller underleverandør, indsamler vi også personoplysninger om dig. Det kan være personoplysninger som navn, adresse, telefonnummer og e-mail for at vi kan være i kontakt med dig. I forbindelse med vores arbejde på beskæftigelsesområdet kan vi med specifikt samtykke også indsamle og behandle personfølsomme oplysninger om de borgere vi samarbejder om og med som fx helbredsforhold, funktionsnedsættelse, ledighedsanciennitet eller biometriske data.

Hvis du i din kontakt med os via vores hjemmesider eller i et samarbejde afgiver personoplysninger om andre end dig selv, opfordrer vi dig til først at indhente samtykke fra disse personer.

Hvorfor indsamler vi dine personoplysninger?

Vi indsamler og bruger personoplysninger til følgende formål:

Surveys

Hvis du deltager i en spørgeskemaundersøgelse fra Incita, indsamler og behandler vi personoplysninger om dig og evt. tredjepart. Afhængigt af formålet med spørgeskemaundersøgelsen, kan vi indhente oplysninger af personfølsom karakter, herunder fx helbredsforhold, funktionsnedsættelse, ledighedsanciennitet eller biometriske data. Vi gør altid opmærksom på undersøgelsens formål og du vil blive bedt om samtykke forud for din deltagelse. Hvis du afgiver oplysninger om andre end dig selv, opfordrer vi dig til at indhente samtykke. Nogle gange kan vi anvende tredjeparts-løsninger som fx Analyzer eller en specifik forskningsinstitution og de vil her kun få overdraget dine personoplysninger som databehandler for os.

Jobansøgninger

Hvis du sender jobansøgninger til os, herunder ansøgning, CV, anbefalinger, eksamensbevis mv. giver du dit samtykke til, at vi behandler vi dem med henblik på en evt. ansættelse. Ansøgninger i forbindelse med et stillingsopslag gemmes op til seks måneder efter stillingen er besat. Det samme gør sig gældende for uopfordrede ansøgninger gemmes i op til seks måneder.

Samarbejde

Hvis du er i et samarbejde med os, fx i forbindelse med løsning af en konkret en opgave eller et udviklingsprojekt, indsamler vi personoplysninger for at kunne gennemføre samarbejdet. Vi indsamler og behandler derfor kontaktoplysninger som fx navn, adresse, e-mail og telefonnummer. I forbindelse med vores arbejde på beskæftigelsesområdet kan vi også indsamle og behandle personfølsomme oplysninger som fx helbredsforhold, funktionsnedsættelse, ledighedsanciennitet eller biometriske data om borgere.

Foto og videooptagelser

Vi tager foto og video for at kunne fortælle om vores arbejde, opgaver og projekter. Hvis du opholder dig på Incita’s adresse eller deltager i et Incita-arrangement, kan det derfor hænde at du er med på foto eller video. Vi vil altid bede om dit samtykke, før vi offentliggør billeder eller video, der specifikt afbilleder dig. Vi forbeholder os retten til publicere foto eller videooptagelser, der dokumenterer grupper. Nogle gange benytter vi professionelle fotografer som en del af en opgave eller et projekt. Her får vi produceret billeder eller videoer til brug i fx udgivelser, virale videoer eller digitale produkter, og vi vil her altid indhente skriftligt samtykke før materialet bliver offentliggjort.

Cookies og trafikdata

Når du bruger Incita’s hjemmeside eller services, indsamler vi cookies for at kunne forbedre disse og føre statistik. Det er en forudsætning for at bruge vores hjemmeside og services, at der oprettes cookies. Når du besøger vores hjemmeside eller services, bliver du derfor bedt om dit samtykke.

Hvor behandler vi dine personoplysninger?

Vi behandler dine personoplysninger på vores filservere i Danmark, som er hostet hos tredjeparts hostingfirma i Danmark.

Herudover behandler vi persondata på vores krypterede computere og på vores krypterede mobile enheder, der er forsynet med adgangskontrol.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Vi behandler kun dine personoplysninger så længe det er nødvendigt i forhold til at opfylde de formål, som er beskrevet ovenfor. Derefter vil vi slette eller i nogle tilfælde anonymisere dine personoplysninger. Vi kontrollerer regelmæssigt, om vi har personoplysninger, der skal slettes. Den periode, hvor vi gemmer dine personoplysninger, vil dog variere, fordi vi indsamler og opbevarer persondata til forskellige formål.

Surveys

Surveys er spørgeskemaundersøgelser, som vi foretager som en del af en opgave eller et projekt.
Slettes: 2 år efter opgavens eller projektets afslutning.

Jobansøgninger

Opfordrede og uopfordrede ansøgninger sendt til os.
Slettes: Ansøgninger på baggrund af opslag opbevares i op til 6 måneder efter stillingen er besat.
Uopfordrede ansøgninger opbevares i op til 6 måneder.

Samarbejde med Incita

Persondata indsamlet og behandlet i forbindelse med et samarbejde med Incita, herunder e-mails.
Slettes: 2 år efter opgavens eller projektets afslutning.

Foto og videoptagelser
Foto og videooptagelser fra arrangementer, opgaver og projekter.
Slettes: Efter aftale i det givne samtykke.

Trafikdata

Trafikdata er oplysninger om, hvordan du navigerer på vores hjemmesider. De indsamles fra cookies. Cookies oprettet på dine egne enheder skal du selv slette.
Slettes: Efter 5 år.

Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?
Det er vigtigt for os at beskytte dine personoplysninger. Vi har derfor implementeret tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at vi passer tilstrækkeligt på dine data. Alle personoplysninger findes på enten servere, computere eller mobile enheder med begrænset adgang, og alle servere, computere, mobile enheder og hjemmesider opdateres løbende for at forhindre evt. sikkerhedshuller. Alle computere og mobile enheder er krypterede og kræver adgangskoder for blive benyttet. Incita foretager desuden løbende opdatering og kontrol af virksomhedens firewall.

Vi kan dog ikke garantere, at vores sikkerhedsforanstaltninger forhindrer ethvert uautoriseret forsøg på at få adgang til, bruge eller offentliggøre personoplysninger. Hvis vi bliver opmærksomme på, at der er sket brud på sikkerheden og din persondata kan være kompromitteret, vil vi kontakte dig og datatilsynet hurtigst muligt.

Hvordan får du adgang til de oplysninger, vi har om dig?

Hvis vi behandler personoplysninger om dig, så har du ret til at få indsigt i disse.

Du har også ret til at få berigtiget dine personoplysninger eller få begrænset behandlingen af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod indsamling eller videre behandling af dine personoplysninger.

Hvis du beder om det, vil vi slette de personoplysninger, vi har indsamlet om dig, med mindre vi er forpligtet til at fortsætte databehandlingen i henhold til gældende lovgivning.

Du har også ret til at klage til en tilsynsmyndighed, hvis du er uenig i den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, kan du altid trække dit samtykke tilbage.

Trækker du dit samtykke tilbage, vil vi stoppe behandlingen af dine personoplysninger med mindre vi er forpligtede til at fortsætte behandlingen eller opbevaringen af dine personoplysninger i henhold til gældende lovgivning.

Du trækker dit samtykke tilbage ved at kontakte os via kontaktoplysningerne nedenfor, og vi vil behandle og svare på din anmodning så hurtigt som muligt inden for 30 dage.

Ændringer i persondatapolitikken

Vores persondatapolitik for cookies og personoplysninger kan ændre sig. Vi vil slå eventuelle ændringer af privatlivspolitikken op her på hjemmesiden, og hvis ændringerne er betydelige, vil vi give dig en meddelelse via e-mail, hvis vi har dine kontaktoplysninger.

Hvis vi ændrer denne persondatapolitik på en måde, der vil påvirke, hvordan vi bruger dine personoplysninger, vil vi rådgive dig om de valg, du måtte have, som følge af disse ændringer. Du finder altid seneste version på www.incita.dk

Kontakt os

Hvis du ønsker at få adgang til eller at vi sletter personoplysninger om dig, eller har andre spørgsmål, kan du altid kontakte os her:

Telefon (45) 3524 8888 eller via mail til pmf@incita.dk

Brug af cookies på dette website

Hvad er en cookie

En cookie er et stykke information, som opbevares på din computer. De anvendes typisk til at sikre den tekniske funktion af et website, men kan også anvendes til at opsamle statistiske informationer om brugeres færden.

Hvad er cookie-loven

Cookie-loven skal beskytte brugere mod uretmæssig opsamling af deres brug af websteder. Alle danske netsteder er forpligtet til at informere om, hvilke cookies der afsættes på brugerens udstyr. Informationen skal være i overensstemmelse med ”Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af og adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr”, som er en del af et EU-direktiv om beskyttelse af privatlivets fred i elektronisk kommunikation.

Vores brug af cookies på dette website

På dette website bruger vi cookies til at opsamle 100% anonym information om brugernes færden. Vi anvender den opsamlede viden til at forbedre vores website, så du som besøgende hurtigst og lettest muligt finder den information, du har brug for hos os. Hvis du logger på eller handler hos os, anvender vi cookies til at sikre tekniske gennemførsel af de nævnte services.

Hvordan vælger jeg cookies fra?

Du kan i alle almindelige browsere vælge at frakoble cookies. Bemærk, at det kan betyde, at websteder ikke længere fungerer korrekt. Læs mere om dine muligheder hos din valgte browserleverandør.

Vejledning i at slette cookies på Microsoft Internet Explorer
http://windows.microsoft.com/da-dk/windows-vista/delete-your-internet-cookies

Vejledning i at slette cookies på Mozilla Firefox browser
http://support.mozilla.com/da/kb/deleting%20cookies

Vejledning i at slette cookies på Google Chrome browser
http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=da&answer=95647

Vejledning i at slette cookies i Safari
http://support.apple.com/kb/PH5049 

Vejledning i at slette cookies på Safari iOS
http://support.apple.com/kb/HT1677

Right Menu Icon