Om Incita

Incita er en professionel velfærdsleverandør med afdelinger i København, Aarhus, Silkeborg, Herlev og Søborg. Vi arbejder for at udvikle det rummelige arbejdsmarked – ikke blot ved at tale om det, men ved at levere det. Vores historie går tilbage til 1966.  

Incita er etableret som en erhvervsdrivende fond. Fondens formål er at fastholde og integrere mennesker på arbejdsmarkedet.

Kerneforretningen er at levere ydelser indenfor beskæftigelsesområdet og særligt tilrettelagt uddannelse (STU). Aktiviteterne omfatter desuden sundhedstilbud, supervision og undervisning til medarbejdere i private og offentlige organisationer, et arbejdsfællesskab for mennesker med senhjerneskader samt 3 produktionsvirksomheder og en café. 

Vision

Vi skaber fremtidens rummelige arbejdsmarked

Mission

Vi er resultatorienterede, når vi støtter mennesker til inklusion og fastholdelse i job eller uddannelse.

Vores kunder, samarbejdspartnere, arbejdspladser og borgere vælger Incita, fordi vores løsninger er visionære, professionelle, effektive og holdbare.

Vores værdigrundlag

Vi skaber resultater ved at alle vores indsatser følger kundens behov og sikrer positiv forandring samt værdi for de mennesker, der er i centrum for indsatsen.

Vi er visionære ved at invitere kunder og borgere med til at gå forrest i udviklingen af beskæftigelsesområdet, hvor vi ser de store sammenhænge og bruger dette til at udvikle vores indsatser.

Vi er professionelle ved at bruge relevant faguddannede medarbejdere til vores opgaver, som vi løser med saglighed og kvalitet.

Vi er effektive ved at holde fokus på målet for opgaven og bruge færrest mulige ressourcer til at opnå de bedste resultater.

Vi skaber holdbare løsninger ved at være realistiske, når vi vurderer, matcher og udfører vores indsatser.

Ledige stillinger

Studentermedhjælper til Incita Hovedstaden

Vi har travlt og søger derfor en dygtig studentermedhjælp til at løse opgaver sammen med vores virksomhedskonsulenter

Hvis du er vores nye studentermedhjælper, er du udadvendt og har gode samarbejdsevner. Du er glad for at arbejde med en spændende målgruppe af ledige borgere, og du tager fat på opgaverne, som vi udvælger fra den brede pallette af opgaver, der kan løses af dig.

Incita er en erhvervsdrivende fond og registreret socialøkonomisk virksomhed med afdelinger i København, Aarhus, Silkeborg og Herlev. Du bliver en del af en spændende organisation med over 100 kolleger, der bl.a. har som formål at støtte mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet i gang i job eller uddannelse. Der er rig mulighed for sparring og faglig udvikling.

Incita arbejder for at udvikle det rummelige arbejdsmarked og opfordrer alle uanset køn, alder, etnisk oprindelse osv. til at søge stillingen.

Vi tilbyder

 • Meningsfulde opgaver i et uhøjtideligt arbejdsmiljø
 • En fagligt og socialt velfungerende arbejdsplads
 • Forskellige typer opgaver og der er noget for enhver smag
 • Eksempler på opgaver er at hjælpe på vores undervisningstilbud, kontakte virksomheder, ledsage borgere til aktiviteter, assistere virksomhedskonsulenterne, udarbejde forskellige ydelsesansøgninger og andre administrative funktioner mv.
 • Overenskomstansættelse
 • Røgfri arbejdstid
 • Gode muligheder for selv at tilrettelægge arbejdstiden

Vores forventninger

 • Du er under uddannelse som socialrådgiver eller anden relevant uddannelse
 • Du er åben og nysgerrig på opgaverne
 • Du kan arbejde med opgaver på egen hånd, når vi har vist dig, hvordan du skal gøre
 • Du har lyst til at arbejde med virksomhedskonsulenterne om at skabe muligheder for borgerne
 • Du støtter op om at undervise, vejlede og rådgive borgere i grupper og enkeltpersoner
 • Du trives med en bred kontaktflade, er god til at planlægge og prioritere dine opgaver

Spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte forretningsdirektør Brita Stallknecht i uge 30 på tlf. 28216666 og områdechef Susanne Rysbjerg i uge 31 og 32 på tlf. 26348899 og områdechef Jette Topp i uge 33 tlf. 27804245

Det praktiske
*Tiltrædelse hurtigst muligt
*Jobbet er på 5-7 timer ugentligt, men flere timer kan aftales
*Arbejdssted: Incita Hovedstaden
*Løn og ansættelsesvilkår i henhold til Incitas overenskomst.
*Ansøgningsfristen er den 18. august 2021
*Samtaler afholdes løbende
*Send din ansøgning per e-mail til soegjob@incita.dk
*Mærk din ansøgning ”Studentermedhjælper til Incita Hovedstaden” i emnefeltet.

Se mere om Incita på www.incita.dk

Ambitiøs leder med forretningstalent

Vi søger en områdechef til fire af vores virksomheder i hovedstaden (København og Herlev). Virksomhederne består af; to caféer, en mindre produktionsvirksomhed og et rengøringsfirma.

Incita er en erhvervsdrivende fond og registreret socialøkonomisk virksomhed med afdelinger i København, Aarhus, Silkeborg og Herlev. Fondens formål er at fastholde og inkludere mennesker i job. For at understøtte Incitas hovedformål har vi en række mindre virksomheder, som udover at være forretninger, der drives på markedsvilkår, også har fokus på at ansætte mennesker på særlige vilkår.

Du bliver en del af en spændende og mangfoldig virksomhed med over 100 kolleger. Incita er en virksomhed, der løbende udvikler sig i takt med og gerne lidt foran kundernes ønsker. Derfor søger vi dig, som ser nye idéer og tager teten på opgaverne.

Alene i de sidste tre år har vi som led i vores forretningsudvikling udvidet med nye afdelinger i Jylland og hovedstaden – samt en skole for unge med særlige behov (STU).

Derudover arbejder vi både strategisk og konkret med bl.a. bæredygtighed, digitalisering og evidens.

Hvem leder vi efter?
Du har som minimum nogle års erfaring med ledelse og er god til at skabe resultater. Du søger en arbejdsplads, hvor du kan udvikle dig, og hvor du får lov til at gå forrest med dine opgaver. Du sætter barren højt og har talent for at skabe og udvikle små virksomheders forretningsgrundlag. Du har måske haft din egen virksomhed eller arbejdet et sted, hvor du var ansvarlig for både at skaffe kunder, styrke omsætningen og motivere dine medarbejdere. Du har forretningssans, føler det naturligt at tage ansvar, og sætter en ære i, at dine forretningsområder præsterer deres bedste. Du er også struktureret, har overblik og tager gerne en hyggelig sludder med dine kolleger.

Vi tilbyder

 • Et job med stort ansvar for de fire virksomheder
 • Meningsfulde opgaver i et uhøjtideligt arbejdsmiljø
 • En social og fagligt velfungerende arbejdsplads
 • Et engageret ledelsesteam med fem andre områdechefer og forretningsdirektøren, der alle er klar på at give en hjælpende hånd.
 • Engagerede medarbejdere
 • Virkelig gode udviklingsmuligheder

Opgaver og ansvarsområder for vores nye områdechef

 • Ansvar for vores fire mindre virksomheder i hovedstaden – i samarbejde med de fire daglige ledere
 • Kundeansvarlig; fastholde kunder, sikre mersalg og skaffe nye rentable kunder
 • Ansvarlig for kontakten til samarbejdspartnere og øvrige interessenter
 • Medansvarlig for at udvikle og styrke forretningsgrundlaget i virksomhederne
 • Ledelse af de fire daglige ledere (én i hver virksomhed)
 • Ledelse af alle medarbejdere i virksomhederne, hvor hovedparten er ansat på særlige vilkår fx fleksjob og småjob
 • Løbende mundtlig og skriftlig afrapportering til den øvrige ledelse og dine medarbejdere
 • Bidrage til det strategiske arbejde indenfor dit arbejdsområde og fælles områder

Vilkår / sådan søger du

 • Tiltrædelse 01.11.2021 - gerne før, hvis du kan det
 • Send din ansøgning per mail til soegjob@incita.dk
 • Mærk venligst din ansøgning ”områdechef til hovedstaden” i emnefeltet
 • Ansøgningsfristen er mandag 30.08.2021 kl. 12.00
 • Spørgsmål? Kontakt forretningsdirektør Brita Stallknecht på telefon 2821 6666 eller på mail bst@incita.dk

Incitas forretningsområder spænder bredt; beskæftigelsesindsatser for sygemeldte, for unge og for ledige med andre problemer end ledighed, fritidsjob til udsatte unge, to produktionsvirksomheder, to caféer, en rengøringsvirksomhed, en STU-skole (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) for unge, som ikke er klar til en almindelig ungdomsuddannelse og et arbejdsfællesskab for mennesker med senhjerneskade.

Incita arbejder for det rummelige arbejdsmarked og opfordrer alle uanset alder, køn, etnisk oprindelse osv. til at søge stillingen

Koordinator til Incitas beskæftigelsesindsats i Aarhus

Incita Aarhus har stor succes med at støtte mennesker til at starte i job, uddannelse og virksomhedspraktik. Vi har bl.a. indsatser for sygemeldte, unge i alderen 18 – 30 år og ledige fleksjobbere, som alle henvises til Incita fra Aarhus jobcenter.

Vi søger en koordinator, der kan understøtte, at teamet i Aarhus - på en ambitiøs og realistisk måde - motiverer og støtter ledige i uddannelse og job. Som vores nye koordinator er du udadvendt, har gode samarbejdsevner og formår at motivere og bidrage til det gode arbejdsmiljø. Du har en relevant uddannelse og erfaring fra beskæftigelsesområdet, så du kan gå forrest som en stærk profil i driften samtidig med, at du følger op på vores målopfyldelse og dokumentation. Sammen udvikler vi stillingen i forhold til de kompetencer, du kommer med, hvor opsøgende virksomhedskontakt og netværk i Aarhus vægter højt.
Som koordinator vil du referere til områdechefen, der har personaleledelsen af alle medarbejderne.

Incita er en moden og veldreven socialøkonomisk virksomhed med afdelinger i Aarhus, Silkeborg, København og Herlev. Vores hovedsæde er i København, så du kan forvente ca. 5-8 arbejdsdage om året i København. Udover beskæftigelsesindsatser for ledige med andre problemer end ledighed, har Incita selv flere produktionsvirksomheder, caféer, en rengøringsvirksomhed og en STUskole (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) for unge, som ikke er klar til en almindelig ungdomsuddannelse samt et arbejdsfællesskab for mennesker med senhjerneskade. Du bliver en del af en spændende og mangfoldig organisation med over 100 kolleger, hvis hovedformål er at støtte mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet i gang i job eller uddannelse. Vores afdeling i Aarhus er i en rivende udvikling med bl.a. et helt nyt ungecenter samt en produktionsvirksomhed og café på vej.
Vil du være med i denne udvikling?

Vi tilbyder

 • Meningsfulde opgaver i et uhøjtideligt arbejdsmiljø
 • En social og fagligt velfungerende arbejdsplads, hvor du indgår i et engageret tværfagligt team med fysioterapeut, psykolog, unge- og virksomhedskonsulenter
 • Gode faglige og personlige udviklingsmuligheder
 • Flekstid og gode muligheder for fleksibel tilrettelæggelse af egen arbejdstid
 • Betalt frokostpause

Dine opgaver

 • Du samarbejder med hele det tværfaglige team omkring driften af alle vores indsatser i Aarhus
 • Du indgår i udvikling af tilbud og aktiviteter i teamet og bidrager til udvikling af Incitas faglige koncepter og standarder
 • I samarbejde med områdechefen varetager du visitation og kundekontakt, samt sikrer teamets drift, målopfyldelse og dokumentation
 • Du tilbyder faglig sparring og sagssparring til teamets medarbejdere
 • Du er en stærk motivator og arbejder naturligt med løsningsfokuserede metoder
 • Du indgår i driften med baggrund i dine beskæftigelsesfaglige kompetencer
 • Du samarbejder med uddannelsesinstitutioner og har et stort netværk af lokale virksomheder, hvor du kan skabe det gode match ift. uddannelse og job
 • Du samarbejder med jobcentrets medarbejdere, hvor du dokumenterer din indsats i form af løbende notater, status- og slutrapporter

Vores forventninger

 • Du har kendskab til beskæftigelsesrettede indsatser og kender lovgivningen på området
 • Du har erfaring med ledige borgere med svære helbredsmæssige udfordringer
 • Du kan undervise, vejlede og rådgive samt facilitere udviklingsprocesser
 • Du har erfaring med at kontakte virksomheder og skabe jobåbninger
 • Du trives med en bred kontaktflade og fungerer godt i rollen som både koordinator og som en del af driften ift. arbejdet med borgerne
 • Du har et stort overblik og gode skriftlige kompetencer
 • Du har kørekort og egen bil

Det praktiske

 • Løn og ansættelsesvilkår i henhold til Incitas overenskomst.
 • Tiltrædelse på fuld tid per 1/10-2021 og gerne før hvis muligt.
 • Send din ansøgning per e-mail til soegjob@incita.dk
 • Mærk venligst din ansøgning ”Koordinator Aarhus” i emnefeltet.
 • Ansøgningsfristen er tirsdag 10. august 2021 klokken 12.
 • Vi forventer at holde samtaler mandag, onsdag og torsdag i uge 33

Spørgsmål?
Kontakt områdechef Maj-Britt Degn Christensen på telefon 2711 8844 i uge 28 og 9+10/8 eller forretningsdirektør Brita Stallknecht på telefon 2821 6666 i uge 29, 30 og 31.

Incita arbejder for at udvikle det rummelige arbejdsmarked og opfordrer alle uanset køn, alder, etnisk oprindelse osv. til at søge stillingen.

Er du Incitas nye ungekonsulent i Aarhus?

Til Incitas ungecenter BaseCamp søger vi en energisk ungekonsulent, der sammen med resten af teamet ambitiøst og realistisk kan motivere og hjælpe ledige unge i uddannelse og job. De unge er mellem 18 og 30 år, og har andre problemer end ledige. De henvises fra jobcentret til Incita.

Hvis du er vores nye ungekonsulent, er du udadvendt og har et stort netværk og kendskab til mange brancher. Du har en relevant uddannelse og erfaring med at arbejde med unge. Du trives i kontakten med uddannelsesinstitutioner og virksomheder for at skabe jobs og praktikåbninger. Du forstår vigtigheden af at dokumentere dit arbejde. Måske har du arbejdet indenfor beskæftigelsesområdet, i et jobcenter eller på en uddannelsesinstitution.

Incita er en moden og veldreven socialøkonomisk virksomhed med afdelinger i Aarhus, Silkeborg, København og Herlev. Du bliver en del af en spændende organisation med over 100 kolleger, der bl.a. har som formål at støtte mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet i gang i job eller uddannelse. Vores afdeling i Aarhus er i en rivende udvikling med bl.a. et helt nyt ungecenter. Vil du være med i denne udvikling?

Vi tilbyder

 • Meningsfulde opgaver i et uhøjtideligt arbejdsmiljø
 • En social og fagligt velfungerende arbejdsplads, hvor du indgår i et engageret tværfagligt team med fysioterapeut, psykolog og virksomhedskonsulenter
 • Gode faglige og personlige udviklingsmuligheder
 • Flekstid og gode muligheder for fleksibel tilrettelæggelse af egen arbejdstid
 • Betalt frokostpause

Dine opgaver

 • Som primær kontaktperson skaber du gode relationer med de unge
 • Du motiverer unge til at starte og gennemføre en uddannelse eller blive selvforsørgende i et job
 • Med udgangspunkt i den unges forudsætninger og ressourcer støtter du den enkeltes individuelle opkvalificering af faglige og personlige kompetencer
 • Du har individuelle samtaler med unge, hvor I sammen sætter mål og delmål for indsatsen frem mod uddannelse eller job
 • Du underviser på vores ungehold og JUP klub (Job, Uddannelse og Praktik)
 • Du samarbejder med uddannelsesinstitutioner og har et stort netværk af lokale virksomheder, hvor du kan skabe det gode match ift. uddannelse og job
 • Udover at være en del af et tværfagligt team samarbejder du med jobcentrets medarbejdere, hvor du dokumenterer din indsats i form af løbende notater, status- og slutrapporter

Vores forventninger

 • Du er uddannet socialrådgiver eller har en lignende uddannelse.
 • Du er mentalt robust og har erfaring med at arbejde med unge med komplekse vanskeligheder
 • Du arbejder løsningsfokuseret med størst mulig inddragelse af den unge
 • Du har erfaring med at kontakte virksomheder og skabe jobåbninger
 • Du trives med en bred kontaktflade og har mange kontakter
 • Du har kørekort og egen bil.

Det praktiske

 • Løn og ansættelsesvilkår i henhold til Incitas overenskomst.
 • Tiltrædelse på fuld tid per 1/10-2021 og gerne før hvis muligt. Deltid kan forhandles.
 • Send din ansøgning per e-mail til soegjob@incita.dk
 • Mærk venligst din ansøgning ”Ungekonsulent Aarhus” i emnefeltet.
 • Ansøgningsfristen er tirsdag 10. august 2021 klokken 12.
 • Vi forventer at holde samtaler mandag, onsdag og torsdag i uge 33

Spørgsmål?
Kontakt områdechef Maj-Britt Degn Christensen på telefon 2711 8844 i uge 28 og 9+10/8 eller forretningsdirektør Brita Stallknecht på telefon 2821 6666 i uge 29, 30 og 31.
Incita arbejder for at udvikle det rummelige arbejdsmarked og opfordrer alle uanset køn, alder, etnisk oprindelse osv. til at søge stillingen.

Billeder og logoer

Her kan du downloade Incitas logo i vektoriserede filer. 

Logo, farve (eps)
Incita i farver med grå skrift og hvid baggrund

Logo, farve, negativ (eps)
Incita i farver med hvid skrift på grå baggrund

Logo, graa (eps)
Incita logo i sort-hvide gråtoner 

Logo, pan coated (eps)
Incita i farver med grå skrift og hvid baggrund

Logo, pan uncoated (eps)
Incita i farver med grå skrift og hvid baggrund

Bestyrelsen og god fondsledelse

* Jens Hornemann
Valgt som eksternt medlem, indtrådt april 2016. Formand
siden marts 2021. Født 1961. Direktør, partner i Silverbullet A/S

* Henrik Græsdal
Valgt som eksternt medlem, indtrådt oktober 2016.
Næstformand siden marts 2021. Født 1967. Advokat, associeret partner, Elmann Advokatpartnerselskab

* Poul Brorson
Udpeget af Danske Handicaporganisationer, indtrådt 1/4 – 2018. Født 1970. Konsulent i Dansk Blindesamfund.

* Henrik Stilling
Udpeget af LO Hovedstaden/Dansk Metal, indtrådt 1/1 – 2019. Født 1966. Formand for Metal Hovedstaden.  

*Jamal Tabari
Valgt som medarbejderrepræsentant til bestyrelsen, 1/9 – 2018 – 31/8 – 2022. Født 1961. Virksomhedskonsulent i Incita. 

*Karina Andresen
Valgt som medarbejderrepræsentant til bestyrelsen, 1/8 – 2019 – 31/8 – 2022. Født 1975. Virksomhedskonsulent i Incita. 

 

Søg efter medarbejdere mv.Klik på hurtiglinks herunder for søgning efter:


Incita siden 1966

Persondata og brug af cookies

Vi prioriterer beskyttelse af de oplysninger, du som borger, ansat, jobansøger eller samarbejdspartner har valgt at dele med os.

Hos Incita har vi en klar ambition om at minimere behandlingen af personoplysninger samt at skabe en høj grad af transparens i forhold til hvilke oplysninger, der behandles. Du kan derfor være sikker på, at vi indhenter, håndterer og opbevarer dine personlige informationer med størst mulig sikkerhed og efter lovgivningens anvisninger.

Vores detaljerede persondatapolitik er til enhver tid tilgængelig fra vores website (www.incita.dk) og har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os på telefon (45) 3524 8888 eller via mail til pmf@incita.dk

Privatlivspolitik: cookies og personoplysninger

Incita indsamler og bruger personoplysninger, når du besøger vores hjemmesider, anvender vores funktioner på hjemmesiden samt når du deltager i et forløb hos os, i et af vores arrangementer, indgår i samarbejde med os eller i øvrigt er i kontakt med os.

Hvilke oplysninger indsamler vi fra dig?

Når du bruger Incitas hjemmesider og services indsamler vi cookies. En cookie er et lille stykke kode, som gør, at vores hjemmesider kan genkende din computer. Her indsamler vi oplysninger om din IP-adresse, hvilke undersider på vores hjemmesider du besøger og hvilken browser du anvender.

Når du tilmelder dig arrangementer, tilmelder borgere til et forløb hos os eller kontakter os via link på hjemmesiden, indsamler vi relevante og nødvendige personoplysninger om dig for at kunne reagere på din henvendelse og tilbyde disse ydelser. Det vil altid fremgå af formularerne, hvilke oplysninger der er valgfri, og hvilke der er obligatoriske. Obligatoriske oplysninger er markeret med stjerne (*).

Når du samarbejder med os, fx i fælles udviklingsprojekter, via aftalte konsulentopgaver eller som leverandør eller underleverandør, indsamler vi også personoplysninger om dig. Det kan være personoplysninger som navn, adresse, telefonnummer og e-mail for at vi kan være i kontakt med dig. I forbindelse med vores arbejde på beskæftigelsesområdet kan vi med specifikt samtykke også indsamle og behandle personfølsomme oplysninger om de borgere vi samarbejder om og med som fx helbredsforhold, funktionsnedsættelse, ledighedsanciennitet eller biometriske data.

Hvis du i din kontakt med os via vores hjemmesider eller i et samarbejde afgiver personoplysninger om andre end dig selv, opfordrer vi dig til først at indhente samtykke fra disse personer.

Hvorfor indsamler vi dine personoplysninger?

Vi indsamler og bruger personoplysninger til følgende formål:

Surveys

Hvis du deltager i en spørgeskemaundersøgelse fra Incita, indsamler og behandler vi personoplysninger om dig og evt. tredjepart. Afhængigt af formålet med spørgeskemaundersøgelsen, kan vi indhente oplysninger af personfølsom karakter, herunder fx helbredsforhold, funktionsnedsættelse, ledighedsanciennitet eller biometriske data. Vi gør altid opmærksom på undersøgelsens formål og du vil blive bedt om samtykke forud for din deltagelse. Hvis du afgiver oplysninger om andre end dig selv, opfordrer vi dig til at indhente samtykke. Nogle gange kan vi anvende tredjeparts-løsninger som fx Analyzer eller en specifik forskningsinstitution og de vil her kun få overdraget dine personoplysninger som databehandler for os.

Jobansøgninger

Hvis du sender jobansøgninger til os, herunder ansøgning, CV, anbefalinger, eksamensbevis mv. giver du dit samtykke til, at vi behandler vi dem med henblik på en evt. ansættelse. Ansøgninger i forbindelse med et stillingsopslag gemmes op til seks måneder efter stillingen er besat. Det samme gør sig gældende for uopfordrede ansøgninger gemmes i op til seks måneder.

Samarbejde

Hvis du er i et samarbejde med os, fx i forbindelse med løsning af en konkret en opgave eller et udviklingsprojekt, indsamler vi personoplysninger for at kunne gennemføre samarbejdet. Vi indsamler og behandler derfor kontaktoplysninger som fx navn, adresse, e-mail og telefonnummer. I forbindelse med vores arbejde på beskæftigelsesområdet kan vi også indsamle og behandle personfølsomme oplysninger som fx helbredsforhold, funktionsnedsættelse, ledighedsanciennitet eller biometriske data om borgere.

Foto og videooptagelser

Vi tager foto og video for at kunne fortælle om vores arbejde, opgaver og projekter. Hvis du opholder dig på Incita’s adresse eller deltager i et Incita-arrangement, kan det derfor hænde at du er med på foto eller video. Vi vil altid bede om dit samtykke, før vi offentliggør billeder eller video, der specifikt afbilleder dig. Vi forbeholder os retten til publicere foto eller videooptagelser, der dokumenterer grupper. Nogle gange benytter vi professionelle fotografer som en del af en opgave eller et projekt. Her får vi produceret billeder eller videoer til brug i fx udgivelser, virale videoer eller digitale produkter, og vi vil her altid indhente skriftligt samtykke før materialet bliver offentliggjort.

Cookies og trafikdata

Når du bruger Incita’s hjemmeside eller services, indsamler vi cookies for at kunne forbedre disse og føre statistik. Det er en forudsætning for at bruge vores hjemmeside og services, at der oprettes cookies. Når du besøger vores hjemmeside eller services, bliver du derfor bedt om dit samtykke.

Hvor behandler vi dine personoplysninger?

Vi behandler dine personoplysninger på vores filservere i Danmark, som er hostet hos tredjeparts hostingfirma i Danmark.

Herudover behandler vi persondata på vores krypterede computere og på vores krypterede mobile enheder, der er forsynet med adgangskontrol.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Vi behandler kun dine personoplysninger så længe det er nødvendigt i forhold til at opfylde de formål, som er beskrevet ovenfor. Derefter vil vi slette eller i nogle tilfælde anonymisere dine personoplysninger. Vi kontrollerer regelmæssigt, om vi har personoplysninger, der skal slettes. Den periode, hvor vi gemmer dine personoplysninger, vil dog variere, fordi vi indsamler og opbevarer persondata til forskellige formål.

Surveys

Surveys er spørgeskemaundersøgelser, som vi foretager som en del af en opgave eller et projekt.
Slettes: 2 år efter opgavens eller projektets afslutning.

Jobansøgninger

Opfordrede og uopfordrede ansøgninger sendt til os.
Slettes: Ansøgninger på baggrund af opslag opbevares i op til 6 måneder efter stillingen er besat.
Uopfordrede ansøgninger opbevares i op til 6 måneder.

Samarbejde med Incita

Persondata indsamlet og behandlet i forbindelse med et samarbejde med Incita, herunder e-mails.
Slettes: 2 år efter opgavens eller projektets afslutning.

Foto og videoptagelser
Foto og videooptagelser fra arrangementer, opgaver og projekter.
Slettes: Efter aftale i det givne samtykke.

Trafikdata

Trafikdata er oplysninger om, hvordan du navigerer på vores hjemmesider. De indsamles fra cookies. Cookies oprettet på dine egne enheder skal du selv slette.
Slettes: Efter 5 år.

Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?
Det er vigtigt for os at beskytte dine personoplysninger. Vi har derfor implementeret tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at vi passer tilstrækkeligt på dine data. Alle personoplysninger findes på enten servere, computere eller mobile enheder med begrænset adgang, og alle servere, computere, mobile enheder og hjemmesider opdateres løbende for at forhindre evt. sikkerhedshuller. Alle computere og mobile enheder er krypterede og kræver adgangskoder for blive benyttet. Incita foretager desuden løbende opdatering og kontrol af virksomhedens firewall.

Vi kan dog ikke garantere, at vores sikkerhedsforanstaltninger forhindrer ethvert uautoriseret forsøg på at få adgang til, bruge eller offentliggøre personoplysninger. Hvis vi bliver opmærksomme på, at der er sket brud på sikkerheden og din persondata kan være kompromitteret, vil vi kontakte dig og datatilsynet hurtigst muligt.

Hvordan får du adgang til de oplysninger, vi har om dig?

Hvis vi behandler personoplysninger om dig, så har du ret til at få indsigt i disse.

Du har også ret til at få berigtiget dine personoplysninger eller få begrænset behandlingen af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod indsamling eller videre behandling af dine personoplysninger.

Hvis du beder om det, vil vi slette de personoplysninger, vi har indsamlet om dig, med mindre vi er forpligtet til at fortsætte databehandlingen i henhold til gældende lovgivning.

Du har også ret til at klage til en tilsynsmyndighed, hvis du er uenig i den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, kan du altid trække dit samtykke tilbage.

Trækker du dit samtykke tilbage, vil vi stoppe behandlingen af dine personoplysninger med mindre vi er forpligtede til at fortsætte behandlingen eller opbevaringen af dine personoplysninger i henhold til gældende lovgivning.

Du trækker dit samtykke tilbage ved at kontakte os via kontaktoplysningerne nedenfor, og vi vil behandle og svare på din anmodning så hurtigt som muligt inden for 30 dage.

Ændringer i persondatapolitikken

Vores persondatapolitik for cookies og personoplysninger kan ændre sig. Vi vil slå eventuelle ændringer af privatlivspolitikken op her på hjemmesiden, og hvis ændringerne er betydelige, vil vi give dig en meddelelse via e-mail, hvis vi har dine kontaktoplysninger.

Hvis vi ændrer denne persondatapolitik på en måde, der vil påvirke, hvordan vi bruger dine personoplysninger, vil vi rådgive dig om de valg, du måtte have, som følge af disse ændringer. Du finder altid seneste version på www.incita.dk

Kontakt os

Hvis du ønsker at få adgang til eller at vi sletter personoplysninger om dig, eller har andre spørgsmål, kan du altid kontakte os her:

Telefon (45) 3524 8888 eller via mail til pmf@incita.dk

Brug af cookies på dette website

Hvad er en cookie

En cookie er et stykke information, som opbevares på din computer. De anvendes typisk til at sikre den tekniske funktion af et website, men kan også anvendes til at opsamle statistiske informationer om brugeres færden.

Hvad er cookie-loven

Cookie-loven skal beskytte brugere mod uretmæssig opsamling af deres brug af websteder. Alle danske netsteder er forpligtet til at informere om, hvilke cookies der afsættes på brugerens udstyr. Informationen skal være i overensstemmelse med ”Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af og adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr”, som er en del af et EU-direktiv om beskyttelse af privatlivets fred i elektronisk kommunikation.

Vores brug af cookies på dette website

På dette website bruger vi cookies til at opsamle 100% anonym information om brugernes færden. Vi anvender den opsamlede viden til at forbedre vores website, så du som besøgende hurtigst og lettest muligt finder den information, du har brug for hos os. Hvis du logger på eller handler hos os, anvender vi cookies til at sikre tekniske gennemførsel af de nævnte services.

Hvordan vælger jeg cookies fra?

Du kan i alle almindelige browsere vælge at frakoble cookies. Bemærk, at det kan betyde, at websteder ikke længere fungerer korrekt. Læs mere om dine muligheder hos din valgte browserleverandør.

Vejledning i at slette cookies på Microsoft Internet Explorer
http://windows.microsoft.com/da-dk/windows-vista/delete-your-internet-cookies

Vejledning i at slette cookies på Mozilla Firefox browser
http://support.mozilla.com/da/kb/deleting%20cookies

Vejledning i at slette cookies på Google Chrome browser
http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=da&answer=95647

Vejledning i at slette cookies i Safari
http://support.apple.com/kb/PH5049 

Vejledning i at slette cookies på Safari iOS
http://support.apple.com/kb/HT1677

Right Menu Icon