Om Incita

Fonden Incita har siden 1966 hjulpet mennesker med at mestre deres udfordringer, så de kan leve et aktivt og ligeværdigt liv, som del af fællesskabet på arbejdsmarkedet.

I samarbejde med kommuner, virksomheder og civilsamfund leverer Incita velfærdsløsninger, der er bæredygtige både økonomisk og socialt. Vores medarbejdere er fagspecialister indenfor deres felt og motiveres af at gøre en forskel, når fysiske eller psykiske udfordringer står i vejen for en aktiv rolle på arbejdsmarkedet.

Incita er en socialøkonomisk virksomhed, der arbejder for at gøre arbejdsmarkedet mere rummeligt – ved at skabe særlige arbejdspladser hos os selv og gennem partnerskaber med private og offentlige arbejdsgivere i Danmark.

Vision

Vi skaber fremtidens rummelige arbejdsmarked

Mission

Vi er resultatorienterede, når vi støtter mennesker til inklusion og fastholdelse i job eller uddannelse.

Vores kunder, samarbejdspartnere, arbejdspladser og borgere vælger Incita, fordi vores løsninger er visionære, professionelle, effektive og holdbare.

Vores værdigrundlag

Vi skaber resultater ved at alle vores indsatser følger kundens behov og sikrer positiv forandring samt værdi for de mennesker, der er i centrum for indsatsen.

Vi er visionære ved at invitere kunder og borgere med til at gå forrest i udviklingen af beskæftigelsesområdet, hvor vi ser de store sammenhænge og bruger dette til at udvikle vores indsatser.

Vi er professionelle ved at bruge relevant faguddannede medarbejdere til vores opgaver, som vi løser med saglighed og kvalitet.

Vi er effektive ved at holde fokus på målet for opgaven og bruge færrest mulige ressourcer til at opnå de bedste resultater.

Vi skaber holdbare løsninger ved at være realistiske, når vi vurderer, matcher og udfører vores indsatser.

Ledige stillinger

Center for Autisme søger autismefaglig pædagogisk rådgiver

Center for Autisme, som er en del af Incita, udvider med pædagogiske rådgivere i afdelingen for rådgivning, udredning og kurser.

Vores målgruppe er børn, unge og voksne med autisme, hvoraf mange også har andre tilstødende neuroudviklingsforstyrrelser og/eller psykiske udfordringer. Vi har en målsætning om at gøre en forskel for personer med autisme, deres pårørende og fagpersoner indenfor autismeområdet, lige som vi har et mål om hele tiden at udvikle vores faglighed.

I februar 2022 fusionerede fonden Center for Autisme (CfA) med Incita. Det betyder, at Center for Autisme nu er en del af Incita, som dermed har fået en specialisering indenfor autisme og skabt et nyt kraftcenter på det specialiserede social- og beskæftigelsesområde. CfA har siden 1994 givet faglig kvalificeret vejledning og viden til mennesker med autisme samt deres familier og fagfolk omkring dem.

https://www.centerforautisme.dk/om-os/ledige-stillinger/autismefaglig-paedagogisk-raadgiver/

Psykologer med erfaring indenfor autismeområdet

Center for Autisme, som er en del af Incita, udvider med psykologer i afdelingen for rådgivning, udredning og kurser (RUK). Vores målgruppe er børn, unge og voksne med autisme, hvoraf mange også har andre tilstødende neuroudviklingsforstyrrelser og/eller psykiske udfordringer.

Vi har en målsætning om at gøre en forskel for personer med autisme, deres pårørende og fagpersoner indenfor autismeområdet, ligesom vi har et mål om hele tiden at udvikle vores faglighed.

I februar 2022 fusionerede fonden Center for Autisme (CfA) med Incita. Det betyder, at CfA nu er en del af Incita, som dermed har skabt et nyt kraftcenter på det specialiserede social- og beskæftigelsesområde. CfA har siden 1994 givet faglig kvalificeret vejledning og viden til mennesker med autisme samt deres familier og fagfolk omkring dem.

https://www.centerforautisme.dk/om-os/ledige-stillinger/psykologer-med-erfaring-indenfor-autismeomraadet/

Socialrådgiverstuderende søges som skrivehjælper hos Incita

Virksomhedskonsulent hos Incita søger skrivehjælper 8 timer ugentligt

Jobbet består i, at hjælpe en af Incitas erfarne virksomhedskonsulenter med alt skriftligt på grund af konsulentens funktionsnedsatte arme.

Incita er en socialøkonomisk virksomhed, som arbejder helhedsorienteret med ledige borgere og kombinerer erfaringer fra socialvidenskab, systemisk tænkning og virksomhedsteori, som tilsammen giver et nuanceret billede af den ledige og sygemeldtes situation

Som virksomhedskonsulent hos Incita beskæftiger jeg mig med en bred målgruppe, herunder bl.a. ressourceforløb, aktivitetsparate, kontanthjælpsmodtagere mv. mhp. afklaring af arbejdsevne, mentorstøtte osv.

Jeg har brug for hjælp ifm. det skriftlige arbejde. Dvs. indtastning af notater, statusrapporter, afsluttende rapporter, mailkorrespondancer mv.

Om dig

 • Du skal være studerende på socialrådgiveruddannelsen
 • Du skal have afsluttet dit praktikforløb og have 1-1½ år tilbage af uddannelsen
 • Du skal besidde gode skriftlige egenskaber
 • Du skal være villig til at afsætte 2 faste arbejdsdage om ugen, hvor du vil kunne arbejde fra 09.00 – 13.00. (der er mulighed for at være fleksibel herom)

Jeg kan tilbyde et behageligt og fleksibelt samarbejde. Derudover kan jeg bidrage med mange erfaringer indenfor branchen.

Løn efter overenskomstaftale.

Send ansøgning til: Jamal Tabari på e-mail jta@incita.dk

For spørgsmål, ring gerne til Jamal på telefon 4083 8130

Ansøgningsfrist d. 20. maj 2022.

Handlekraftig virksomhedskonsulent

Incita søger virksomhedskonsulent, der kan skabe resultater sammen med borgerne.

Incita har knap 200 medarbejdere i hovedstadsområdet, Aarhus og Silkeborg. Vi er en flok ildsjæle, som støtter mennesker i gang med job og uddannelse, og der er gang i den – i undervisningslokaler, træningsrum og ude på arbejdspladserne. Det er ikke altid let, men vi laver gode resultater og får energi af at se mennesker gøre fremskridt.

Aktuelt søger vi skarpe virksomhedskonsulenter til Incitas Udviklingsteam, der støtter sygedagpengemodtagere og unge ledige i deres vej i job og uddannelse. Du er ligetil, positivt indstillet, humoristisk og du holder af at arbejde sammen med andre. Du ved, der er muligheder for alle på trods af forskellige udfordringer.

Vi tilbyder

*Meningsfulde opgaver hvor du gør en reel forskel
*Et uhøjtideligt arbejdsmiljø, hvor vi leverer på højt niveau, samtidig med at vi har det godt
*En fagligt velfungerende arbejdsplads, hvor vi har fokus på at forbedre praksis og resultater i tværfagligt samarbejde
*Sparring og refleksion i teamet og på tværs af afdelinger i hele landet
*Gode udviklingsmuligheder både i forhold til din faglighed, din karrierer og din geografi
*Personaleforening med gode arrangementer
*Flekstid
*Røgfri arbejdstid
*Overenskomstansættelse eller konsulentansættelse, hvis du foretrækker det
*Frokostordning

Dine kerneopgaver

*Ansvarlig for forløb med unge ledige eller sygemeldte mennesker, hvor du støtter dem i progression og tilknytning til job og uddannelse
*Undervise og facilitere hold om jobsøgning, virksomhedskontakt, CV-skrivning, arbejdsmarkedet mm.
*Bidrage til faglig sparring og sagssparring i teamet
*Have kontakt til arbejdspladser for at følge op på borgernes forløb
*Bruge systemiske og løsningsfokuserede metoder i arbejdet med borgerne
*Dokumentere dit arbejde og udarbejde rapporter til jobcentrene
*Deltage og bidrage til udviklingen af Incitas faglige koncepter og standarder.

Du må gerne møde flere af nedenstående forventninger

*Erfaring i at samarbejde med unge ledige/sygemeldte med helbredsmæssige udfordringer
*Underviser, vejleder og rådgiver grupper og enkeltpersoner.
*Underviser om jobsøgning, arbejdsmarkedet, CV-skrivning mv.
*Matcher unge ledige og sygemeldte i forhold til jobåbninger
*Har gode formuleringsevner i skrift og tale
*Har godt humør og er en kollega, der bidrager med energi og lyst til at skabe en fantastisk arbejdsplads

Spørgsmål?

Kontakt områdechef Jette Topp på telefon 27804245 eller jto@incita.dk

Det praktiske

*Tiltrædelse hurtigst muligt.
*Jobbet er på 37 timer ugentligt, men færre timer kan evt. aftales
*Arbejdssted: Incita Hovedstaden
*Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst eller som konsulent, hvis du foretrækker det
*Ansøgningsfristen er den 23. maj kl 12.00. Vi ser løbende på ansøgningerne, så send gerne i dag.
*Send din ansøgning per e-mail til soegjob@incita.dk. Mærket “virksomhedskonsulent udviklingsteamet”

Fonden Incita har siden 1966 hjulpet mennesker med at mestre deres udfordringer, så de kan leve et aktivt og ligeværdigt liv, som del af fællesskabet på arbejdsmarkedet. Vi arbejder for at udvikle det rummelige arbejdsmarked og opfordrer alle – uanset køn, alder og etnisk oprindelse – til at søge jobbet.
I samarbejde med kommuner, virksomheder og aktører i civilsamfundet leverer Incita velfærdsløsninger, der er økonomisk og socialt bæredygtige. Vores medarbejdere er fagspecialister og motiveres af at gøre en forskel, når psykiske eller fysiske udfordringer står i vejen for et aktivt liv på arbejdsmarkedet. Incita er en socialøkonomisk virksomhed, der arbejder for at gøre arbejdsmarkedet mere rummeligt - ved at skabe særlige arbejdspladser hos os selv og gennem partnerskaber med private og offentlige arbejdsgivere i Danmark.
Se mere på www.incita.dk

Er du vores nye lærer

Incitaskolerne i Sydhavnen, Østerbro og Herlev - Center for autisme (CFA) søger i alt 2-4 lærere til det kommende skoleår. 

Incita driver STU-skoler med et højt fagligt niveau og en lærerkultur med mange ildsjæle og dygtige, flerfaglige undervisere og lærere. Vi underviser de unge respektfuldt, kærligt og ambitiøst med fokus på, at de unge bliver selvstændige medborgere og får en realistisk tilknytning til uddannelse & beskæftigelse.  

Vores elever har typisk udviklingsforstyrrelser (autisme og ADHD), indlæringsvanskeligheder, fysiske handicaps eller psykiske udfordringer. På Incitaskolen i Herlev ved Center for Autisme er målgruppen unge med autisme.  

Incitaskolerne er en del af Incita, som arbejder for det rummelige arbejdsmarked med plads til alle.

Vores tilbud omfatter

 • Et job i en mangfoldig og ambitiøs arbejdsplads, hvor vi arbejder hårdt for, at medarbejdere trives og udfolder deres potentiale. Hele virksomheden er i en rivende positiv udvikling.
 • Et job, hvor du hver dag kan gøre en væsentlig forskel for mange af dine medmennesker.
 • En moderne arbejdsplads som investerer i medarbejdernes udvikling - fordi vores medarbejdere er det, som gør os til noget særligt.
 • Fællesskab og succes igennem et godt socialt og fagligt arbejdsmiljø, hvor vi lykkes sammen.
 • En velfungerende personaleforening og sociale arrangementer.
 • En virksomhed som arbejder konkret med at realisere verdensmål.
 • God beliggenhed både i forhold til offentlig transport, i bil eller på cykel.
 • Et fagligt stærkt og uhøjtideligt arbejdsmiljø.  

Som lærer hos os skal du gerne være  

 • Struktureret og fleksibel 
 • Aktivt igangsættende og gerne have god humor   
 • Gerne have erfaring med at samarbejde med virksomheder 
 • Gerne have erfaring fra specialskoleområdet    

Læreropgaver 

 • Tilrettelægge det faglige daglige indhold i skolehverdagen   
 • Undervise i dansk og matematik (også gerne i naturfag, musik eller billedkunst). 
 • Kontaktlærer funktion for elever  
 • Støtte elever i praktik ude på arbejdspladser   
 • Støtte elever omkring ADL  
 • Udarbejde og følge op på undervisningsplaner   
 • Samarbejde med UU-vejledere, sagsbehandlere, kommuner og forældre.   
 • Til Incitaskolen Sydhavn søger vi også en lærer, der kan lave frokost til 40 elever sammen med eleverne.   

www.incitaskolen.dk
www.centerforautisme.dk
www.facebook.dk/incitaskolen
www.incita.dk
www.linkedin.com/company/incita

 

Vilkår og ansøgning   

 • Stillingerne er som udgangspunkt på 37 timer - færre timer kan evt. forhandles   
 • Arbejdssted: Incitaskolen Sydhavn, Østerbro eller Herlev.  
 • Ansøgningsfrist er 31.5.2022  
 • Ansøgning sendes til soegjob@incita.dk mærket Incitaskolen
 • Send gerne din ansøgning nu, da vi inviterer løbende til samtaler.
 • Tiltrædelse 1. august 2022    
 • Ring gerne med spørgsmål til skoleleder Kathrine Christensen (Incitaskolen i Herlev/Center for Autisme) 4189 5353 eller skoleleder Anja Clausen (Incitaskolen Sydhavn) 4189 5341. 

Fonden Incita har siden 1966 hjulpet mennesker med at mestre deres udfordringer, så de kan leve et aktivt og ligeværdigt liv, som del af fællesskabet på arbejdsmarkedet. Vi arbejder for at udvikle det rummelige arbejdsmarked og opfordrer alle – uanset køn, alder og etnisk oprindelse – til at søge jobbet.

I samarbejde med kommuner, uddannelsesinstitutioner, virksomheder og aktører i civilsamfundet leverer Incita velfærdsløsninger, der er økonomisk og socialt bæredygtige. Vores medarbejdere er fagspecialister og motiveres af at gøre en forskel, når psykiske eller fysiske udfordringer står i vejen for en fremtid på arbejdsmarkedet. Incita er en socialøkonomisk virksomhed, der arbejder for at gøre arbejdsmarkedet mere rummeligt - ved at skabe særlige arbejdspladser hos os selv og gennem partnerskaber med private og offentlige arbejdsgivere i Danmark.

Incita søger fagligt dygtig kok

Sætter du en ære i at lave tingene fra bunden af, og kan du trives i en hverdag med mange forskellige opgaver?

I Incita har vi to køkkener; Café Incita i Valby Kulturhus og Madhuset Incita i Østerbrohuset. I Café Incita laver vi primært selskaber og mødeforplejning, hvorimod Madhuset Incita laver frokostordning ud af huset og store selskaber. Begge køkkener har travlt, og derfor skal vi nu bruge endnu en kok til at gå på tværs af de to.

Vi forestiller os, at du er en fagligt kompetent og skøn person. Du vil gerne arbejde i en virksomhed, hvor opgaverne er meningsfulde, og du trives i en alsidig hverdag med mange forskellige opgaver og en stor kontaktflade. Opgaverne spænder bredt, så du vil både skulle kokkerere til frokostordninger, møder, konferencer, selskaber og fester.

Du kan lave fremragende mad og håndtere store selskaber. Endvidere har du overblik og er i stand til at drive dagligheden i de daglige lederes fravær. Køkkenerne har åbent alle hverdage og i weekender, også i aftentimerne, så det er et krav, at du trives med varierende arbejdstider.

Hvis du bliver vores nye kollega, bliver du del af en spændende virksomhed. Incita er en socialøkonomisk virksomhed, som arbejder for det rummelige arbejdsmarked, hvilket bl.a. betyder, at vi har mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet i praktik og småjob i vores køkkener. Disse mennesker skal guides og hjælpes med opgaver.

Spørgsmål og yderligere info

Kontakt Karen på telefon: 41895343

Sådan søger du

 • Send et par ord om dig selv og et CV til soegjob@incita.dk
 • Mærk din ansøgning "Kok til Madhuset Incita"
 • Vi holder samtaler løbende og ansætter når vi finder den rigtige, så kom gerne til tasterne.

Incita arbejder for at udvikle det rummelige arbejdsmarked og opfordrer alle uanset køn, alder, etnisk oprindelse osv. til at søge stillingen.

Deltids cafémedarbejder med flair for service

Er du en serviceminded teamplayer med stort T og god til at have mange bolde i luften? Så er du måske vores nye kollega. Vi søger en caféassistent til en deltidsstilling i vores socialøkonomiske café i Valby Kulturhus, som skal indgå i vores fantastiske team.

Dine vagter vil både foregå bag baren i caféens dagligdag, og som blæksprutte når vi har selskaber – og dem har vi mange af. Arbejdstiden vil primært være eftermiddage, aftener og weekender, men det er bestemt et plus hvis din hverdag er så fleksibel, at du også kan hjælpe til på hverdage i dagtimerne fra tid til anden.

For os betyder det ikke noget hvad du har af erfaringer i bagagen – vi skal nok lære dig alt hvad du skal kunne. Til gengæld er det vigtigt at du er fyldt 18 år, og er god til at arbejde selvstændigt.

Dertil ser vi gerne at:
- Du elsker det der med kunder og service
- Du er mødestabil
- Du er fleksibel
- Du er en kæmpe ja-hat og sublim teamplayer 🙌

Og til gengæld for det, kan vi tilbyde:
- Verdens bedste kollegaer
- Variererede arbejdsopgaver
- Fleksible arbejdstider der tilgodeser studie, hobbyer og andet arbejde
- Gode muligheder for at sætte dit eget præg på caféen
- En meningsfuld arbejdsplads, der gør en forskel

Tiltrædelse: Snarest muligt

Timeantal: Mellem 0 og 15 om ugen alt efter dit ønske og vores behov.

Ved spørgsmål til stillingen: Skriv til Karen på krd@incita.dk

Ansøg ved at sende en ansøgning til soegjob@incita.dk med ”Cafeassistent” i emnefeltet.

Café assistent til Madhuset Incita

Vi søger en café assistent til at hygge om caféen og dens gæster. Du vil skulle lave og servere kaffe, øl, vand og mindre retter, og sørge for at caféen er pæn og ryddelig. Dertil er det vigtigste naturligvis, at du kan lide at have med mennesker at gøre, og at yde en god service. Du kommer til at arbejde meget alene, så det er derfor vigtigt at du kan lide at arbejde selvstændigt, samt at du trives godt alene.

Madhuset Incita er en del af den socialøkonomiske virksomhed Incita, hvis historie går tilbage til 1966. Incita driver virksomhed for at skabe det rummelige arbejdsmarked, og har aktiviteter fordelt på adresser over hele Danmark. I Østerbro har vi et frokostkøkken med en tilhørende café, som både byder velkommen til strøgkunder, og afholder selskaber. Derudover har vi ofte arbejdsløse borgere i praktik- og afklaringsforløb.

I Østerbro er vi et lille team på fire ordinært ansatte, og får derudover hjælp fra en håndfuld småjobbere og praktikanter.
Læs mere om caféen her: https://cafeincita.dk/forside/

Arbejdsopgaver:

 • Brygning og servering af kaffe.
 • Servering af mindre retter.
 • Kundeekspedition.
 • Mødeforplejning.
 • Lettere rengøring.
 • Lettere madlavningsarbejde såsom at smøre sandwiches, og afbage croissanter.

Kvalifikationer:

 • Servicemindet og smilende
 • Erfaring med ekspedition er et plus, men ikke et must.
 • Ordenssans

Rammer og arbejdsforhold:
Jobbet vil primært være stående, men kræver ingen tunge løft eller større belastning. Caféen er ikke travl, så arbejdet foregår generelt i et roligt tempo. Arbejdstiden vil være mellem 10 og 25 timer – alt efter hvor mange ugentlige vagter du kan tage. Vagterne starter kl. 15 og slutter kl. 20, hvorfor det er vigtigt at du kan arbejde eftermiddage/tidlig aften, og kan holde til 5 timer ad gangen.

Arbejdstid: 10-25 timer om ugen (alt efter formåen)
Ansøgningsfrist: Løbende
Ansættelsesdato: Hurtigst muligt
Send din ansøgning til soegjob@incita.dk og skriv café assistent i emnelinjen.
Adresse: Århusgade 103, 2100 København Ø.
Ring til Karen Røigaard på 4189 5343, hvis du vil vide mere om jobbet.

Billeder og logoer

Her kan du downloade Incitas logo i vektoriserede filer. 

Logo, farve (eps)
Incita i farver med grå skrift og hvid baggrund

Logo, farve, negativ (eps)
Incita i farver med hvid skrift på grå baggrund

Logo, graa (eps)
Incita logo i sort-hvide gråtoner 

Logo, pan coated (eps)
Incita i farver med grå skrift og hvid baggrund

Logo, pan uncoated (eps)
Incita i farver med grå skrift og hvid baggrund

Bestyrelsen og god fondsledelse

* Henrik Stilling

Udpeget af LO Hovedstaden/Dansk Metal, indtrådt 1/1 – 2019. Født 1966. Formand for Metal Hovedstaden.  

*Jamal Tabari

Valgt som medarbejderrepræsentant til bestyrelsen, 1/9 – 2018 – 31/8 – 2022. Født 1961. Virksomhedskonsulent i Incita. 

* Henrik Græsdal

Valgt som eksternt medlem, indtrådt oktober 2016. Indtrådt marts 2021. Født 1967. Advokat, associeret partner, Elmann Advokatpartnerselskab

* Jens Hornemann

Valgt som eksternt medlem, indtrådt april 2016. Forperson siden marts 2021. Født 1961. Direktør, partner i Silverbullet A/S

* Poul Brorson

Udpeget af Danske Handicaporganisationer, indtrådt 1/4 – 2018. Født 1970. Konsulent i Dansk Blindesamfund.

Incita siden 1966

Persondata og brug af cookies

Vi prioriterer beskyttelse af de oplysninger, du som borger, ansat, jobansøger eller samarbejdspartner har valgt at dele med os.

Hos Incita har vi en klar ambition om at minimere behandlingen af personoplysninger samt at skabe en høj grad af transparens i forhold til hvilke oplysninger, der behandles. Du kan derfor være sikker på, at vi indhenter, håndterer og opbevarer dine personlige informationer med størst mulig sikkerhed og efter lovgivningens anvisninger.

Vores detaljerede persondatapolitik er til enhver tid tilgængelig fra vores website (www.incita.dk) og har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os på telefon (45) 3524 8888 eller via mail til pmf@incita.dk

Privatlivspolitik: cookies og personoplysninger

Incita indsamler og bruger personoplysninger, når du besøger vores hjemmesider, anvender vores funktioner på hjemmesiden samt når du deltager i et forløb hos os, i et af vores arrangementer, indgår i samarbejde med os eller i øvrigt er i kontakt med os.

Hvilke oplysninger indsamler vi fra dig?

Når du bruger Incitas hjemmesider og services indsamler vi cookies. En cookie er et lille stykke kode, som gør, at vores hjemmesider kan genkende din computer. Her indsamler vi oplysninger om din IP-adresse, hvilke undersider på vores hjemmesider du besøger og hvilken browser du anvender.

Når du tilmelder dig arrangementer, tilmelder borgere til et forløb hos os eller kontakter os via link på hjemmesiden, indsamler vi relevante og nødvendige personoplysninger om dig for at kunne reagere på din henvendelse og tilbyde disse ydelser. Det vil altid fremgå af formularerne, hvilke oplysninger der er valgfri, og hvilke der er obligatoriske. Obligatoriske oplysninger er markeret med stjerne (*).

Når du samarbejder med os, fx i fælles udviklingsprojekter, via aftalte konsulentopgaver eller som leverandør eller underleverandør, indsamler vi også personoplysninger om dig. Det kan være personoplysninger som navn, adresse, telefonnummer og e-mail for at vi kan være i kontakt med dig. I forbindelse med vores arbejde på beskæftigelsesområdet kan vi med specifikt samtykke også indsamle og behandle personfølsomme oplysninger om de borgere vi samarbejder om og med som fx helbredsforhold, funktionsnedsættelse, ledighedsanciennitet eller biometriske data.

Hvis du i din kontakt med os via vores hjemmesider eller i et samarbejde afgiver personoplysninger om andre end dig selv, opfordrer vi dig til først at indhente samtykke fra disse personer.

Hvorfor indsamler vi dine personoplysninger?

Vi indsamler og bruger personoplysninger til følgende formål:

Surveys

Hvis du deltager i en spørgeskemaundersøgelse fra Incita, indsamler og behandler vi personoplysninger om dig og evt. tredjepart. Afhængigt af formålet med spørgeskemaundersøgelsen, kan vi indhente oplysninger af personfølsom karakter, herunder fx helbredsforhold, funktionsnedsættelse, ledighedsanciennitet eller biometriske data. Vi gør altid opmærksom på undersøgelsens formål og du vil blive bedt om samtykke forud for din deltagelse. Hvis du afgiver oplysninger om andre end dig selv, opfordrer vi dig til at indhente samtykke. Nogle gange kan vi anvende tredjeparts-løsninger som fx Analyzer eller en specifik forskningsinstitution og de vil her kun få overdraget dine personoplysninger som databehandler for os.

Jobansøgninger

Hvis du sender jobansøgninger til os, herunder ansøgning, CV, anbefalinger, eksamensbevis mv. giver du dit samtykke til, at vi behandler vi dem med henblik på en evt. ansættelse. Ansøgninger i forbindelse med et stillingsopslag gemmes op til seks måneder efter stillingen er besat. Det samme gør sig gældende for uopfordrede ansøgninger gemmes i op til seks måneder.

Samarbejde

Hvis du er i et samarbejde med os, fx i forbindelse med løsning af en konkret en opgave eller et udviklingsprojekt, indsamler vi personoplysninger for at kunne gennemføre samarbejdet. Vi indsamler og behandler derfor kontaktoplysninger som fx navn, adresse, e-mail og telefonnummer. I forbindelse med vores arbejde på beskæftigelsesområdet kan vi også indsamle og behandle personfølsomme oplysninger som fx helbredsforhold, funktionsnedsættelse, ledighedsanciennitet eller biometriske data om borgere.

Foto og videooptagelser

Vi tager foto og video for at kunne fortælle om vores arbejde, opgaver og projekter. Hvis du opholder dig på Incita’s adresse eller deltager i et Incita-arrangement, kan det derfor hænde at du er med på foto eller video. Vi vil altid bede om dit samtykke, før vi offentliggør billeder eller video, der specifikt afbilleder dig. Vi forbeholder os retten til publicere foto eller videooptagelser, der dokumenterer grupper. Nogle gange benytter vi professionelle fotografer som en del af en opgave eller et projekt. Her får vi produceret billeder eller videoer til brug i fx udgivelser, virale videoer eller digitale produkter, og vi vil her altid indhente skriftligt samtykke før materialet bliver offentliggjort.

Cookies og trafikdata

Når du bruger Incita’s hjemmeside eller services, indsamler vi cookies for at kunne forbedre disse og føre statistik. Det er en forudsætning for at bruge vores hjemmeside og services, at der oprettes cookies. Når du besøger vores hjemmeside eller services, bliver du derfor bedt om dit samtykke.

Hvor behandler vi dine personoplysninger?

Vi behandler dine personoplysninger på vores filservere i Danmark, som er hostet hos tredjeparts hostingfirma i Danmark.

Herudover behandler vi persondata på vores krypterede computere og på vores krypterede mobile enheder, der er forsynet med adgangskontrol.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Vi behandler kun dine personoplysninger så længe det er nødvendigt i forhold til at opfylde de formål, som er beskrevet ovenfor. Derefter vil vi slette eller i nogle tilfælde anonymisere dine personoplysninger. Vi kontrollerer regelmæssigt, om vi har personoplysninger, der skal slettes. Den periode, hvor vi gemmer dine personoplysninger, vil dog variere, fordi vi indsamler og opbevarer persondata til forskellige formål.

Surveys

Surveys er spørgeskemaundersøgelser, som vi foretager som en del af en opgave eller et projekt.
Slettes: 2 år efter opgavens eller projektets afslutning.

Jobansøgninger

Opfordrede og uopfordrede ansøgninger sendt til os.
Slettes: Ansøgninger på baggrund af opslag opbevares i op til 6 måneder efter stillingen er besat.
Uopfordrede ansøgninger opbevares i op til 6 måneder.

Samarbejde med Incita

Persondata indsamlet og behandlet i forbindelse med et samarbejde med Incita, herunder e-mails.
Slettes: 2 år efter opgavens eller projektets afslutning.

Foto og videoptagelser
Foto og videooptagelser fra arrangementer, opgaver og projekter.
Slettes: Efter aftale i det givne samtykke.

Trafikdata

Trafikdata er oplysninger om, hvordan du navigerer på vores hjemmesider. De indsamles fra cookies. Cookies oprettet på dine egne enheder skal du selv slette.
Slettes: Efter 5 år.

Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?
Det er vigtigt for os at beskytte dine personoplysninger. Vi har derfor implementeret tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at vi passer tilstrækkeligt på dine data. Alle personoplysninger findes på enten servere, computere eller mobile enheder med begrænset adgang, og alle servere, computere, mobile enheder og hjemmesider opdateres løbende for at forhindre evt. sikkerhedshuller. Alle computere og mobile enheder er krypterede og kræver adgangskoder for blive benyttet. Incita foretager desuden løbende opdatering og kontrol af virksomhedens firewall.

Vi kan dog ikke garantere, at vores sikkerhedsforanstaltninger forhindrer ethvert uautoriseret forsøg på at få adgang til, bruge eller offentliggøre personoplysninger. Hvis vi bliver opmærksomme på, at der er sket brud på sikkerheden og din persondata kan være kompromitteret, vil vi kontakte dig og datatilsynet hurtigst muligt.

Hvordan får du adgang til de oplysninger, vi har om dig?

Hvis vi behandler personoplysninger om dig, så har du ret til at få indsigt i disse.

Du har også ret til at få berigtiget dine personoplysninger eller få begrænset behandlingen af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod indsamling eller videre behandling af dine personoplysninger.

Hvis du beder om det, vil vi slette de personoplysninger, vi har indsamlet om dig, med mindre vi er forpligtet til at fortsætte databehandlingen i henhold til gældende lovgivning.

Du har også ret til at klage til en tilsynsmyndighed, hvis du er uenig i den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, kan du altid trække dit samtykke tilbage.

Trækker du dit samtykke tilbage, vil vi stoppe behandlingen af dine personoplysninger med mindre vi er forpligtede til at fortsætte behandlingen eller opbevaringen af dine personoplysninger i henhold til gældende lovgivning.

Du trækker dit samtykke tilbage ved at kontakte os via kontaktoplysningerne nedenfor, og vi vil behandle og svare på din anmodning så hurtigt som muligt inden for 30 dage.

Ændringer i persondatapolitikken

Vores persondatapolitik for cookies og personoplysninger kan ændre sig. Vi vil slå eventuelle ændringer af privatlivspolitikken op her på hjemmesiden, og hvis ændringerne er betydelige, vil vi give dig en meddelelse via e-mail, hvis vi har dine kontaktoplysninger.

Hvis vi ændrer denne persondatapolitik på en måde, der vil påvirke, hvordan vi bruger dine personoplysninger, vil vi rådgive dig om de valg, du måtte have, som følge af disse ændringer. Du finder altid seneste version på www.incita.dk

Kontakt os

Hvis du ønsker at få adgang til eller at vi sletter personoplysninger om dig, eller har andre spørgsmål, kan du altid kontakte os her:

Telefon (45) 3524 8888 eller via mail til pmf@incita.dk

Brug af cookies på dette website

Hvad er en cookie

En cookie er et stykke information, som opbevares på din computer. De anvendes typisk til at sikre den tekniske funktion af et website, men kan også anvendes til at opsamle statistiske informationer om brugeres færden.

Hvad er cookie-loven

Cookie-loven skal beskytte brugere mod uretmæssig opsamling af deres brug af websteder. Alle danske netsteder er forpligtet til at informere om, hvilke cookies der afsættes på brugerens udstyr. Informationen skal være i overensstemmelse med ”Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af og adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr”, som er en del af et EU-direktiv om beskyttelse af privatlivets fred i elektronisk kommunikation.

Vores brug af cookies på dette website

På dette website bruger vi cookies til at opsamle 100% anonym information om brugernes færden. Vi anvender den opsamlede viden til at forbedre vores website, så du som besøgende hurtigst og lettest muligt finder den information, du har brug for hos os. Hvis du logger på eller handler hos os, anvender vi cookies til at sikre tekniske gennemførsel af de nævnte services.

Hvordan vælger jeg cookies fra?

Du kan i alle almindelige browsere vælge at frakoble cookies. Bemærk, at det kan betyde, at websteder ikke længere fungerer korrekt. Læs mere om dine muligheder hos din valgte browserleverandør.

Vejledning i at slette cookies på Microsoft Internet Explorer
http://windows.microsoft.com/da-dk/windows-vista/delete-your-internet-cookies

Vejledning i at slette cookies på Mozilla Firefox browser
http://support.mozilla.com/da/kb/deleting%20cookies

Vejledning i at slette cookies på Google Chrome browser
http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=da&answer=95647

Vejledning i at slette cookies i Safari
http://support.apple.com/kb/PH5049 

Vejledning i at slette cookies på Safari iOS
http://support.apple.com/kb/HT1677

Right Menu Icon