Om Incita

Fonden Incita har siden 1966 hjulpet mennesker med at mestre deres udfordringer, så de kan leve et aktivt og ligeværdigt liv, som del af fællesskabet på arbejdsmarkedet.

I samarbejde med kommuner, virksomheder og civilsamfund leverer Incita velfærdsløsninger, der er bæredygtige både økonomisk og socialt. Vores medarbejdere er fagspecialister indenfor deres felt og motiveres af at gøre en forskel, når fysiske eller psykiske udfordringer står i vejen for en aktiv rolle på arbejdsmarkedet.

Incita er en socialøkonomisk virksomhed, der arbejder for at gøre arbejdsmarkedet mere rummeligt – ved at skabe særlige arbejdspladser hos os selv og gennem partnerskaber med private og offentlige arbejdsgivere i Danmark.

Incita og Center for Autisme fusionerer

Fonden Incita og fonden Center for Autisme er fusioneret. Det betyder, at Center for Autisme nu er en del af Incita. Efter flere måneders drøftelser og forhandlinger er vi stolte over, at fusionen er faldet på plads.

Fonden Incita har siden 1966 hjulpet mennesker med at mestre deres udfordringer, så de kan leve et aktivt og ligeværdigt liv, som del af fællesskabet på arbejdsmarkedet. I samarbejde med kommuner, virksomheder og civilsamfund har Incita i mere end 50 år leveret velfærdsløsninger, der er bæredygtige både økonomisk og socialt. Vores medarbejdere er fagspecialister indenfor deres felt og motiveres af at gøre en forskel, når fysiske eller psykiske udfordringer står i vejen for en aktiv rolle på arbejdsmarkedet. Fusionen med Center for Autisme er en stor og glædelig begivenhed i Incita historie. Center for Autisme blev sat i verden i 1994 for at give faglig kvalificeret vejledning og viden til mennesker med autisme samt deres familier og fagfolkene omkring dem. Center for Autisme vil bestå som selvstændigt brand og vil også i fremtiden være en stærk faglig aktør indenfor autismeområdet.

For Incita er fusionen et stærkt strategisk skridt fremad mod en styrkelse af fonden. Fusionen med Center for Autisme konsoliderer og styrker Incitas markedspositioner særligt indenfor beskæftigelsesindsatser og uddannelse. Desuden giver fusionen adgang til en specialisering indenfor autisme, dvs. helt nye aktivitetsområder med rådgivning og udredning. Samlet forventer Incita, at fusionen med Center for Autisme skaber synergi i form af faglig sparring, vidensdeling og strategisk forretningsudvikling. Center for Autisme har lige som Incita en stærk faglig identitet, hvorfor de to fonde er et godt match. Incita kan desuden bidrage med viden og erfaring indenfor strategi- og forretningsudvikling, hvor bl.a. digitalisering, partnerskaber og bæredygtighed har været strategiske indsatsområder de senere år.

Vision

Vi skaber fremtidens rummelige arbejdsmarked

Mission

Vi er resultatorienterede, når vi støtter mennesker til inklusion og fastholdelse i job eller uddannelse.

Vores kunder, samarbejdspartnere, arbejdspladser og borgere vælger Incita, fordi vores løsninger er visionære, professionelle, effektive og holdbare.

Vores værdigrundlag

Vi skaber resultater ved at alle vores indsatser følger kundens behov og sikrer positiv forandring samt værdi for de mennesker, der er i centrum for indsatsen.

Vi er visionære ved at invitere kunder og borgere med til at gå forrest i udviklingen af beskæftigelsesområdet, hvor vi ser de store sammenhænge og bruger dette til at udvikle vores indsatser.

Vi er professionelle ved at bruge relevant faguddannede medarbejdere til vores opgaver, som vi løser med saglighed og kvalitet.

Vi er effektive ved at holde fokus på målet for opgaven og bruge færrest mulige ressourcer til at opnå de bedste resultater.

Vi skaber holdbare løsninger ved at være realistiske, når vi vurderer, matcher og udfører vores indsatser.

Ledige stillinger

Incita i Aarhus søger energisk virksomhedskonsulent og ungekonsulent

Aktuelt søger vi både en virksomhedskonsulent og en ungekonsulent, der ser muligheder og er løsningsorienteret. Du ved, der er muligheder for job og uddannelse også for udsatte ledige med helbredsmæssige udfordringer, og du kan kontakte virksomheder for at finde job og praktikåbninger.

Incita har knap 200 medarbejdere i Aarhus, Silkeborg og på flere adresser i hovedstadsområdet. Vi er en flok ildsjæle, som bl.a. støtter mennesker i gang med job og uddannelse, og der er gang i den – i undervisningslokaler, træningsrum samt ude på arbejdspladserne og uddannelsesinstitutionerne, hvor vi støtter ledige  unge og voksne samt sygemeldte med at finde fodfæste og komme i gang. Det er ikke altid let, for mange som vi støtter, har ikke været i job/uddannelse længe eller nogensinde, men vi laver gode resultater og får energi af at se mennesker gøre fremskridt.

Aktuelt søger vi både en virksomhedskonsulent og en ungekonsulent, der ser muligheder og er løsningsorienteret. Du er ligetil, positivt indstillet, humoristisk og du holder af at arbejde sammen med andre. Du har kendskab til flere brancher og måske et godt netværk til forskellige arbejdspladser. Du ved, der er muligheder for job og uddannelse også for udsatte ledige med helbredsmæssige udfordringer, og du kan kontakte virksomheder for at finde job og praktikåbninger. Erfaringer som virksomhedskonsulent i andre sammenhænge er en stor fordel fx indenfor beskæftigelsesområdet, i et jobcenter eller indenfor uddannelsesområdet, og måske har du tidligere arbejdet med opsøgende salg.

Det vi kan tilbyde dig som kommende arbejdsplads
Vores afdeling har et godt fagligt miljø, og solidt kollegialt fællesskab, hvor vi vægter stor ordentlighed i forhold til vores borgere og samarbejdspartnere.
Vi har alle en høj grad af medbestemmelse, og fokus på det som fagligt er meningsfuldt for den enkelte indenfor de rammer, der er udstukket i vores aftaler med kunderne.

Vi tilbyder også:

 • Meningsfulde opgaver i et uhøjtideligt arbejdsmiljø
 • En velfungerende arbejdsplads, hvor vi lykkes sammen – både i vores lokale afdeling i Aarhus, og i det landsdækkende Incita -Center for Autisme
 • Gode udviklingsmuligheder med stor indflydelse på de konkrete opgavers indhold og tilrettelæggelse
 • Et introduktionsprogram og en mentor, som støtter dig særligt i de første måneder af din ansættelse med oplæring, sparring og supervision om konkrete arbejdsopgaver.
 • Flekstid og mulighed for hjemmearbejde
 • Fast ansættelse på overenskomst
 • Røgfri arbejdstid

Kerneopgaver

 • Tilrettelægge forløb med aktiviteter for unge voksne (18-30 år) og for voksne (over 30 år) med andre udfordringer end ledighed
 • Tale med borgerne for at afklare deres evner og interesser samt støtte dem i at blive klar til job/uddannelse
 • Kontakte arbejdspladser – mest per telefon – for at matche ledige med job- og praktikmuligheder
 • Kontakte uddannelsesinstitutioner; typisk sammen med den unge for at undersøge mulighederne
 • Undervise om jobsøgning, arbejdsmarkedet, uddannelsesmuligheder, CV-skrivning mv.
 • Undervise og facilitere gruppeaktiviteter
 • Holde individuelle støttende samtaler med fokus på progression i forløbet
 • Dokumentere dit arbejde i vores og jobcentrets journaliseringssystem (Fasit)
 • Bidrage til faglig sparring og sagssparring i teamet

Vores forventninger

 • Du er uddannet socialrådgiver eller lignende, og/eller du har erfaring, som matcher dette
 • Du trives i en foranderlig hverdag, hvor vi ofte udvikler og drifter samtidig
 • Du har kendskab til beskæftigelsesrettede indsatser og kender lovgivningen på området
 • Du har erfaring med ledige borgere med helbredsmæssige udfordringer
 • Du har erfaring med at kontakte virksomheder og skabe jobåbninger
 • Du har et stort overblik og gode skriftlige kompetencer
 • Du trives med mange kontakter og brænder efter  at støtte mennesker i at udvikle sig
 • Det er en klar fordel, hvis du kan bruge egen bil på arbejde

Er du nysgerrig efter at høre mere?
Kontakt områdechef Maj Britt Degn Christensen på telefon 2711 8844 eller mchr@incita.dk

Det praktiske

 • Tiltrædelse hurtigst muligt
 • Jobbet er på 37 timer ugentligt, men færre timer kan evt. aftales
 • Arbejdssted: Incita Aarhus
 • Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst

Lyder dette som et job for dig?

 • Så send din ansøgning per e-mail til soegjob@incita.dk. Mærket “konsulent Aarhus”
 • Ansøgningsfristen er fredag den 19. maj kl. 12. Vi ser løbende på ansøgningerne, så send gerne i dag.
 • Motiver din ansøgning ift. hvilke målgrupper, du har erfaring med og motiveres af at arbejde med

Fonden Incita har siden 1966 hjulpet mennesker med at udvikle kompetencer, så de kan leve et aktivt og ligeværdigt liv, som del af fællesskabet. Som erhvervsdrivende fond er Incita forpligtet til at geninvestere et eventuelt overskud i fondens formål.

Incita leverer velfærdsløsninger, der er bæredygtige både økonomiske og socialt - for samfundet og for den enkelte. Det gør vi sammen med kommuner, virksomheder og civilsamfund.

Vores medarbejdere er fagspecialister og motiveres af at gøre en forskel, når udfordringer står i vejen for at den enkelte bliver integreret eller fastholdt på det rummelige arbejdsmarked.

Billeder og logoer

Her kan du downloade Incitas logo i vektoriserede filer. 

Logo, farve (eps)
Incita i farver med grå skrift og hvid baggrund

Logo, farve, negativ (eps)
Incita i farver med hvid skrift på grå baggrund

Logo, graa (eps)
Incita logo i sort-hvide gråtoner 

Logo, pan coated (eps)
Incita i farver med grå skrift og hvid baggrund

Logo, pan uncoated (eps)
Incita i farver med grå skrift og hvid baggrund

Bestyrelsen og god fondsledelse

* Henrik Stilling

Udpeget af LO Hovedstaden/Dansk Metal, indtrådt 1/1 – 2019. Født 1966. Formand for Metal Hovedstaden.  

* Henrik Græsdal

Valgt som eksternt medlem, indtrådt oktober 2016. Indtrådt marts 2021. Født 1967. Advokat, associeret partner, Elmann Advokatpartnerselskab

* Jens Hornemann

Valgt som eksternt medlem, indtrådt april 2016. Forperson siden marts 2021. Født 1961. Direktør, partner i Silverbullet A/S

* Poul Brorson

Udpeget af Danske Handicaporganisationer, indtrådt 1/4 – 2018. Født 1970. Konsulent i Dansk Blindesamfund.

* Vibe Neidhardt

Valgt som medarbejderrepræsentant til bestyrelsen 1.12.22-30.11.26. Født 1962. Pædagogisk rådgiver i Rådgivning Udredning og Kurser.

 

* Martin Bach Holst,

Valgt som medarbejderrepræsentant til bestyrelsen 1.12.22-30.11.26. Født 1966. Lærer på Incitaskolen Center for Autisme.

* Louise Kjær Matzen

Valgt som medarbejderrepræsentant til bestyrelsen 1.12.22-30.11.26. Født 1979, Koordinator og virksomhedskonsulent i Incita Aarhus.  

*

Incita siden 1966

Persondata og brug af cookies

Vi prioriterer beskyttelse af de oplysninger, du som borger, ansat, jobansøger eller samarbejdspartner har valgt at dele med os.

Hos Incita har vi en klar ambition om at minimere behandlingen af personoplysninger samt at skabe en høj grad af transparens i forhold til hvilke oplysninger, der behandles. Du kan derfor være sikker på, at vi indhenter, håndterer og opbevarer dine personlige informationer med størst mulig sikkerhed og efter lovgivningens anvisninger.

Vores detaljerede persondatapolitik er til enhver tid tilgængelig fra vores website (www.incita.dk) og har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os via mail på incita@incita.dk.

Privatlivspolitik: cookies og personoplysninger

Incita indsamler og bruger personoplysninger, når du besøger vores hjemmesider, anvender vores funktioner på hjemmesiden samt når du deltager i et forløb hos os, i et af vores arrangementer, indgår i samarbejde med os eller i øvrigt er i kontakt med os.

Hvilke oplysninger indsamler vi fra dig?

Når du bruger Incitas hjemmesider og services indsamler vi cookies. En cookie er et lille stykke kode, som gør, at vores hjemmesider kan genkende din computer. Her indsamler vi oplysninger om din IP-adresse, hvilke undersider på vores hjemmesider du besøger og hvilken browser du anvender.

Når du tilmelder dig arrangementer, tilmelder borgere til et forløb hos os eller kontakter os via link på hjemmesiden, indsamler vi relevante og nødvendige personoplysninger om dig for at kunne reagere på din henvendelse og tilbyde disse ydelser. Det vil altid fremgå af formularerne, hvilke oplysninger der er valgfri, og hvilke der er obligatoriske. Obligatoriske oplysninger er markeret med stjerne (*).

Når du samarbejder med os, fx i fælles udviklingsprojekter, via aftalte konsulentopgaver eller som leverandør eller underleverandør, indsamler vi også personoplysninger om dig. Det kan være personoplysninger som navn, adresse, telefonnummer og e-mail for at vi kan være i kontakt med dig. I forbindelse med vores arbejde på beskæftigelsesområdet kan vi med specifikt samtykke også indsamle og behandle personfølsomme oplysninger om de borgere vi samarbejder om og med som fx helbredsforhold, funktionsnedsættelse, ledighedsanciennitet eller biometriske data.

Hvis du i din kontakt med os via vores hjemmesider eller i et samarbejde afgiver personoplysninger om andre end dig selv, opfordrer vi dig til først at indhente samtykke fra disse personer.

Hvorfor indsamler vi dine personoplysninger?

Vi indsamler og bruger personoplysninger til følgende formål:

Surveys

Hvis du deltager i en spørgeskemaundersøgelse fra Incita, indsamler og behandler vi personoplysninger om dig og evt. tredjepart. Afhængigt af formålet med spørgeskemaundersøgelsen, kan vi indhente oplysninger af personfølsom karakter, herunder fx helbredsforhold, funktionsnedsættelse, ledighedsanciennitet eller biometriske data. Vi gør altid opmærksom på undersøgelsens formål og du vil blive bedt om samtykke forud for din deltagelse. Hvis du afgiver oplysninger om andre end dig selv, opfordrer vi dig til at indhente samtykke. Nogle gange kan vi anvende tredjeparts-løsninger som fx Analyzer eller en specifik forskningsinstitution og de vil her kun få overdraget dine personoplysninger som databehandler for os.

Jobansøgninger

Hvis du sender jobansøgninger til os, herunder ansøgning, CV, anbefalinger, eksamensbevis mv. giver du dit samtykke til, at vi behandler vi dem med henblik på en evt. ansættelse. Ansøgninger i forbindelse med et stillingsopslag gemmes op til seks måneder efter stillingen er besat. Det samme gør sig gældende for uopfordrede ansøgninger gemmes i op til seks måneder.

Samarbejde

Hvis du er i et samarbejde med os, fx i forbindelse med løsning af en konkret en opgave eller et udviklingsprojekt, indsamler vi personoplysninger for at kunne gennemføre samarbejdet. Vi indsamler og behandler derfor kontaktoplysninger som fx navn, adresse, e-mail og telefonnummer. I forbindelse med vores arbejde på beskæftigelsesområdet kan vi også indsamle og behandle personfølsomme oplysninger som fx helbredsforhold, funktionsnedsættelse, ledighedsanciennitet eller biometriske data om borgere.

Foto og videooptagelser

Vi tager foto og video for at kunne fortælle om vores arbejde, opgaver og projekter. Hvis du opholder dig på Incita’s adresse eller deltager i et Incita-arrangement, kan det derfor hænde at du er med på foto eller video. Vi vil altid bede om dit samtykke, før vi offentliggør billeder eller video, der specifikt afbilleder dig. Vi forbeholder os retten til publicere foto eller videooptagelser, der dokumenterer grupper. Nogle gange benytter vi professionelle fotografer som en del af en opgave eller et projekt. Her får vi produceret billeder eller videoer til brug i fx udgivelser, virale videoer eller digitale produkter, og vi vil her altid indhente skriftligt samtykke før materialet bliver offentliggjort.

Cookies og trafikdata

Når du bruger Incita’s hjemmeside eller services, indsamler vi cookies for at kunne forbedre disse og føre statistik. Det er en forudsætning for at bruge vores hjemmeside og services, at der oprettes cookies. Når du besøger vores hjemmeside eller services, bliver du derfor bedt om dit samtykke.

Hvor behandler vi dine personoplysninger?

Vi behandler dine personoplysninger på vores filservere i Danmark, som er hostet hos tredjeparts hostingfirma i Danmark.

Herudover behandler vi persondata på vores krypterede computere og på vores krypterede mobile enheder, der er forsynet med adgangskontrol.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Vi behandler kun dine personoplysninger så længe det er nødvendigt i forhold til at opfylde de formål, som er beskrevet ovenfor. Derefter vil vi slette eller i nogle tilfælde anonymisere dine personoplysninger. Vi kontrollerer regelmæssigt, om vi har personoplysninger, der skal slettes. Den periode, hvor vi gemmer dine personoplysninger, vil dog variere, fordi vi indsamler og opbevarer persondata til forskellige formål.

Surveys

Surveys er spørgeskemaundersøgelser, som vi foretager som en del af en opgave eller et projekt.
Slettes: 2 år efter opgavens eller projektets afslutning.

Jobansøgninger

Opfordrede og uopfordrede ansøgninger sendt til os.
Slettes: Ansøgninger på baggrund af opslag opbevares i op til 6 måneder efter stillingen er besat.
Uopfordrede ansøgninger opbevares i op til 6 måneder.

Samarbejde med Incita

Persondata indsamlet og behandlet i forbindelse med et samarbejde med Incita, herunder e-mails.
Slettes: 2 år efter opgavens eller projektets afslutning.

Foto og videoptagelser
Foto og videooptagelser fra arrangementer, opgaver og projekter.
Slettes: Efter aftale i det givne samtykke.

Trafikdata

Trafikdata er oplysninger om, hvordan du navigerer på vores hjemmesider. De indsamles fra cookies. Cookies oprettet på dine egne enheder skal du selv slette.
Slettes: Efter 5 år.

Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?
Det er vigtigt for os at beskytte dine personoplysninger. Vi har derfor implementeret tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at vi passer tilstrækkeligt på dine data. Alle personoplysninger findes på enten servere, computere eller mobile enheder med begrænset adgang, og alle servere, computere, mobile enheder og hjemmesider opdateres løbende for at forhindre evt. sikkerhedshuller. Alle computere og mobile enheder er krypterede og kræver adgangskoder for blive benyttet. Incita foretager desuden løbende opdatering og kontrol af virksomhedens firewall.

Vi kan dog ikke garantere, at vores sikkerhedsforanstaltninger forhindrer ethvert uautoriseret forsøg på at få adgang til, bruge eller offentliggøre personoplysninger. Hvis vi bliver opmærksomme på, at der er sket brud på sikkerheden og din persondata kan være kompromitteret, vil vi kontakte dig og datatilsynet hurtigst muligt.

Hvordan får du adgang til de oplysninger, vi har om dig?

Hvis vi behandler personoplysninger om dig, så har du ret til at få indsigt i disse.

Du har også ret til at få berigtiget dine personoplysninger eller få begrænset behandlingen af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod indsamling eller videre behandling af dine personoplysninger.

Hvis du beder om det, vil vi slette de personoplysninger, vi har indsamlet om dig, med mindre vi er forpligtet til at fortsætte databehandlingen i henhold til gældende lovgivning.

Du har også ret til at klage til en tilsynsmyndighed, hvis du er uenig i den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, kan du altid trække dit samtykke tilbage.

Trækker du dit samtykke tilbage, vil vi stoppe behandlingen af dine personoplysninger med mindre vi er forpligtede til at fortsætte behandlingen eller opbevaringen af dine personoplysninger i henhold til gældende lovgivning.

Du trækker dit samtykke tilbage ved at kontakte os via kontaktoplysningerne nedenfor, og vi vil behandle og svare på din anmodning så hurtigt som muligt inden for 30 dage.

Ændringer i persondatapolitikken

Vores persondatapolitik for cookies og personoplysninger kan ændre sig. Vi vil slå eventuelle ændringer af privatlivspolitikken op her på hjemmesiden, og hvis ændringerne er betydelige, vil vi give dig en meddelelse via e-mail, hvis vi har dine kontaktoplysninger.

Hvis vi ændrer denne persondatapolitik på en måde, der vil påvirke, hvordan vi bruger dine personoplysninger, vil vi rådgive dig om de valg, du måtte have, som følge af disse ændringer. Du finder altid seneste version på www.incita.dk

Kontakt os

Hvis du ønsker at få adgang til eller at vi sletter personoplysninger om dig, eller har andre spørgsmål, kan du altid kontakte os her:

mail: incita@incita.dk

Brug af cookies på dette website

Hvad er en cookie

En cookie er et stykke information, som opbevares på din computer. De anvendes typisk til at sikre den tekniske funktion af et website, men kan også anvendes til at opsamle statistiske informationer om brugeres færden.

Hvad er cookie-loven

Cookie-loven skal beskytte brugere mod uretmæssig opsamling af deres brug af websteder. Alle danske netsteder er forpligtet til at informere om, hvilke cookies der afsættes på brugerens udstyr. Informationen skal være i overensstemmelse med ”Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af og adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr”, som er en del af et EU-direktiv om beskyttelse af privatlivets fred i elektronisk kommunikation.

Vores brug af cookies på dette website

På dette website bruger vi cookies til at opsamle 100% anonym information om brugernes færden. Vi anvender den opsamlede viden til at forbedre vores website, så du som besøgende hurtigst og lettest muligt finder den information, du har brug for hos os. Hvis du logger på eller handler hos os, anvender vi cookies til at sikre tekniske gennemførsel af de nævnte services.

Hvordan vælger jeg cookies fra?

Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du blokere for alle cookies, slette eksisterende cookies fra din harddisk eller modtage en advarsel, før der gemmes cookies via dine browserindstillinger. Se denne glimrende vejledning på dr.dk for, hvordan du indstiller din browser til at undgå cookies. Link til DR’s vejledning.

Du kan i alle almindelige browsere vælge at frakoble cookies. Bemærk, at det kan betyde, at websteder ikke længere fungerer korrekt. Læs mere om dine muligheder hos din valgte browserleverandør.

Vejledning i at slette cookies på Microsoft Internet Explorer
http://windows.microsoft.com/da-dk/windows-vista/delete-your-internet-cookies

Vejledning i at slette cookies på Mozilla Firefox browser
http://support.mozilla.com/da/kb/deleting%20cookies

Vejledning i at slette cookies på Google Chrome browser
http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=da&answer=95647

Vejledning i at slette cookies i Safari
http://support.apple.com/kb/PH5049 

Vejledning i at slette cookies på Safari iOS
http://support.apple.com/kb/HT1677

Right Menu Icon