Nyheder

Incita søger fundraiser

Har du flair for at skrive tilbud til det offentligt og søge fonde? Søger du efter et meningsfuldt arbejde på en dynamisk arbejdsplads, der støtter mennesker med at finde fodfæste på arbejdsmarkedet?

Fonden Incita har siden 1966 hjulpet mennesker med at mestre deres udfordringer, så de kan leve et aktivt og ligeværdigt liv, som del af fællesskabet på arbejdsmarkedet.

I samarbejde med kommuner, virksomheder og aktører i civilsamfundet leverer Incita velfærdsløsninger, der er økonomisk og socialt bæredygtige. Vores medarbejdere er fagspecialister og motiveres af at gøre en forskel, når fysiske eller psykiske udfordringer står i vejen for en aktiv rolle på arbejdsmarkedet. Incita er en socialøkonomisk virksomhed, der arbejder for at gøre arbejdsmarkedet mere rummeligt - ved at skabe særlige arbejdspladser hos os selv og gennem partnerskaber med private og offentlige arbejdsgivere i Danmark.

Hvem leder vi efter?
Du har mindst et par års erfaring med at skrive tilbud til kommuner samt søge fonde og puljer. Du er resultatorienteret og kan lide at vinde de tilbud og ansøgninger, som du skriver. Nu søger du en arbejdsplads, hvor du kan udvikle dig og hvor du får en masse ansvar. Du er ambitiøs, ser muligheder og vokser med dine opgaver. Du er positivt indstillet, kan lide at få noget fra hånden og er god til at samarbejde med kolleger i entusiastisk, engageret og travl organisation.

Vi tilbyder
*En social og fagligt velfungerende organisation
*Meningsfulde opgaver
*Stor indflydelse på din egen funktion
*Gode muligheder for at arbejde hjemmefra, hvis du ønsker det
*Flekstid og gode muligheder for fleksibel tilrettelæggelse af din arbejdstid
*Betalt frokostpause og madordning

Dine opgaver
*Overvåge og udsøge udbud og finde med relevans for Incita
*Skrive tilbud til kommuner
*Ansøge om fondsmidler
*Samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere fx til tilbuds- eller fondsansøgninger
*Facilitator på workshops om koncepter
*Prioritere, styre og gennemføre prioriterede projekter efter aftale med nærmeste leder.

Krav
*Du har erfaring med at skrive tilbud til det offentlige og vinde dem
*Du har erfaring med at udarbejde ansøgninger til fonde og få midlerne
*Du har erfaring med at udforme projektbeskrivelser og søge støttemidler.
*Erfaring med beskæftigelsesindsatser, eller med at evaluere socialt arbejde er en fordel.
*Du trives med mange kontakter.
*Du har flair for samarbejde og kommunikation. De fleste af dine opgaver afhænger af, at andre i organisationen stiller viden om Incitas metoder og redskaber til rådighed, og værdien af dit arbejde handler i høj grad om hvor godt du kommunikerer det videre.

Det praktiske
*Stillingen er som udgangspunkt på 18.5 timer om ugen, men afhængig af din erfaring kan der være mulighed for fuld tid med andet arbejde i Incita.
*Løn og ansættelsesvilkår i henhold til Incitas overenskomst.
*Send ansøgning og CV mærket ”Fundraiser” i emnelinjen til soegjob@incita.dk
*Send så vi har den senest mandag den 6. december.
*Samtaler afholdes i uge 50

Spørgsmål?
Kontakt forretningsdirektør Brita Stallknecht på tlf. 2821 6666 eller bst@incita.dk

Incita arbejder indenfor tre forretningsområder:
Beskæftigelse med beskæftigelsesindsatser for sygemeldte, unge og ledige med andre problemer end ledighed, fritidsjob til udsatte unge, arbejdsfællesskab for mennesker med senhjerneskade
Uddannelse med Incitaskolen/STU-skole (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) for unge, som ikke er klar til en almindelig ungdomsuddannelse
Virksomheder to caféer, to pakkeri- og montagevirksomheder, en rengøringsvirksomhed

Incita arbejder for det rummelige arbejdsmarked og opfordrer alle uanset køn, alder, etnisk oprindelse osv til at søge stillingen

 

Valgdebat for STUelever på Incitaskolen

Tirsdag den 9/11 holder Incitaskolen valgmøde for STU-elever og andre interesserede med den socialdemokratiske Børne- og Ungdomsborgmester Jesper Christensen (A) fra Københavns Kommune, som diskuterer med børne- og ungdomsordfører Knud Holt Nielsen fra Enhedslisten (Ø) samt børne- og ungdomsordfører Helle Bonnesen fra Det Konservative Folkeparti (C).

Vi vil blandt andet gerne diskutere disse temaer og spørgsmål på valgmødet:

 • Er der planer om at gøre samarbejdet mellem forvaltningerne om den unge smidigere? Fx hurtigere afklaringer og svar på spørgsmål om bolig, ydelse m.m.
 • Hvordan sikrer, vi at overgangene for STU eleverne bliver så lette som muligt ?
 • Der kommer flere elever i København i grundskolerne og dermed også flere specialskoleelever/STU elever – har kommunen kapacitet til dette ?
 • Vi oplever at der mangler specialfritidstilbud, og især lokalt forankret – er der planer om flere af disse?

Debatten foregår på Incitaskolen, - tirsdag den 9/11 klokken 14.00 - 15.00.
Haydnsvej 2, 2450 SV

Tilmelding gerne til en vores kontaktpersoner:
Johannes Bjerrum
telefon 60880022
job@incita.dk

Skoleleder Anja Clausen
Incitaskolen
4189 5341
acl@incita.dk

5 målbare verdensmål

Incita har udvalgt 5 verdensmål, som vi har særligt fokus på. Her er vores mål og aktiviteter for 2021

Overforbrug af klodens ressourcer og social ulighed gør at vi alle skal arbejde og drive virksomhed på en ny måde. Et sundt samfund er nødt til at have en diskussion om andre værdier end dem, som gøres op i penge, og det gælder også erhvervslivet, hvor der er behov for andre mål end økonomisk overskud, hvis vi skal vende udviklingen

Incita har udvalgt 5 verdensmål, som vi har særligt fokus på. Medarbejdere og ledelse har i en fælles workshop for hele Incita opsat konkrete målsætninger. Der er besluttet konkrete aktiviteter for at nå målene, aftalt deadlines og udpeget ansvarlige.

Arbejdsprocessen i sig selv har også været værdifuld og meningsskabende, idet alle har fået mulighed for at formulere og diskutere ønsker og forventninger, og tage et medansvar for at gøre Incita mere bæredygtig.

2021 Verdensmål / Incita-mål Aktiviteter
Mål: At øge sundheden blandt Incitas medarbejdere & brugere Incita organiserer deltagelse i kollektive motionsevents for alle medarbejdere, stiller vores gymnastiksale mv. til rådighed til motion og promoverer mere bevægelse særligt for medarbejdere, der har meget stillesiddende arbejde.
Mål: At øge Incitas brugeres & medarbejderes kompetencer Incita udvikler en årlig samlet kompetenceudviklingsplan for alle forretningsområder i organisationen, og at medarbejder får tilbudt dokumentation for de kompetenceområder, de varetager.
Mål: At Incita er en socialøkonomisk virksomhed, som både skaber økonomisk overskud og arbejder for det rummelige arbejdsmarked. Incita vurderer ved alle rekrutteringer om opgaverne kan løses af medarbejdere på særlige vilkår. Herudover rekrutterer Incita bredt og opfordrer alle uanset køn, alder, etnisk oprindelse osv. til at søge ledige stillinger.
Mål: At Incita arbejder for mindre ulighed på arbejdsmarkedet. Incita gennemfører en kvalitativ undersøgelse om oplevet ulighed, for at give en stemme til de mennesker, Incita er sat i verden for at støtte.
Mål: At Incita prioriterer øget bæredygtighed i forbrug af ressourcer, indkøb og produktion. Incita kortlægger organisationens affaldshåndtering, energiforbrug og øvrige recycling projekter, og opfordrer leverandører og produktionskunder til at rapportere om deres arbejde med bæredygtighed til Incita.

 

Hvor er der jobs

Incita ringer dagligt ud til virksomheder i stort set alle brancher for at skaffe jobåbninger og praktikpladser til udsatte ledige. Vi gør det særlig meget i hovedstadsområdet og Region Midtjylland, og det giver erfaringer om, hvordan det går og om hvordan industrierne er påvirket af corona lige nu.

I Danmark er kultur og fritidsområdet hårdest ramt. Det er svært at finde jobs eller praktikpladser indenfor museer, kunstnerisk arbejde, og stort set umuligt at finde noget nyt at lave indenfor hotel- og rejsebranchen, events, koncerter og arrangementer og forlystelser. Det rammer i høj grad også en række virksomheder, der lever af at støtte disse industrier med forskellige services.

Handel og transport bløder også, men forandringerne er uens fordelt: Al transport relateret til udlandsrejer ligger stille, men varetransport og budkørsel søger medarbejdere.

Detailhandel og supermarkeder tager gerne folk ind, men særligt de små detailbutikker er blevet mere tilbageholdende, da de er truet af skulle holde stand på få kvadratmetre og af stigende nethandel. Det er generelt blevet sværere at rekruttere til job og praktik indenfor kontorarbejde, fordi mange arbejder hjemme.

Her er der gode muligheder
Der er åbninger blandt håndværkere, ejendomsservice, butik/supermarked, kørsel, stadig nogle åbninger for pædagogisk arbejde og arbejde på plejehjem, gode jobmuligheder indenfor rengøring.

Selvsagt er der åndssvagt travlt for alle, der rådgiver om online møder, online undervisning, opsætning af skærme, kameraer osv, ligesom der er åndssvagt travlt i medicinindustrien – men det er jobs, som kræver erfaring, uddannelse og som sjældent er åbne for ufaglærte eller udsatte.

Mere præcise data finder man i https://arbejdsmarkedsbalancen.dk/ - eller det lokale jobbarometer https://star.dk/media/5641/jobbarometret-koebenhavn.pdf (tjek altid hvornår data sidst er opdateret, de opdateres månedligt, men kan alligevel hænge lidt i bremsen ind imellem).

Ændret fokus
Udover forskydningerne imellem brancherne oplever vi også, at virksomheder generelt har øget fokus på hygiejne. Således bliver mennesker med hygiejneproblemer i langt højere grad afvist af virksomhederne end tidligere. I Incitas arbejdsgiveranalyse, som anonymt kortlægger arbejdsgiveres holdninger til at rekruttere fra kanten af arbejdsmarkedet, er 'hygiejneproblemer' sprunget op på en 3. plads blandt barrierer, som får arbejdsgivere til at takke nej til en jobsamtale eller praktiksamtale.
Arbejdsgiver analysen 2020

Nye fritidsjob til unge fra udsatte boligområder

Incita og Boligselskabet Sjælland samarbejder om at få unge fra udsatte boligområder til at finde fritidsjob. De første 10 unge er nu startet i job, og flere er på vej.

Et fritidsjob er en vigtig faktor for den unges jobmæssige fremtid. Unge, som har erfaringer fra et fritidsjob inden de fyldte 18, har langt større tendens til at få job og tage uddannelser senere i livet, og nogle studier viser endda, at jobeffekten i udsatte familier kan mærkes på søskende og forældre.

Imidlertid har unge fra udsatte boligområder sjældnere jobs i deres fritid, og derfor arbejder Incita for at støtte unge i fritidsjob i flere udsatte boligområder. Vi er lige nu i færd med et længerevarende projekt i Roskilde sammen med Boligselskabet Sjælland. Tidligere har vi med stor succes støttet unge bosat i Egedalsvænge og Folehavekvarteret, hvor Incita og boligselskabet 3B fik 124 unge til at starte i fritidsjob.
https://www.kab-bolig.dk/nyheder/2019/staerkt-partnerskab-om-fritidsjob

Næste skridt i Roskilde er, at Incita tager på rundtur og går i dialog med unge og med personalet i 4 klubber, hvor de unge mødes i fritiden. Her rekrutterer vi flere unge og giver de ansatte værktøjer til at støtte projektet.

 

 

Årets honninghøst

Incita har 3 bistader med knap 150.000 bier tilknyttet Kilden i Incita. Sidste uge høstede vi honning
Resultatet for 2020 blev 35,7 kg honning. Det er et godt resultat, for honningkvaliteten er intet mindre end fremragende. Efter flytningen til en ny adresse sidste år har vi på mange måder startet forfra med opbygningen af en ny bikultur i 2020.
Incita har cirka 150.000 bier i 3 bistader. Det er fredelige bier, og selvom der blev patruljeret og summet en del ekstra ved høsten, blev ingen så vidt vi ved stukket ved honninghøsten.
Udover selve honningen fremstiller Kilden bl.a. også skovoks og luksus håndcremer, som skaber gode aktiviteter for mennesker tilknyttet Kilden i Incita.

Arbejdsgivere: Fleksjobbere har ikke mere sygefravær

Et flertal af danske arbejdsgivere mener ikke, at mennesker i fleksjob har mere sygefravær end ordinært ansatte. Det fastslår Incitas arbejdsgiveranalyse, som bygger på anonyme svar fra 150 arbejdsgivere i Hovedstaden og Midtjylland.

Arbejdsgivernes svar peger på, at flere myter om fleksjobbere ikke holder. Således svarer kun hver fjerde arbejdsgiver ja til, at fleksjobbere skulle være mere syge end ordinært ansatte, mens knap dobbelt så mange arbejdsgivere svarer nej.

Flere arbejdsgivere har overfor Incita givet udtryk for deres tilfredshed med de ansatte i fleksjob. Blandt andet Birthes Hundesalon på Frederiksberg, som beskæftiger en kvindelig hundefrisør i fleksjob.

-Min fleksjobber er aldrig syg. Hun arbejder fuldt på højde med de andre, som ikke er i fleksjob, bortset fra nogle få dage, hun måske ikke er på toppen. Jeg er rigtig glad for hende, fortæller Birthe fra Birthes Hundesalon på Frederiksberg.

Incitas arbejdsgiveranalyse giver også indsigt i hvilke målgrupper af ledige med forskellige handicap, psykiske lidelser eller skavanker, som danske arbejdsgivere ikke vil invitere til jobsamtaler.

https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/ny-undersogelse-disse-mennesker-afvises-oftest-af-arbejdsgivere-ved-jobsogning?publisherId=13560005&releaseId=13595782

Birthes hundesalon søger endnu en uddannet hundefrisør, som gerne må være fleksjobber. Som hundefrisør kan man blandt andet møde disse firbenede venner: 

 

Et års jubilæum i Herlev

Nu er det et år siden, at Incita åbnede Incita ny afdeling i Herlev.

Incitas afdeling i Herlev har været åben, mens store dele af samfundet lukkede ned for at dæmme op på Coronasmitten. Vi har blandt andet pakket håndsprit for apotekerforeningen, men den største opgave er - ligesom da afdelingen startede - klargøringen af spoler til den europæiske produktion af lysledere til internet og datatrafik. Dette sparer plastik og penge for hver spole, der kan genbruges.

Trodser corona og starter i fleksjob

Midt i coronatiden blev der landet en aftale om et nyt fleksjob. Louise Sørensen startede i slutningen af marts som serviceassistent i fleksjob hos malerfirmaet Beck og Jørgensen i Søborg.

Louise Sørensen har bevilget fleksjob på 3 timer/uge, fordi hun i 2006 fik ødelagt skulderen i en arbejdsulykke. Det er stærkt begrænset hvad hun kan med højre arm. Fx kan hun ikke holde en telefon, og smerterne er kroniske.

Louise er uddannet pædagog, og har længe kæmpet for at finde tilbage til arbejdslivet. På et tidspunkt passede hun telefonen for en selvstændig erhvervsdrivende, men opgaverne stoppede igen, så hun igen stod uden job. Det er svært at finde jobs 3 timer/ugen, og de seneste 4 år har hun været uden arbejde.

For et par måneder siden startede Louise hos Incita for at afsøge helt nye jobmuligheder. Louise har blandt andet haft flere afklarende samtaler om jobs hun kunne søge, og jobs hun ikke skulle søge, og det mundede ud i, at Incita fandt en praktik hos Beck & Jørgensen i Søborg. Her har Louise lavet let rengøring og service i to måneder, og det er gået godt. I slutningen af sidste uge var der stor forvirring omkring hendes forløb, da myndighederne suspenderede alle beskæftigelsesindsatser, men Louise mødte alligevel på arbejde torsdag. Nu er forvirringen slut, da Beck & Jørgensen har tilbudt job.

-Hver gang jeg har fået ny sagsbehandler hos kommunen har de på et tidspunkt anbefalet, at jeg søgte om førtidspension, fordi det er så svært at finde jobs 3 timer/uge. Hver eneste gang er jeg blevet ked af det, for jeg synes slet ikke jeg er færdig på arbejdsmarkedet. Det er enormt værdifuldt for mig som menneske at kunne komme ud blandt andre mennesker, fortæller Louise Sørensen.

Malervirksomheden Beck & Jørgensen har omkring 90 ansatte med hovedsæde i Søborg.

Incitaskolen i Zoo

Er det ok at have dyr i fangenskab? Hvordan behandler vi dyr i Danmark? Incitaskolen har været i Zoologisk Have på Frederiksberg og oplevet en masse.

Hvordan behandler vi vores høns, kvæg, grise og øvrige husdyr? Incitaskolen var denne uge i Zoologisk Have i København, hvilket gav anledning til mange spændende samtaler og reflektioner - også om biodiversitet, klimaforandringer, truede dyrearter og krybskytteri - også i Danmark, hvor vi de seneste par år er begyndt at skyde vilde ulve.

Der blev også tid til en snak om at dyresex er blevet forbudt for nyligt - men det er stadig lovligt at inseminere grise

 

TV2: Sjælden arbejdsgiver beholder blind medarbejder

TV2 bragte denne uge et nyhedsindslag om en kok hos Scandic Hotels, som arbejder selvom han har mistet 95 pct. af synet efter en arbejdsulykke. Sådanne arbejdsgivere er sjældne, og det blev i indslaget illustreret af tal fra Incitas arbejdsgiveranalyse

Incita sponsor i BK Frem

Café Incita har forlænget sponsoratet af arbejderklubben med de stærke værdier. BK Frem er en god medspiller i indsatsen for det lokale rummelige arbejdsmarked i Valby.

Café Incita forlænger sponsorat af arbejderklubben med de stærke værdier. 

Boldklubben FREM er en af de mest betydningsfulde fodboldklubber i Danmark. FREM har vundet adskillige Danmarksmesterskaber, Pokalmesterskaber og et utal af sølv- og bronzemedaljer, senest i 1991. På banen arbejder alle stenhårdt, og uanset modstander tror vi altid på muligheden for sejr.

Den traditionsrige arbejdsklub har også stærke værdier udenfor banen. Gennem længere tid har FREM været en god vært for mennesker i praktik, som har brug for at udvikle sig tilknyttet en arbejdsplads. Derfor har Café Incita forlænget sponsoratet med Boldklubben FREM.

Det perfekte match

Coronakrisen kostede jobbet, og efter Jana blev fyret i september troede hun ikke, at hun kunne få et godt job igen. Der gik dog ikke længe fra, at Jana begyndte i et forløb hos Incita i januar 2021, til hun var i fast arbejde igen.

-Jeg kom i job med hjælp af Incita, siger Jana og tilføjer, hun havde svært ved selv at finde job. Der var ingen jobs var at søge, da hun blev ledig midt i coronakrisen.
-Jeg kunne ikke forestille mig muligheden for at få et job, hvor jeg og virksomheden passer så godt sammen, fortæller Jana.

Jana var tidligere ansat i en virksomhed, der udbød kurser. Coronakrisen satte en stopper for opgaver i Janas stilling, og hun blev fyret i september. Fire måneder senere henviste jobcentret hende til Incita. Her fik hun en virksomhedskonsulent.
-Hun forstod mig med det samme. Hvem jeg er som person og hvad jeg kan, siger Jana om konsulenten, som sendte hendes cv til Holms Finmekanik i Lynge. En virksomhed, Jana ikke kendte og ikke selv ville have tænkt på at søge job hos. Men hun kom til samtale og fik job som ”blæksprutte”. Nu - efter tre måneders ansættelse – kan Jana med overbevisning sige, at Incitas konsulent ramte plet.
-Det er virkelig det perfekte match. Det går meget godt.

Når Jana passer så godt ind hos Holms Finmekanik, skyldes det ikke alene hendes gode humør og sprudlende energi. Virksomheden laver mekaniske komponenter til dansk og international industri. Det er noget, Jana forstår sig på med sin uddannelse fra et polyteknisk universitet i hendes fødeland Rusland. Uddannelsen kan hun bruge i sit job som indkøber:
-Jeg har gode relationer med leverandørerne. De giver mig gode priser, siger Jana med et grin.

Trods sin faglige og personlige styrke frygtede Jana at være arbejdsløs i længere tid.
-Jeg troede ikke, jeg ville kunne få et godt job, siger hun med henvisning til coronakrisens nedlukning af samfundet.

Da Jana mistede sit gamle job i efteråret, begyndte hun at forberede sig til et liv som selvstændig. Lavede en hjemmeside og tilbød hjælp til regnskaber.
-Jeg holdt mig i gang. Ellers bliver man i dårligt humør, siger hun og kommer med råd til folk, der har mistet jobbet:
-Få vikarjobs, få nogle løse timer. Kom ud og lav et eller andet arbejde og sid ikke kun derhjemme og skriv ansøgninger. Det bliver man trist af.

Jana ler ofte i løbet af samtalen, som foregår en morgenstund. Hun har netop afleveret børn i skole og er på vej til arbejdspladsen i Lynge. Her arbejder hun 30 timer om ugen.
-Jeg føler, jeg har været heldig. Men for at være heldig, skal man være optimistisk og tro på, der er muligheder, slutter Jana.

En sorg, at jeg ikke kan arbejde fuldtid

31-årige Elisabeth Sparst Kofoed er visiteret til fleksjob og begyndt i arbejde for et par dage siden. Jobbet er både et mirakel og en lettelse – men også en sorg.

Cystisk Fibrose, Astma, Faktor VII-Mangel, en ukendt blødningstendens, kroniske smerter i ryg samt Kroniske Neuropatiske Smerter i begge ben efter diskusprolaps, Hypermobilitetssyndrom, slidgigt (Atrose) i begge albuer, hænder, knæ og skuldre, og svær ordblindhed var ikke nok til at forhindre Elisabeth Sparst Kofoed i at tage en lang videregående uddannelse. Som nyuddannet kandidat i historie og museologi blev hun henvist til Incita for at blive afklaret til fleksjob.

Allerede som 18-årig blev Elisabeth for første gang tilbudt førtidspension, og tilbuddet er gentaget flere gange siden. Hun har takket nej hver gang.

-Jeg kan godt forstå, at der er nogen, som har brug for førtidspension og fred, men jeg nægter at give op, fortæller Elisabeth.

Elisabeth har tilbragt mange år med lægesamtaler, indlæggelser, genoptræning, operationer og smertehåndteringskurser. På grund af smerterne i begge ben burde hun gå med krykker, men det kan hun ikke på grund af hendes slidgigt i hænderne. I stedet har hun trænet sin balance, stabilitet og styrke ved at træne 4-5 gange om ugen med styrketræning, svømning og varmtvandstræning. I 2016 blev Elisabeth stivgjort i ryggen ved en operation, og hun har senere hen i ryggen fået indopereret en stimulator, som manipulerer hjernen, og derved mindsket rygsmerterne omkring 20 procent. Elisabeths smerter giver kvalme, hovedpine, udmattelse, søvnmangel, rastløshed, uro og krampe i benene. På en dårlig dag kan hun slet ikke gå. På en god dag kan hun sidde ned allerhøjst i en halv time ad gangen, inden hun skal stå op.

-Det har taget lang tid for mig at acceptere, at mine smerter er kroniske, og at jeg er handicappet. Jeg har nægtet at bruge ordet ’handicappet’, og jeg ville ikke acceptere, at andre anvendte det, men nu har jeg accepteret ordet. Når jeg går, ser det normalt ud, og ingen kan se på mig, at jeg fejler noget, fordi jeg ikke går med krykker eller kun engang imellem sidder i kørestol, fortæller Elisabeth.

Det tog Elisabeth 9½ år at gennemføre sin universitetsuddannelse. Under studierne har hun udviklet en stor viden og passion for Grønland og arktiske forhold. Da hun startede hos Incita, foreslog hun selv en jobafklaringspraktik på det private arkiv Arktisk Institut på Christianshavn. Elisabeth havde allerede taget kontakt til Arktisk Institut, og derefter gik Incita i dialog med Arktisk Institut og etablerede praktikforløbet.

På Arktisk Institut har Incitas specialister og Elisabeth arbejdet med at øge arbejdstiden, finde den optimale arbejdsrytme med pauser, efterset indretningen af arbejdspladsen og hjulpet med at skaffe en specialbygget stol til Elisabeth. Efter knap et år i jobafklaringspraktik blev konklusionen, at Elisabeth med de rette hjælpemidler maksimalt kan arbejde 12 timer om ugen. Københavns Kommune visiterede Elisabeth til fleksjob på 12 timer om ugen fordelt på 3 hverdage, så der er tid til restitution. Arktisk Institut tilbød et job som arkivar på 12 timer.

-Fleksjobbet var en lettelse, men det var også en sorg, fordi jeg egentlig bare gerne vil arbejde fuldtid, idet jeg elsker at arbejde. Det har været en svær proces for mig at indse, hvad jeg kan og særligt, hvad jeg ikke kan med mine handicaps.

Elisabeth begyndte i arbejde som arkivar på Arktisk Institut i august 2020.

 

Lise-Lotte arbejder i småjob

Lise-Lotte arbejder i småjob hos Incita. Hun er effektiv og afholdt, og hun er glad for jobbet, som hun bruger til at vænne sig til arbejdslivet efter 5 år udenfor arbejdsmarkedet.

Lise-lotte kommer et par gange om ugen i Incitas hovedkontor. Her renser og aftørrer hun alle håndtag, greb og overflader. Det tager et par timer, og hun er effektiv. Når hun er i gang, er det svært at forstå, at hun har været udenfor arbejdsmarkedet i 5 år.

- Jeg troede egentlig ikke jeg kunne klare det, men et eller andet i mig sagde ja alligevel. For et par uger siden kunne jeg næsten ikke overskue at gå ned til min postkasse, og jeg kunne kun lige akkurat overskue at komme ud hos Incita til samtalen. Nu går det meget bedre, fortæller Lise-Lotte.

Tidligere har Lise-Lotte blandt andet arbejdet som Sosu-medhjælper og med rengøring. For 5 år måtte hun opgive hendes job på grund af en skulderskade, som gav mange smerter. Hun har også døjet med nogle angstsymptomer. I dag er smerterne i skulderen blevet meget mindre, og i forbindelse med jobbet hos Incita er angstsymptomerne også forsvundet.

-  Jeg ved, at jeg på et tidspunkt skal videre til et andet job med flere timer, men lige nu kan jeg mærke, at det her er det helt rigtige for mig. Og det er godt, at det varer et par måneder endnu, fortæller Lise-Lotte.

For nylig viste Incitas arbejdsgiveranalyse, at der er et stort potentiale for at flere kan blive ansat i småjob. Med småjob-ansættelser kan man tilbyde ledige et job fx et par timer om ugen som supplement til kontanthjælp eller anden ydelse. Næsten ingen arbejdsgivere har ifølge Incitas arbejdsgiveranalyse har prøvet at ansætte i småjob, men knap halvdelen er faktisk positivt stemt overfor muligheden for småjob.

Download arbejdsgiveranalysen: Arbejdsgiver analysen 2020


56-årig: Første rigtige job

Pernille startede i 2020 som assistent i Baunehøjhallens cafeteria i København. Hun er 56 og har været uden job i årtier.

Pernille har for mange år siden været dagplejemor, og har været under oplæring i en bank. Men hun har efter eget udsagn aldrig haft et rigtigt job – til gengæld har hun hele livet lidt af angst, svimmelhed, dårlig søvn, træthed, katastrofetanker, manglende hukommelse, manglende overskud og generel uro – som efter alt at dømme har rod i en barndom med lidt for meget kaos, præget af forældrenes alkoholisme.

Nu trives hun med et job, hvor hun kan gøre gavn. Det har taget årtier at lære at holde de mange psykiske symptomer på afstand, og det kræver daglig restitution.

Arbejdsgiveren er Baunehøjhallen i København, som Pernille lærte at kende, da hendes børn spillede håndbold. Her er hun tryg, og der er mulighed for støtte, hvis symptomerne fylder for meget. Pernille kan fx blive forvirret, hvis nogle småting ikke stemmer, hvis der er for mange mennesker eller hvis hun kommer ud af de faste rammer. Inden jobbet har hun været i praktik, og har arbejdet hårdt for at øge arbejdstiden. Med 16 timer om ugen kan hun leve med symptomerne, og restituere resten af tiden, uden at symptomerne nogensinde forsvinder.

Pernille er en fast og gennemgående person i cafeteriaet, og man mærker at hun brænder for det og sætter en ære i at have overblik og gøre det godt. Arbejdsgiveren synes, at Pernille er en rigtig god værtinde. Hun virker glad, imødekommende, beslutsom og motiveret.

-Det værste der kan se er, hvis en kunde er beruset. Jeg har været helt udmattet når jeg kom hjem, og meget tæt på at melde mig syg, men jeg har kæmpet mig igennem. Min angstlidelse er en del af mit liv, og udover mit job skal der være plads til restitution for at få symptomerne på afstand, fortæller Pernille.

Trodser corona og starter i fleksjob

Midt i coronatiden blev der landet en aftale om et nyt fleksjob. Louise Sørensen startede i slutningen af marts som serviceassistent i fleksjob hos malerfirmaet Beck og Jørgensen i Søborg.

Louise Sørensen har bevilget fleksjob på 3 timer/uge, fordi hun i 2006 fik ødelagt skulderen i en arbejdsulykke. Det er stærkt begrænset hvad hun kan med højre arm. Fx kan hun ikke holde en telefon, og smerterne er kroniske.

Louise er uddannet pædagog, og har længe kæmpet for at finde tilbage til arbejdslivet. På et tidspunkt passede hun telefonen for en selvstændig erhvervsdrivende, men opgaverne stoppede igen, så hun igen stod uden job. Det er svært at finde jobs 3 timer/ugen, og de seneste 4 år har hun været uden arbejde.

For et par måneder siden startede Louise hos Incita for at afsøge helt nye jobmuligheder. Louise har blandt andet haft flere afklarende samtaler om jobs hun kunne søge, og jobs hun ikke skulle søge, og det mundede ud i, at Incita fandt en praktik hos Beck & Jørgensen i Søborg. Her har Louise lavet let rengøring og service i to måneder, og det er gået godt. I slutningen af sidste uge var der stor forvirring omkring hendes forløb, da myndighederne suspenderede alle beskæftigelsesindsatser, men Louise mødte alligevel på arbejde torsdag. Nu er forvirringen slut, da Beck & Jørgensen har tilbudt job.

-Hver gang jeg har fået ny sagsbehandler hos kommunen har de på et tidspunkt anbefalet, at jeg søgte om førtidspension, fordi det er så svært at finde jobs 3 timer/uge. Hver eneste gang er jeg blevet ked af det, for jeg synes slet ikke jeg er færdig på arbejdsmarkedet. Det er enormt værdifuldt for mig som menneske at kunne komme ud blandt andre mennesker, fortæller Louise Sørensen.

Malervirksomheden Beck & Jørgensen har omkring 90 ansatte med hovedsæde i Søborg.

To samtaler forandrede alt

Linda var tømt fra energi og kunne sætte sig i en stol og sove. Efter et år med cancer og blodforgiftning var Linda kommet godt retur på jobbet, men et år senere begyndte hun at blive drænet for energi, tabe sig og få hovedpine. Frygten lurede for et tilbagefald, men det var falsk alarm. Årsagen var stress. Linda ville så gerne livet og havde svært ved at vælge ting fra i hverdagen.

- Det var noget mentalt. Jeg arbejder som fysioterapeut og ved derfor alt om, hvor vigtig træning er. Jeg havde fået førligheden tilbage i min krop, og nu havde jeg brug et energiboost, fortæller Linda.

Derfor aftalte hun tid med en psykolog hos Incita. Lindas arbejdsgiver har en rammeaftale med Incita, og hun håbede, at det kunne starte en god udvikling.

- Jeg forventede, at man lærer hinanden at kende og indkredser nogle problemer i første samtale, som man begynder at arbejde med i anden og tredie samtale. Men Incitas psykolog spurgte om jeg ville have ny energi med det samme. Det ville jeg gerne, og jeg gik totalt opkvikket derfra. Effekten har varet i flere uger nu, fortæller Linda.

Tre uger senere mødte Linda til anden samtale, og talte med psykologen om at få ny energi ind i hendes nære relationer. Effekten var den samme. Ved tredje samtale var der ikke mere at arbejde med. Linda var ’kureret’, og de aftalte, at forløbet var slut.

- Jeg er meget imponeret, og jeg havde ikke i min vildeste fantasi troet at effekten kunne komme så hurtigt. Det er tydeligt, at jeg har forandret mig. Tidligere ville jeg ikke gå glip af noget, men nu mærker jeg meget bedre efter og træffer andre valg, fortæller Linda og fortsætter:

- Min stærke livsvilje hjalp mig med at blive helbredt, men jeg udviklede et mønster, hvor jeg ville mere end jeg kunne klare. I efteråret fik jeg symptomer, som vi først troede var et tilbagefald. Men det var ren og skær udmattelse. Nu har jeg sammen med psykologen fået genskabt balancen. Nu gør jeg de ting jeg har overskud til. Det er sundt, fortæller Linda.

Linda er fysioterapeut i Køge Kommune, og lever med hendes mand og to børn.

 

 

Alle trin på vejen til job

Vejen til arbejdsmarkedet kan være lang, ikke mindst for udsatte ledige, som har flere problemer end at de mangler job. Hidtil har ingen formået at anskueliggøre de små skridt på vejen til jobbet, men det er Incita ved at lave om på.

Denne uge kom Incita et stort skridt tættere på en standardiseret måling af progression, altså de mange små skridt på vejen til job. For udsatte ledige kan vejen være lang og snørklet, og undervejs omfatte tilbageskridt. Vejen omfatter bidrag fra mange og en leverandør som Incita er sjældent med hele vejen, som typisk også omfatter kontakt med kommuner, sundhedssektor, arbejdspladser og andre leverandører af beskæftigelsesindsatser.

Siden 2015 har Incita arbejdet strategisk med at gøre alle indsatser evidensbaserede, og har sammen med forskere kulegravet mere end 14.000 forløb. Det gav en række konklusioner om hvad der øger chancen for job, og i forlængelse af dette udviklede Incita et digitalt progressionsmålingsredskab PIPI, som dokumenterer de mange små trin på vejen til (eller væk fra) arbejdsmarkedet.

Fra starten af 2020 har vi implementeret progressionsmåling på samtlige forløb.

PIPI målinger er ikke perfekte, men de tegner allerede nu et mere nuanceret billeder af mennesker i gang med at forsøge på at forandre deres liv. Over hele landet måler man indsatser for udsatte ledige op med en målestok, der handler om job eller ikke-job. Med PIPI håber vi på at kunne bidrage med flere nuancer, blandt andet om hvad der virker bedst, og med at kunne sætte tidligere ind, hvis forløb er på vej i en forkert retning.

To be continued ...

95% af borgerne tilknyttet Kilden har fået det psykisk bedre

Ny tilfredshedsundersøgelse viser stor tilfredshed blandt borgere tilknyttet Kilden.

Størstedelen er glade for at være hos Kilden, oplever arbejdsglæde, at være til gavn og har fået det fysisk og psykisk bedre efter at være startet hos Kilden.

96% er glade for det sociale sammenhold i Kilden og føler, at de kan dele oplevelser, tanker og udfordringer med hinanden. En borger fortæller, at der bliver taget hånd om én, når man har en dårlig dag, hvilket gør Kilden til et trygt sted at være.

95 % synes, at de har fået det psykisk bedre, og 78 % har fået det fysisk bedre efter at være startet hos Kilden. Borgerne tilknyttet Kilden har stor interesse for fysisk træning, kognitiv træning og de genoptræningsmuligheder der er hos Kilden, hvilket hjælper dem med at håndtere hverdagen.

92% af borgerne tilknyttet Kilden er glade for at komme hos Kilden. De værdsætter, at have noget at stå op til og føler at være til gavn for andre gennem deres arbejdsopgaver. Samtidig giver det varierende arbejde en følelse af ansvar, plads til udvikling, medindflydelse og et fællesskab ud over det sædvanlige.

Undersøgelsen er en ekstern undersøgelse. Kilden foretager en tilfredsundersøgelse ca. hvert tredje år for imødekomme medarbejdernes ønsker og behov bedst muligt. 

Ledige stillinger

Produktionskoordinator til Incita i Kjellerup

Tidsbegrænset stilling med gode muligheder for fastansættelse til den rette.

Incita er en socialøkonomisk virksomhed, som arbejder for at skabe plads til ansættelser på særlige vilkår på det danske arbejdsmarked. Det betyder, at en del af hverdagen i vores produktion handler om at støtte ledige med at komme i job eller vende tilbage til arbejdslivet.

I produktionen udfører vi forskelligartede opgaver, hvor hovedparten ikke kræver en særlig teknisk baggrund. For eksempel pakker vi produkter til detailhandlen, monterer halvfabrikata som batteriholdere til el-cykler, loddekomponenter og børnesikringsudstyr, sliber skovle og meget andet. Vi indgår bl.a. også i et bæredygtighedsprojekt, hvor vi syr ”snakes” til opsamling af spildolie i produktioner.

Som produktionskoordinator forventer vi, at du er kvalitetsbevidst, omstillingsparat, har et stort overblik og gode samarbejdsevner. Du bliver selv en del af produktionen, hvorfor det er en fordel, hvis du har håndværksmæssig erfaring. Du bliver en del af et velfungerende team med en uformel og positiv omgangstone.

Vi forventer, at du:
• har lyst til at arbejde i et produktionsmiljø, hvor det at støtte kolleger ansat i fleksjob og ledige på vej i job er en del af dagligdagen
• samarbejder godt i et team
• tager ejerskab og ansvar for dine opgaver
• trives i en travl og uforudsigelig hverdag
• er fleksibel og mødestabil
• har hænderne skruet godt på
• kan håndtere administrative opgaver herunder brug af Outlook, Excel lister til labelprinter og lign.

Det kan vi tilbyde:
• En tidsbegrænset stilling på minimum 24 timer/uge, gerne fuldtid (til og med februar 2022). Der er gode muligheder for fastansættelse til den rigtige
• Engagerede kolleger
• Behagelig og uformel omgangstone
• Ansættelse på overenskomst og løn efter kvalifikationer

Det praktiske:
• Send din ansøgning og CV til soegjob@incita.dk mærket "Kjellerup"
• Vi indkalder løbende til samtaler, indtil vi har fundet den rigtige medarbejder. Så send din ansøgning hurtigst muligt.

Spørgsmål? Kontrakt Områdechef Maj-Britt Degn Christensen på mchr@Incita.dk eller 2711 8844

Incita arbejder for at udvikle det rummelige arbejdsmarked og opfordrer alle uanset køn, alder, etnisk oprindelse osv. til at søge stillingen.

Incita søger produktionsmedarbejder til Herlev

Vi har travlt og søger en produktionsmedarbejder med flair for samarbejde til vores produktionsvirksomhed i Herlev.

Incita er en socialøkonomisk virksomhed, som arbejder for at skabe plads til ansættelser på særlige vilkår i det danske arbejdsmarked. Det betyder, at en stor del af hverdagen i vores produktion handler om at støtte op om borgere fra kanten af arbejdsmarkedet.

I produktionen udfører vi forskelligartede opgaver, som ikke kræver en særlig teknisk baggrund. For eksempel pakker vi produkter til detailhandlen, renser plastikspoler for en virksomhed, der derved sparer plastikaffald, monterer halvfabrikata og meget andet.

Vi forventer, at du er god til at have overblik, kan tage fat og styre dagens gang, og at du har mennesketække og er god til at samarbejde. Du bliver en del af et velfungerende team med en uformel og positiv omgangstone.

Vi forventer, at du:

 • har lyst til at arbejde i et produktionsfirma hvor det at håndtere og støtte borgere ansat på særlige vilkår er en del af dagligdagen.
 • samarbejder godt i et team
 • tager ejerskab og ansvar for dine opgaver
 • trives i en travl hverdag
 • er fleksibel og mødestabil
 • har hænderne skruet godt på
 • ikke nødvendigvis er faglært

Det kan vi tilbyde:

 • en tidsbegrænset fuldtidsstilling (til og med februar) med gode muligheder for fastansættelse til den rigtige.
 • engagerede kollegaer
 • behagelig og uformel omgangstone
 • mulighed for medlemskab af socialt aktiv personaleforening
 • Ansættelse på overenskomst og løn efter kvalifikationer

Det praktiske

 • Send din ansøgning til soegjob@incita.dk mærket "Herlev"
 • vi indkalder løbende indtil vi har fundet den rigtige medarbejder

Spørgsmål? Kontrakt Områdechef Karen Røigaard på krd@Incita.dk eller 4189 5343

Incita arbejder for at udvikle det rummelige arbejdsmarked og opfordrer alle uanset køn, alder, etnisk oprindelse osv. til at søge stillingen.

Incita søger fundraiser

Har du flair for at skrive tilbud til det offentligt og søge fonde? Søger du efter et meningsfuldt arbejde på en dynamisk arbejdsplads, der støtter mennesker med at finde fodfæste på arbejdsmarkedet?

Fonden Incita har siden 1966 hjulpet mennesker med at mestre deres udfordringer, så de kan leve et aktivt og ligeværdigt liv, som del af fællesskabet på arbejdsmarkedet.

I samarbejde med kommuner, virksomheder og aktører i civilsamfundet leverer Incita velfærdsløsninger, der er økonomisk og socialt bæredygtige. Vores medarbejdere er fagspecialister og motiveres af at gøre en forskel, når fysiske eller psykiske udfordringer står i vejen for en aktiv rolle på arbejdsmarkedet. Incita er en socialøkonomisk virksomhed, der arbejder for at gøre arbejdsmarkedet mere rummeligt - ved at skabe særlige arbejdspladser hos os selv og gennem partnerskaber med private og offentlige arbejdsgivere i Danmark.

Hvem leder vi efter?
Du har mindst et par års erfaring med at skrive tilbud til kommuner samt søge fonde og puljer. Du er resultatorienteret og kan lide at vinde de tilbud og ansøgninger, som du skriver. Nu søger du en arbejdsplads, hvor du kan udvikle dig og hvor du får en masse ansvar. Du er ambitiøs, ser muligheder og vokser med dine opgaver. Du er positivt indstillet, kan lide at få noget fra hånden og er god til at samarbejde med kolleger i entusiastisk, engageret og travl organisation.

Vi tilbyder
*En social og fagligt velfungerende organisation
*Meningsfulde opgaver
*Stor indflydelse på din egen funktion
*Gode muligheder for at arbejde hjemmefra, hvis du ønsker det
*Flekstid og gode muligheder for fleksibel tilrettelæggelse af din arbejdstid
*Betalt frokostpause og madordning

Dine opgaver
*Overvåge og udsøge udbud og finde med relevans for Incita
*Skrive tilbud til kommuner
*Ansøge om fondsmidler
*Samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere fx til tilbuds- eller fondsansøgninger
*Facilitator på workshops om koncepter
*Prioritere, styre og gennemføre prioriterede projekter efter aftale med nærmeste leder.

Krav
*Du har erfaring med at skrive tilbud til det offentlige og vinde dem
*Du har erfaring med at udarbejde ansøgninger til fonde og få midlerne
*Du har erfaring med at udforme projektbeskrivelser og søge støttemidler.
*Erfaring med beskæftigelsesindsatser, eller med at evaluere socialt arbejde er en fordel.
*Du trives med mange kontakter.
*Du har flair for samarbejde og kommunikation. De fleste af dine opgaver afhænger af, at andre i organisationen stiller viden om Incitas metoder og redskaber til rådighed, og værdien af dit arbejde handler i høj grad om hvor godt du kommunikerer det videre.

Det praktiske
*Stillingen er som udgangspunkt på 18.5 timer om ugen, men afhængig af din erfaring kan der være mulighed for fuld tid med andet arbejde i Incita.
*Løn og ansættelsesvilkår i henhold til Incitas overenskomst.
*Send ansøgning og CV mærket ”Fundraiser” i emnelinjen til soegjob@incita.dk
*Send så vi har den senest mandag den 6. december.
*Samtaler afholdes i uge 50

Spørgsmål?
Kontakt forretningsdirektør Brita Stallknecht på tlf. 2821 6666 eller bst@incita.dk

Incita arbejder indenfor tre forretningsområder:
Beskæftigelse med beskæftigelsesindsatser for sygemeldte, unge og ledige med andre problemer end ledighed, fritidsjob til udsatte unge, arbejdsfællesskab for mennesker med senhjerneskade
Uddannelse med Incitaskolen/STU-skole (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) for unge, som ikke er klar til en almindelig ungdomsuddannelse
Virksomheder to caféer, to pakkeri- og montagevirksomheder, en rengøringsvirksomhed

Incita arbejder for det rummelige arbejdsmarked og opfordrer alle uanset køn, alder, etnisk oprindelse osv til at søge stillingen

 

Incita søger kontorelev

Incita er en virksomhed, som støtter mennesker med forskellige vanskeligheder med at starte i job, uddannelse og virksomhedspraktik. Som del af virksomheden har vi også et tilknyttet arbejdsfællesskab for mennesker med hjerneskader, en STU-skole og en produktionsafdeling, som leverer forskellige erhvervsservices. Du vil blive ansat på hovedkontoret i København, lige ved Ny Ellebjerg Station.

Din elevtid vil indeholde opgaver indenfor:

 • Receptionsopgaver
 • Opgaver i vores omstilling/telefonsystemer
 • Skriftlig kommunikation
 • Håndtering af borgerdata, sagsoprettelse, tilretning af fakturagrundlag mv. i vores journalsystem, Peopletrust
 • Opgaver i diverse andre systemer til håndtering af borger- eller medarbejderdata, som Vitas, Navidoc, Lessor, Udbudsportalen
 • Varebestilling
 • ’Blækspruttefunktioner’ i et travlt hus
 • Introduktion til det basale indenfor økonomifunktionen med oplæring i debit og kredit, bogføringen mv.
 • Plus meget andet, afhængig af dine kompetencer!

Om dig

 • Du er serviceminded
 • Du har gå-på-mod og er pligtopfyldende
 • Du er omstillingsparat
 • Du er omhyggelig, rolig og omgængelig

Vi tilbyder

 • En arbejdsplads der gør en forskel for andre
 • En social og fagligt velfungerende arbejdsplads
 • En alsidig arbejdsdag med mange og varierede opgaver
 • Kantineordning m.v.

Det praktiske

 • Du refererer til områdechef Susanne Rysbjerg
 • Tiltrædelse til februar 2022
 • Send ansøgning og CV til soegjob@incita.dk senest d. 15.12.21 kl. 12.00 mærket ”Kontorelev” i emnefeltet.
 • Spørgsmål? Kontakt områdechef Susanne Rysbjerg på 2634 8899 eller sry@incita.dk.

Incita arbejder for en vision om et rummeligt arbejdsmarked og tager mangfoldighed meget seriøst. Derfor opfordrer vi alle uanset køn, alder eller etnisk oprindelse til at søge stillingen.

Café Incita søger fagligt dygtig kok (genopslag)

Sætter du en ære i at lave tingene fra bunden af, og kan du trives i en hverdag med mange forskellige opgaver?

Incita har åbnet vores anden Café. Udover en Café Incita i Valby Kulturhus har vi en ny Café Incita i Østerbrohuset, hvor vi er forpagtere. Incita er en socialøkonomisk virksomhed, som støtter udsatte, og nu skal vi bruge (endnu) en kok.

Vi forestiller os, at du er en fagligt kompetent og skøn person. Du vil gerne arbejde i en virksomhed, hvor opgaverne er meningsfulde, og du trives i en alsidig hverdag med mange forskellige opgaver og en stor kontaktflade. Opgaverne spænder bredt udover almindelige cafégæster – fx frokostordninger, møder, konferencer, selskaber og fester.

Som kok er du med til at bestemme menuer og har stor indflydelse på vagtplan og arbejdstider. Vi sætter en ære i at lave god mad, og vi har et godt samarbejde med hinanden og med de øvrige medarbejdere fra kulturhuset, som er her til dagligt.

Du kan lave fremragende mad og håndtere store selskaber. Endvidere har du overblik og giver en hånd med, når der er travlt efter aftale med den daglige leder i Caféen. Caféen har åbent alle hverdage og i weekender, også i aftentimerne, så det er et krav, at du trives med varierende arbejdstider.

Hvis du bliver vores nye kollega, bliver du del af en spændende virksomhed. Incita er en socialøkonomisk virksomhed, som arbejder for det rummelige arbejdsmarked, hvilket bl.a. betyder, at vi har mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet i praktik og småjob i vores café. Disse mennesker skal guides og hjælpes med opgaver.

Spørgsmål og yderligere info

Kontakt Karen på krd@incita.dk

Sådan søger du

 • Send et par ord om dig selv og et CV til soegjob@incita.dk
 • Mærk din ansøgning "Kok til Café Incita"
 • Vi holder samtaler løbende og ansætter når vi finder den rigtige, så kom gerne til tasterne.

Incita arbejder for at udvikle det rummelige arbejdsmarked og opfordrer alle uanset køn, alder, etnisk oprindelse osv. til at søge stillingen.

Brug for at tjene lidt ekstra?

Cafe Incita søger assistenter til selskaber og arrangementer

Café Incita er en socialøkonomisk café i Valby Kulturhus. Vi har fået mange bestillinger på selskaber og arrangementer i det næste halve års tid, og derfor søger vi assistenter til at hjælpe til ved selskaber og arrangementer. Arrangementerne finder sted fredage og lørdage, både om dagen og om aftenen.

Opgaverne handler om at hjælpe til med borddækning, servering, afrydning og opvask.  Erfaring fra café eller restauration er selvfølgelig en fordel, men ikke et krav.

Vi forventer at du er servicemindet, og har lyst til at arbejde med selskaber og mennesker.

Vi har røgfri arbejdsplads.

Sådan søger du:

Kontakt os på cafe@incita.dk
eller eventuelt på telefon 2257 3532

 

Testimonials

Arbejdsgivere: Diversitet på arbejdspladsen er en fordel

Incitas arbejdsgiveranalyse piller en række myter om fleksjobbere fra hinanden. Blandt andet afviser de fleste arbejdsgivere, at fleksjobbere arbejder langsommere end ordinært ansatte. Flere arbejdsgivere mener, at diversitet i arbejdsstyrken er en fordel.

-Jeg ser ikke nogen af mine medarbejdere som dårligere eller langsommere end andre. Men jeg stiller forskellige krav, og er faktisk stolt af, at vi har en rummelig arbejdsplads med funktioner, hvor hver enkelt medarbejders unikke kompetencer kommer i spil, fortæller Maria Nielsen, indehaver af Barbara Marias Guldsmedie i Dragør.

Barbara Marias Guldsmedie er en familievirksomhed i anden generation, som forhandler smykker og ure med eget værksted og butik i Dragør. Siden etableringen i 1977 har der blandt medarbejderne været fleksjobbere, politiske flygtninge, fritidsjobbere, faglærte og ufaglærte, og i det hele taget en stor diversitet i arbejdsstyrken, selvom der sjældent har været mere end 5-10 ansatte.

Indehaveren Maria Nielsen er stolt af diversiteten og understreger samtidig, at tilknytningen af medarbejdere med særlige behov skal være noget både ledelse og medarbejdere er enige om, at man vil – for det kan også kræve ekstra af kollegaer og af ledelsen.

-Det forekommer, at fx mennesker i virksomhedspraktik eller ansatte i fleksjob tager mere energi og kræver mere end de ordinært ansatte. Omvendt så gør det også noget positivt ved en arbejdsplads at have forskellige ansatte. Og helt generelt er det min holdning, at jeg synes vi skylder hinanden at give plads, også på arbejdsmarkedet.

Incitas arbejdsgiveranalyse er baseret på anonyme svar fra 150 små og mellemstore arbejdsgivere med max 250 ansatte og med adresse i Region Hovedstaden eller Region Midtjylland. Arbejdsgiveranalysen afdækker arbejdsgiveres holdninger til ansættelsen af mennesker i fleksjob, småjob og viser bl.a. hvilke målgrupper af ledige med forskellige handicap, psykiske lidelser eller skavanker, som danske arbejdsgivere ikke vil invitere til jobsamtaler.

https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/ny-undersogelse-disse-mennesker-afvises-oftest-af-arbejdsgivere-ved-jobsogning?publisherId=13560005&releaseId=13595782

Incita genbruger 52 tons plastik

En frisk optælling viser, at Incita det seneste år har recyclet 61.132 plastspoler. Det svarer til 52 tons plastik.

En frisk optælling viser, at Incita det seneste år har recyclet 61.132 plastspoler. Det svarer til 52 tons plastik. Lagde man dem ved siden af hinanden, ville spolerne kunne nå op og ned af Rundetårn 231 gange.

Incita har et fast samarbejde med lyslederproducenten OFS om at klargøre spoler fra produktionen af lysledere til genbrug. Incita tømmer og renser brugte kabelspoler fra OFS, som kan genbruges til at opspole nye lyslederfibre – i stedet for at bruge nye spoler.

Lysledere bruges til at distribuere data effektivt over lange afstande, fx til internet eller telefoni. OFS i Brøndby er japansk ejet og del af en global forsyningskæde med afdelinger på alle kontinenter og verdensdele.
http://www.ofsoptics.com/index.html

Verdensmålspartner

Her er Incitas aktiviteter/mål for 2021

Incitas bæredygtigheds strategi hviler på FNs verdensmål. For 2021 har hele Incitas organisation bidraget til at formulere en række aktiviteter og mål.

Incita har siden 1966 har arbejdet efter et socialt formål, og vi glæder os over, at stadig flere organisationer og virksomheder tager bæredygtighedsdagsordenen og FN’s 17 Verdensmål til sig.

Overforbrug af klodens ressourcer og social ulighed gør at vi alle skal arbejde og drive virksomhed på en ny måde. Et sundt samfund er nødt til at have en diskussion om andre værdier end dem, som gøres op i penge, og det gælder også erhvervslivet, hvor der er behov for andre mål end økonomisk overskud, hvis vi skal vende udviklingen

Incita har udvalgt 5 verdensmål, som vi har særligt fokus på frem mod 2025. Medarbejdere og ledelse har i en fælles workshop for hele Incita opsat konkrete målsætninger for 2021. Der er besluttet konkrete aktiviteter for at nå målene, aftalt deadlines og udpeget ansvarlige.

Arbejdsprocessen i sig selv har også været værdifuld og meningsskabende, idet alle har fået mulighed for at formulere og diskutere ønsker og forventninger, og tage et medansvar for at gøre Incita mere bæredygtig.

Verdensmål

Mål

Aktiviteter

At øge sundheden blandt Incitas medarbejdere & brugere. 

Incita organiserer deltagelse i kollektive motionsevents for alle medarbejdere, stiller vores gymnastiksale mv. til rådighed til motion og promoverer mere bevægelse særligt for medarbejdere, der har meget stillesiddende arbejde.

At øge Incitas brugeres & medarbejderes kompetencer

Incita udvikler en årlig samlet kompetenceudviklingsplan for alle forretningsområder i organisationen, og at medarbejder får tilbudt dokumentation for de kompetenceområder, de varetager.

At Incita er en socialøkonomisk virksomhed, som både skaber økonomisk overskud og arbejder for det rummelige arbejdsmarked.

Incita vurderer ved alle rekrutteringer om opgaverne kan løses af medarbejdere på særlige vilkår. Herudover rekrutterer Incita bredt og opfordrer alle uanset køn, alder, etnisk oprindelse osv. til at søge ledige stillinger.

 At Incita arbejder for mindre ulighed på arbejdsmarkedet.

Incita gennemfører en kvalitativ undersøgelse om oplevet ulighed, for at give en stemme til de mennesker, Incita er sat i verden for at støtte.

At Incita prioriterer øget bæredygtighed i forbrug af ressourcer, indkøb og produktion. 

Incita kortlægger organisationens affaldshåndtering, energiforbrug og øvrige recycling projekter, og opfordrer leverandører og produktionskunder til at rapportere om deres arbejde med bæredygtighed til Incita.

Right Menu Icon