Resultater

Resultater

Incita deltager gerne i debatten om evidensforskning indenfor beskæftigelses- og socialområdet, og glæder os over de fremskridt og fund, der gøres på området. Selv bidrager vi med brugerevalueringer af alle beskæftigelsesindsatser, løbende deltagelser i forskningssamarbejder og løbende målinger af vores indsatser og metoder. På denne side deles fund herfra. 

Alle indsatser hos Incita er forankret i viden om hvad der virker, og det er vores mål at alle Incitas indsatser skal være evidensbaserede. Det kan lyde utopisk, fordi de samme indsatser kan virke forskelligt på forskellige mennesker, og i øvrigt påvirkes af en masse faktorer, vi har svært ved at kontrollere. Når Incita alligevel fastholder målet, hænger det sammen med: 

  • Beskæftigelsesindsatser gør en stor forskel for den enkelte, og bør være baseret på mere end gode intentioner. 

  • For mange indsatser indenfor beskæftigelses- og socialområdet udføres i blinde eller ’som man plejer’.

  • Der er forskel på gode og dårlige indsatser, både om fagligt indhold, metoder, timing, dokumentation, service og pris. 

  • Selvom vi ikke kan kontrollere alle faktorer, så kan vi med nutidig teknologi håndtere og tydeliggøre langt flere nuancer og data end nogensinde før.

  • Selvom job ikke er en garanti, så kan vi skabe indsatser, som giver mennesker de bedst mulige chancer for at finde job. 

  • Det at stræbe efter evidens for indsatsen har forbedret Incitas resultater. Vi oplever, at fagligheden bliver styrket, når vi fastholder målet om evidens for indsatsen. 

Aktuelt udruller Incita PIPI på samtlige forløb og indsatser. PIPI er et nyt digitalt redskab, som måler trinvise fremskridt på vejen til job, uddannelse eller raskmelding. Målingen er baseret på den professionelles score af borgerens objektive fremskridt / tilbageskridt / status. PIPI er testet over med i alt knap 600 målinger i Incitas 6 afdelinger. Testperioden fortsættes året ud. Med PIPI er målet, at Incita per 1. januar 2020 har et forskningsbaseret, gennemtestet redskab, der måler progression i beskæftigelsesindsatser.

PIPI er udviklet på baggrund af fund fra Københavnerundersøgelsen, som kortlægger effekterne af 14.223 indsatser for 6.048 borgere i forløb hos Incita, samkørt med registerdata fra Danmarks Statistik. Københavnerundersøgelsen er gennemført sammen med en forskergruppe fra Københavns Professionshøjskole. 

Målinger og resultater 

Vi bruger cookies for at give dig en bedre brugeroplevelse

Ok, så ved jeg det.

FØLG OS

Følg os på LinkedIn