Bestyrelsen og god fondsledelse

* Kurt Ottesen (formand)
Valgt som eksternt medlem, indtrådt 2006, genvalgt 2017. Formand siden december 2015. Født 1943. Direktør for KSO Innovation.

* Jens Hornemann
Valgt som eksternt medlem, indtrådt april 2016. Født 1961. 

* Henrik Græsdal
Valgt som eksternt medlem, indtrådt oktober 2016. Født 1967. Advokat, associeret partner, Elmann Advokatpartnerselskab

*Jamal Tabari
Valgt som medarbejderrepræsentant til bestyrelsen, 1/9 – 2018 – 31/8 – 2022. Født 1961. Virksomhedskonsulent i Incita. 

*Karina Andresen
Valgt som medarbejderrepræsentant til bestyrelsen, 1/8 – 2019 – 31/8 – 2022. Født 1975. Virksomhedskonsulent i Incita. 

* Poul Brorson
Udpeget af Danske Handicaporganisationer, indtrådt 1/4 – 2018. Født 1970. Konsulent i Dansk Blindesamfund.

* Henrik Stilling
Udpeget af LO Hovedstaden/Dansk Metal, indtrådt 1/1 – 2019. Født 1966. Formand for Metal Hovedstaden.  


Redegørelse for god fondsledelse

jf. årsregnskabslovens § 77 a, jf. www.godfondsledelse.dk  

god_fondsledelse_skema_Incita2020

Right Menu Icon