Evidensbaserede indsatser og nøgletal

Incita deltager gerne i debatten om evidensforskning indenfor beskæftigelses- og socialområdet, og glæder os over de fremskridt, der gøres på området. Selv bidrager vi med brugerevalueringer af alle beskæftigelsesindsatser, løbende deltagelser i forskningssamarbejder og målinger af vores indsatser og metoder.

Alle indsatser hos Incita er forankret i viden om hvad der virker, og det er vores mål at alle Incitas indsatser skal være evidensbaserede. Det kan lyde utopisk, fordi de samme indsatser kan virke forskelligt på forskellige mennesker, og i øvrigt påvirkes af en masse faktorer, vi har svært ved at kontrollere. Når Incita alligevel fastholder målet, hænger det sammen med:

  • Beskæftigelsesindsatser gør en stor forskel for den enkelte, og bør være baseret på mere end gode intentioner.
  • For mange indsatser indenfor beskæftigelses- og socialområdet udføres i blinde eller ’som man plejer’.
  • Der er forskel på gode og dårlige indsatser, både om fagligt indhold, metoder, timing, dokumentation, service og pris.
  • Med nutidig teknologi kan vi håndtere og tydeliggøre langt flere nuancer og data end nogensinde før.
  • Selvom job ikke er en garanti, så kan vi skabe indsatser, som giver mennesker de bedst mulige chancer for at finde job.
  • Det at stræbe efter evidens for indsatsen har forbedret Incitas resultater. Vi oplever, at fagligheden bliver styrket, når vi fastholder målet om evidens for indsatsen.
Incita bruger måleredskabet PIPI på samtlige forløb og indsatser. PIPI er et forskningsbaseret, gennemtestet digitalt redskab, som måler trinvise fremskridt på vejen til job, uddannelse eller raskmelding. PIPI er udviklet på baggrund af fund fra Københavnerundersøgelsen, en forskerundersøgelse som kortlægger effekterne af 14.223 indsatser for 6.048 borgere i forløb hos Incita, samkørt med registerdata fra Danmarks Statistik.
Right Menu Icon