Verdensmålspartner

Her er Incitas aktiviteter/mål for 2021

Incitas bæredygtigheds strategi hviler på FNs verdensmål. For 2021 har hele Incitas organisation bidraget til at formulere en række aktiviteter og mål.

Incita har siden 1966 har arbejdet efter et socialt formål, og vi glæder os over, at stadig flere organisationer og virksomheder tager bæredygtighedsdagsordenen og FN’s 17 Verdensmål til sig.

Overforbrug af klodens ressourcer og social ulighed gør at vi alle skal arbejde og drive virksomhed på en ny måde. Et sundt samfund er nødt til at have en diskussion om andre værdier end dem, som gøres op i penge, og det gælder også erhvervslivet, hvor der er behov for andre mål end økonomisk overskud, hvis vi skal vende udviklingen

Incita har udvalgt 5 verdensmål, som vi har særligt fokus på frem mod 2025. Medarbejdere og ledelse har i en fælles workshop for hele Incita opsat konkrete målsætninger for 2021. Der er besluttet konkrete aktiviteter for at nå målene, aftalt deadlines og udpeget ansvarlige.

Arbejdsprocessen i sig selv har også været værdifuld og meningsskabende, idet alle har fået mulighed for at formulere og diskutere ønsker og forventninger, og tage et medansvar for at gøre Incita mere bæredygtig.

Verdensmål

Mål

Aktiviteter

At øge sundheden blandt Incitas medarbejdere & brugere. 

Incita organiserer deltagelse i kollektive motionsevents for alle medarbejdere, stiller vores gymnastiksale mv. til rådighed til motion og promoverer mere bevægelse særligt for medarbejdere, der har meget stillesiddende arbejde.

At øge Incitas brugeres & medarbejderes kompetencer

Incita udvikler en årlig samlet kompetenceudviklingsplan for alle forretningsområder i organisationen, og at medarbejder får tilbudt dokumentation for de kompetenceområder, de varetager.

At Incita er en socialøkonomisk virksomhed, som både skaber økonomisk overskud og arbejder for det rummelige arbejdsmarked.

Incita vurderer ved alle rekrutteringer om opgaverne kan løses af medarbejdere på særlige vilkår. Herudover rekrutterer Incita bredt og opfordrer alle uanset køn, alder, etnisk oprindelse osv. til at søge ledige stillinger.

 At Incita arbejder for mindre ulighed på arbejdsmarkedet.

Incita gennemfører en kvalitativ undersøgelse om oplevet ulighed, for at give en stemme til de mennesker, Incita er sat i verden for at støtte.

At Incita prioriterer øget bæredygtighed i forbrug af ressourcer, indkøb og produktion. 

Incita kortlægger organisationens affaldshåndtering, energiforbrug og øvrige recycling projekter, og opfordrer leverandører og produktionskunder til at rapportere om deres arbejde med bæredygtighed til Incita.

Right Menu Icon