Søg
Close this search box.

Aktiv Beskæftigelse

Incitas beskæftigelsesforløb

Incitas’ beskæftigelsesforløb fokuserer på, at tilvejebringe skræddersyede, bæredygtige løsninger for at hjælpe borgere med at overkomme arbejdsmarkedets barrierer. Med vores ekspertise og støtte, har vi gode resultater med at inkludere borgere på arbejdsmarked. 

Vi har beskæftigelsesforløb flere steder i landet, som du kan læse mere om ved at trykke på den enkelte afdeling nedenfor.

KØBENHAVN

AARHUS

BALLERUP

Erhvervsafd.

Andre kommuner

HVAD

TILBYDER VI?

Vi tilbyder bl.a.:

 • Praktiketablering hos vores mange samarbejdspartnere.
 • Opbygning af effektive CV’er gennem målrettet undervisning.
 • Mental mestring herunder individuelle psykologsamtaler.
 • Mestringsforløb herunder gældshåndtering, støtte ifm. offentlige instanser.
 • Sundheds- og træningsforløb som er designet til at fremme fysisk sundhed samt bearbejde og minimere handicap og skader.

 

"Vi oplever at skulle hjælpe nogen med at finde et job, hvor ledigheden er det mindste problem"

Christina Grøntved,
Adm. Direktør, Incita

København

I København tilbyder vi specialiserede indsatser for udsatte unge (UIII & UIV rammeaftale), indsatser for sygemeldte (område 2 rammeaftale), indsatser for udsatte og sygemeldte (område 1 rammeaftale). Nedenfor kan du læse mere om hvert tilbud

Hvis du er over 30 år, støtter Incitas forløb dig og styrker din vej tilbage til arbejdslivet. Vi tilbyder individuel støtte til at guide dig igennem dine mange karrieremuligheder og hjælper med at finde et job eller en virksomhedspraktik. Vi samarbejder med over 4000 virksomheder for at finde det rette match for dig.

Ikke to mennesker er ens, og derfor tilrettelægger vi dit forløb i fællesskab med dig, så det passer til dine behov.

Generelt opfordrer vi dig til at deltage aktivt. Spørg og vær engageret i, hvad der foregår. Jo mere du deltager, jo større værdi vil du få ud af dit forløb.

Her er, hvad et forløb kan indeholde:

 • Individuel coaching og sparring om dine muligheder for job og uddannelse med din faste konsulent.
 • Individuel støtte til at navigere i din aktuelle situation og planlægge din karrierevej.
 • Individuel og holdbaseret hjælp til at skrive CV og ansøgninger, hvor vi sikrer, at dine kvalifikationer og erfaringer præsenteres på en måde, der øger dine chancer for at få job.
 • Individuel og holdbaseret hjælp og inspiration til brancheskift samt karriererådgivning.
 • Individuel og holdbaseret samtaletræning for effektiv ansøgningsplanlægning og forberedelse til job- og praktiksamtaler.
 • Redskaber til trivsel, herunder veldokumenterede strategier til at forbedre din trivsel både på arbejdspladsen og i hverdagen.
 • Individuel og holdbaseret hjælp til forbedret stresshåndtering, smertemestring og psykisk mestring.
 • Yoga og hensyntagende fysisk træning designet til at fremme både mental og fysisk velvære.
 • Ergonomisk vejledning på arbejdspladsen samt rådgivning om hjælpemidler, energiforvaltning og arbejdsstillinger.
 • Fællesskab gennem sociale aktiviteter, der giver mulighed for at danne netværk.

Et tilbud til mennesker i dagpenge leveret af Incita i samarbejde med Jobcenter København.

Kontaktinfo

Incita København – telefon til information og visitation – 2634 8888

Hvis du er under 30 år, kan du deltage i et forløb hos Incita, der styrker din vej til uddannelse og job. Vi møder dig, hvor du er på vej hen, og tilbyder individuel støtte til at guide dig igennem dine mange muligheder og lægge en realistisk plan. Vi samarbejder med alle uddannelsesinstitutioner og over 4000 virksomheder for at finde det perfekte match for dig.

Ligegyldigt hvor du er på din vej, tilrettelægger vi dit forløb i fællesskab med dig, så det passer til dine behov. Generelt opfordrer vi dig til at deltage aktivt. Jo mere du deltager, jo større værdi vil du få ud af dit forløb.

Her er, hvad et forløb kan indeholde:

 • Individuelle coachende og rådgivende samtaler om dine muligheder for job og uddannelse med din faste konsulent.
 • Individuel støtte til at navigere i din aktuelle situation og planlægge din vej fremad.
 • JUP-klubben (Job, Uddannelse og Praktik), hvor vi forbereder dig til uddannelse og job og undersøger forskellige brancher samt hvad arbejdsgivere forventer.
 • Ungegruppen med fokus på emner, som gruppen beslutter, såsom energiforvaltning, motivation, stresshåndtering, selvværd, og meget mere.
 • Fysisk træning og sundhed, herunder styrketræning, yoga og undervisning i motion, kost- og drikkevaner.
 • Praktik på uddannelsesinstitutioner eller i virksomheder for at afklare dine uddannelsesmål og jobønsker.
 • Ergonomisk vejledning på arbejdspladsen samt rådgivning om hjælpemidler og energiforvaltning.
 • Fællesskab gennem sociale aktiviteter, der giver mulighed for at danne netværk.

Er du ung mellem 18 og 30 år i København, er Incita stedet, hvor du finder motivation og udvikler dine kompetencer til at starte på en uddannelse eller i et job.

Kontaktinfo

Incita København – telefon til information og visitation – 2634 8888

Hvis du er sygedagpengemodtager, så støtter og styrker Incitas forløb din vej tilbage til arbejdslivet, selvom dit helbred kan kræve, at du skifter branche eller arbejder på en anden måde end tidligere.

Vi tilbyder individuel støtte til at guide dig igennem dine mange karrieremuligheder og hjælper med at finde et job eller en virksomhedspraktik.

Vi samarbejder med over 4000 virksomheder for at finde et godt match for dig. Uanset din situation, tilrettelægger vi dit forløb i fællesskab med dig, så det passer til dine behov.

Generelt opfordrer vi dig til at deltage aktivt. Jo mere du deltager, jo større værdi vil du få ud af dit forløb.

Her er, hvad et forløb kan indeholde:

 • Individuel coaching og rådgivning om dine muligheder for job og uddannelse med din faste konsulent.
 • Individuel støtte til at navigere i din aktuelle situation og planlægge din karrierevej.
 • Individuel og holdbaseret hjælp til at skrive CV og ansøgninger, der fænger i den søgte branche og øger dine chancer for at få job.
 • Individuel og holdbaseret hjælp og inspiration til brancheskift samt karriererådgivning.
 • Individuel og holdbaseret samtaletræning for effektiv ansøgningsplanlægning og forberedelse til job- og praktiksamtaler.
 • Redskaber til trivsel, stresshåndtering, smertemestring og psykisk mestring.
 • Yoga og hensyntagende fysisk træning tilpasset dine individuelle behov.
 • Ergonomisk vejledning på arbejdspladsen samt rådgivning om hjælpemidler og energiforvaltning.
 • Fællesskab gennem sociale aktiviteter, der giver mulighed for at danne netværk.

Et individuelt sammensat forløb, hvor du bliver mødt med forståelse for, at sygdom kan ramme alle, og med viden om hvad der virker. Aftal med din sagsbehandler i jobcentret, hvornår det kan starte.

Kontaktinfo

Incita København – telefon til information og visitation – 2634 8888

BALLERUP

Til borgere fra Ballerup tilbyder vi  vejlednings- og opkvalificerings-, jobrådgivnings-, udviklings-, mestrings- samt  mentorforløb. Ydelserne er inddelt i to aftaler: Delaftale 1 & Delaftale 2.
Nedenfor kan du læse mere om hvert ydelse under de to delaftaler.

Indhold

Hos Incita tilbyder vi et omfattende program inden for ‘Vejledning og Opkvalificering’ under LAB-loven til borgere i Ballerup Kommune. Vores tilgang er skræddersyet til at imødekomme behovene hos jobparate borgere, der står tæt på arbejdsmarkedet, herunder dem i risikogruppen for langtidsledighed eller med behov for brancheskift.

Målgruppe

Vores ydelser er rettet mod:

 1. Borgere, der kan påtage sig et ordinært job inden for tre måneder.
 2. Borgere med uafklarede, sammensatte eller komplekse helbredsvanskeligheder, herunder unge med forskellige udfordringer som autisme, asperger, og borderline.

Formål

Det primære mål er en grundig beskrivelse og udvikling af arbejdsevnen, hvilket er essentielt for beslutninger i rehabiliteringsteamet. Vi fokuserer på at styrke deltagernes kompetencer, så de kan opnå og fastholde en placering på arbejdsmarkedet.

Ydelser

 1. Vejledning og opkvalificering/jobsparring for dem med let til moderat støttebehov.
 2. Uddannelsesafklaring og praktik, især rettet mod unge med udfordringer ud over ledighed.
 3. Jobrådgivning med fokus på fastholdelse og udvikling i virksomhed.
 4. Specialiserede forløb for unge med komplekse vanskeligheder.


Forløbets indhold (Varighed: 13-26 uger)

– Individuelt tilrettelagte samtaler og planer baseret på henvisninger.

– Virksomhedsplacering med løbende opfølgning.

– Tværfaglig støtte i kombination med virksomhedsplacering.

Optimale rammer

Vores faciliteter omfatter en række ressourcer såsom en fitnessrum, gymnastiksal, og specialindrettede lokaler for personlige samtaler.

Tværfaglig Støtte

– Coachende psykologsamtaler.

– Brancheafklaring.

– Kognitiv træning og mindfulness.

– Ergonomisk vejledning og fysisk træning.

– Ernærings- og kostvejledning.

Hos Incita er vi dedikerede til at støtte hver enkelt borger i deres rejse mod en succesfuld karriere og et mere tilfredsstillende liv.

Indhold

Hos Incita tilbyder vi målrettet jobrådgivning under ‘Delaftale 1’, som er en del af vores tjenester under LAB-loven til borgere i Ballerup Kommune. Vores program er designet til at imødekomme behovene hos jobparate borgere, der står tæt på arbejdsmarkedet og forventes at kunne indgå i et ordinært job inden for tre måneder. Vi fokuserer også på borgere i risikogruppen, som kan stå over for udfordringer som langtidsledighed eller behov for brancheskift.

Målgruppe

Vores ydelser er primært rettet mod:

 1. Jobparate dagpengemodtagere.
 2. Jobparate kontanthjælpsmodtagere.
 3. Unge på uddannelseshjælp.
 4. Borgere på ledighedsydelse.
 5. Fysisk og psykisk udfordrede, hvis tilstand tillader jobvaretagelse.

Formål

Kernen i vores indsats er at udvikle og beskrive arbejdsevnen grundigt, hvilket er afgørende for beslutninger i rehabiliteringsteamet og for at skabe en effektiv vej mod beskæftigelse.

Ydelser

– Individuel vejledning og opkvalificering/jobsparring.

– Uddannelsesafklaring og praktik, særligt rettet mod unge.

– Jobrådgivning med fokus på fastholdelse og udvikling i virksomhed.

– Specialiserede forløb for borgere med komplekse behov.

– Understøttelse i processen omkring brancheskifte.

Forløbets indhold (Varighed: 13-26 uger)

– Personlig samtale og tilrettelæggelse af individuelt forløb.

– Virksomhedsplacering med løbende opfølgning af en fast virksomhedskonsulent.

– Mulighed for tilkøb af tværfaglig støtte i forbindelse med virksomhedsplacering.

Optimale rammer

Incitas faciliteter inkluderer en kantine med sund økologisk mad, en gymnastiksal og fitnessrum, og veludstyrede lokaler til træning og undervisning.

Virksomhedsplacering

Vi samarbejder med et netværk af over 300 virksomheder i hovedstadsregionen for at finde den mest passende arbejdsplads for hver enkelt borger. For borgere, der har brug for et mere tilrettelagt miljø, tilbyder vi praktikpladser i Incitas egne virksomheder inden for blandt andet ejendomsservice samt kontor-og socialpædagogisk arbejde.

Tværfaglig Støtte

– Coachende psykologsamtaler.

– Håndtering af stress, angst og depression.

– Kognitiv træning og mindfulness.

– Ergonomisk vejledning på arbejdspladsen.

– Fysisk træning, individuelt eller på hold.

Vores tværfaglige team består af fysioterapeuter, psykologer og socialrådgivere

Vores Engagement

Hos Incita er vi forpligtet til at levere beskæftigelsesrettet sparring og motivationsarbejde. Vi understøtter borgernes jobsøgningsstrategi og vejleder i konkrete jobmuligheder. Vi tilbyder et individuelt tilpasset tilbud inden for CV-udarbejdelse, jobsøgning, jobstrategi og træning i jobsamtaler. Vores mål er at sikre, at hver borger opnår beskæftigelse.

Kontaktinfo

Incita København – telefon til information og visitation – 2634 8888

Indhold

Incita tilbyder specialiserede virksomhedsrettede forløb til borgere i Ballerup Kommune, designet til at fremme integrationen af jobparate og aktivitetsparate borgere på arbejdsmarkedet. Disse forløb er en vigtig del af vores tjenester under LAB-loven og er skræddersyet til at møde de specifikke behov og udfordringer, som hver enkelt borger står over for.

Målgruppe

Vores virksomhedsrettede forløb er rettet mod:

 1. Jobparate borgere, herunder dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere.
 2. Aktivitetsparate borgere, herunder unge på uddannelseshjælp.
 3. Borgere i ressourceforløb og jobafklaringsforløb.
 4. Fysisk og psykisk udfordrede borgere, hvor arbejdsevnen tillader deltagelse.

Formål

Målet med vores virksomhedsrettede forløb er at skabe reelle beskæftigelsesmuligheder for borgerne ved at tilbyde praktisk erfaring og udvikling af færdigheder direkte på arbejdspladsen. Vi fokuserer på at opbygge et fundament for varig beskæftigelse og hel eller delvis selvforsørgelse.

Ydelser

– Individuelt tilpassede virksomhedsplaceringer baseret på borgerens færdigheder og interesser.

– Løbende opfølgning og justering af arbejdsopgaver og arbejdstid for optimal progression.

– Praktikmuligheder i et bredt spektrum af brancher og erhverv.

– Specialiseret støtte og vejledning i forbindelse med virksomhedsplacering.

Forløbets indhold (Varighed: Tilpasset efter individuelle behov)

– Personlig samtale og tilrettelæggelse af et individuelt forløb.

– Etablering af virksomhedspraktik med en fast virksomhedskonsulent.

– Tværfaglig støtte, herunder coachende psykologsamtaler og ergonomisk vejledning.

Optimale rammer

Vores faciliteter byder på et støttende og ressourcestærkt miljø, fitnessrum, gymnastiksal samt samtale- og undervisningslokaler.

Virksomhedsplacering

Vi samarbejder med et netværk af over 300 virksomheder i hovedstadsregionen for at finde den mest passende arbejdsplads for hver enkelt borger. For borgere, der har brug for et mere tilrettelagt miljø, tilbyder vi praktikpladser i Incitas egne virksomheder inden for blandt andet ejendomsservice samt kontor- og socialpædagogisk arbejde.

Tværfaglig støtte

Vi tilbyder en omfattende tværfaglig støtte gennem vores team af fysioterapeuter, psykologer og socialrådgivere. Denne støtte er essentiel for at sikre, at borgere får den nødvendige hjælp til at overvinde eventuelle barrierer og opnå succes i deres virksomhedsforløb.

Kontaktinfo

Incita København – telefon til information og visitation – 2634 8888

Indhold

Incita tilbyder ‘Intensivt Udviklende Virksomhedsrettet Forløb’ til borgere i Ballerup Kommune. Dette forløb er særligt designet til at give en dybdegående og hands-on arbejdserfaring på arbejdspladsen, kombineret med intensiv personlig udvikling og støtte.

Målgruppe

Vores forløb er ideelt for:

 1. Borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet og har brug for en mere intensiv tilgang for at opbygge deres arbejdsevne.
 2. Personer med større udfordringer, herunder psykiske, fysiske eller sociale barrierer, der hindrer deres overgang til arbejdsmarkedet.
 3. Individer, der har brug for et mere tilrettelagt og støttende miljø for at udvikle deres færdigheder og selvtillid.

Formål

Formålet med dette forløb er at fremme borgernes beskæftigelsesmuligheder gennem intensiv træning, praktisk arbejdserfaring og personlig udvikling. Vi fokuserer på at opbygge kompetencer, der er efterspurgte på arbejdsmarkedet, og styrke den enkeltes evne til at opnå og fastholde beskæftigelse.

Ydelser

– Skræddersyede virksomhedsplaceringer, der nøje matcher borgerens interesser og evner.

– Intensiv opfølgning og vejledning ved en fast virksomhedskonsulent.

– Fokus på udvikling af specifikke arbejdsrelaterede færdigheder og kompetencer.

– Styrkelse af personlige og sociale færdigheder gennem målrettet støtte.

Forløbets indhold (Varighed: Tilpasset efter individuelle behov)

– Individuel tilrettelæggelse af forløbet baseret på en grundig analyse af borgerens behov og potentiale.

– Praktisk arbejdserfaring i et støttende miljø med tæt opfølgning.

– Integreret tværfaglig støtte, herunder psykologisk rådgivning, ergonomisk vejledning og fysisk træning.

Optimale rammer

Incita tilbyder et miljø, der understøtter både den professionelle og personlige vækst. Vores faciliteter inkluderer en række ressourcer såsom en økologisk kantine, moderne træningsfaciliteter og veludstyrede undervisningslokaler.

Virksomhedsplacering

Vi arbejder tæt sammen med et bredt netværk af virksomheder for at finde den ideelle praktikplads, der understøtter borgerens udvikling og vækst. Alternativt tilbyder vi interne praktikpladser i Incitas egne virksomheder inden for forskellige brancher.

Tværfaglig støtte

Vores tværfaglige team, bestående af ergoterapeuter, psykologer og socialrådgivere, sikrer en holistisk tilgang til hvert forløb. Vi anvender en række metoder, herunder kognitiv adfærdsterapi og mindfulness, for at sikre, at hver borger modtager den støtte, de har brug for til at trives.

Vores Forpligtelse

I Incita er vi forpligtet til at levere intensive, virksomhedsrettede forløb, der ikke blot forbedrer borgerens arbejdsmarkedsparathed, men også bidrager til deres overordnede livskvalitet.

Kontaktinfo

Incita København – telefon til information og visitation – 2634 8888

Indhold

Incita tilbyder en omfattende ‘Jobrådgivning (Delaftale 2)’ til borgere i Ballerup Kommune, som er særligt rettet mod individer med komplekse udfordringer ud over ledighed, såsom helbredsmæssige eller sociale problemstillinger, samt sygemeldte og borgere i jobafklaringsforløb. Vores mål er at støtte disse borgere i deres vej tilbage til arbejdsmarkedet, uddannelse, eller fleksjob.

Målgruppe

Delaftale 2 er rettet mod:

 1. Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.
 2. Borgere i ressourceforløb og på ledighedsydelse.
 3. Unge på uddannelseshjælp.
 4. Sygemeldte borgere og borgere i jobafklaringsforløb.

Formål

Formålet med denne ydelse er at give borgere den nødvendige støtte og vejledning til at overvinde deres barrierer og komme (tilbage) på arbejdsmarkedet. Vi fokuserer på at skabe et grundlag for vurdering af arbejdsevne, skånehensyn, og hjælpemiddelbehov.

Ydelser

– Individuel jobvejledning, inklusiv udarbejdelse og tilpasning af CV’er til forskellige jobmarkeder.

– Træning i jobsamtaleteknikker og netværksopbygning.

– Strategisk rådgivning for jobsøgning, herunder brugen af jobdatabaser og sociale medier.

– Vejledning og støtte ved brancheskift.

– Opfølgning på job- og uddannelsesmål samt arbejdsrelaterede mestringsstrategier.

– Etablering af fleksjob, småjobs, eller praktikpladser.

– Motiverende samtaler og vejledning for borgere med psykiske udfordringer.

Forløbets Indhold

– Udvikling af en individuel handlingsplan med fokus på arbejdsmarkedstilknytning.

– Etablering og opfølgning på virksomhedsplaceringer, der bidrager til borgerens progression mod arbejdsmarkedet.

– Samarbejde med borgeren om udvikling af arbejdsevne og identifikation af realistiske jobmuligheder.

Effektmål

Vores effektmål er at fremme selvforsørgelse gennem job, uddannelse eller ansættelse i fleksjob. Vi arbejder på at sikre, at borgere opnår virksomhedsrettede aktiviteter, som småjob, løntilskud eller praktikpladser, og opnår progression i deres arbejdsevne.

Hos Incita er vi forpligtet til at levere en helhedsorienteret og skræddersyet tilgang, der understøtter hver enkelt borgers unikke vej tilbage til arbejdsmarkedet. Vi bruger en kombination af beprøvede metoder og innovative tilgange for at sikre, at alle borgere får den støtte og vejledning, de har brug for.

Kontaktinfo

Incita København – telefon til information og visitation – 2634 8888

Indhold

Incita tilbyder et omfattende mentorforløb til borgere i Ballerup Kommune. Dette forløb er designet til at støtte og guide borgere, der står over for særlige udfordringer i forbindelse med deres integration i arbejdsmarkedet. Vores mentorprogram er skræddersyet til at møde de individuelle behov hos hver enkelt borger, uanset om de står over for personlige, sociale eller professionelle udfordringer.

Målgruppe

Vores mentorforløb er særligt rettet mod:

 1. Borgere, der har brug for ekstra støtte til at overvinde barrierer for beskæftigelse.
 2. Individer med komplekse udfordringer, såsom langvarig ledighed, psykiske eller fysiske helbredsproblemer.
 3. Unge, voksne og ældre, der søger vejledning og støtte i deres professionelle udvikling.

Formål

Formålet med vores mentorforløb er at tilbyde målrettet, personlig støtte til at motivere og styrke borgernes evne til at deltage aktivt på arbejdsmarkedet. Vi fokuserer på at udvikle borgernes kompetencer, selvtillid og selvstændighed.

Ydelser

– En-til-en mentorstøtte med fokus på individuelle behov og mål.

– Personlig psykologsamtale med fokus på udvikling gennem regelmæssige møder og samtaler.

– Støtte til at opbygge og fastholde en effektiv jobsøgningsstrategi.

– Hjælp til at navigere i uddannelses- og jobmuligheder.

– Vejledning i at udvikle og styrke sociale og faglige færdigheder.

– Støtte til udvikling af personlige mestringsstrategier og håndtering af udfordringer i hverdagen.

Forløbets Indhold

– Individuelle møder mellem mentor og borger, tilpasset efter behov og præferencer.

– Mentorindsats, der omfatter både beskæftigelsesrettet sparring og motivationsarbejde.

– Fokus på at fastholde arbejdsmarkedsperspektivet og opnå realistiske mål.

– Tværfagligt samarbejde med andre relevante parter, herunder jobcentre og sundhedstjenester.

Tværfaglig støtte

Vores tværfaglige team, bestående af ergoterapeuter, psykologer og socialrådgivere, sikrer en holistisk tilgang til hvert forløb. Vi anvender en række metoder, herunder kognitiv adfærdsterapi og mindfulness, for at sikre, at hver borger modtager den støtte, de har brug for til at trives.

Hos Incita er vi dedikerede til at levere en mentorindsats, der er præget af empati, forståelse og faglig kompetence. Vi tror på, at en stærk mentorrelation kan være nøglen til at overvinde de barrierer, der står i vejen for beskæftigelse og personlig udvikling.

Kontaktinfo

Incita København – telefon til information og visitation – 2634 8888

Indhold

Incita tilbyder et omfattende mestringsforløb til borgere i Ballerup Kommune, designet til at støtte individer i at overkomme personlige og professionelle udfordringer og styrke deres evne til at fungere på arbejdsmarkedet. Vores forløb er skræddersyet til at møde de unikke behov hos hver enkelt borger, med særlig fokus på at udvikle praktiske færdigheder og strategier for at håndtere hverdagens udfordringer.

Målgruppe

Mestringsforløbet er rettet mod:

 1. Borgere med psykiske, fysiske eller sociale udfordringer, der påvirker deres arbejdsevne.
 2. Individer, der står over for særlige udfordringer i forbindelse med at vende tilbage til arbejdsmarkedet.
 3. Personer, der har brug for støtte til at udvikle eller genopbygge deres professionelle identitet og selvtillid.

Formål

Formålet med mestringsforløbet er at styrke borgerens evne til selvstændigt at håndtere arbejdsrelaterede og personlige udfordringer, samtidig med at de udvikler kompetencer og færdigheder, der er nødvendige for at opnå og fastholde beskæftigelse.

Ydelser

– Individuelle og gruppebaserede mestringsforløb tilpasset efter borgerens behov og mål.

– Udvikling af personlige mestringsstrategier og teknikker.

– Vejledning i praktiske redskaber til at håndtere hverdags- og arbejdslivsudfordringer.

– Støtte til udvikling af arbejdsmarkedskompetencer og professionel identitet.

– Rådgivning om sundhed, kost og motion, herunder screening for relevante sundhedstiltag.

– Personlig psykologsamtale med fokus på udvikling gennem regelmæssige møder og samtaler.

Forløbets Indhold

– Tilrettelæggelse af individuelt skræddersyet program, der inkluderer arbejde med målrettet udvikling af arbejdsevne og funktionsevne.

– Praktikafprøvning, skånehensyn og vurdering af behov for hjælpemidler.

– Fokus på progression og øget deltagelse i arbejdsmarkedet eller uddannelsesrelaterede aktiviteter.

– Samarbejde med tværfaglige teams for at sikre en holistisk tilgang til borgerens udvikling.

Effektmål

Vores mål er at sikre, at borgere gennem mestringsforløbet opnår en stærkere forbindelse til arbejdsmarkedet, forbedrer deres selvtillid og generelle livskvalitet. Vi fokuserer på at skabe realistiske og opnåelige mål, der understøtter borgernes vej mod beskæftigelse eller uddannelse.

Hos Incita er vi engagerede i at støtte borgernes rejse mod større selvstændighed og effektiv håndtering af deres daglige udfordringer. Vi tror på, at personlig og professionel udvikling går hånd i hånd, og at vores mestringsforløb kan være nøglen til at åbne døre til nye muligheder.

Kontaktinfo

Incita København – telefon til information og visitation – 2634 8888

Andre kommuner

Til andre kommuner tilbyder vi unge-tilbud, udviklings- og afklaringsforløb, ressourceforløb, mestring, helhedsorienteret mentor, funktionsevnebeskrivelse samt fastholdelsesmentor. Nedenfor kan du læse mere om hvert tilbud.

Indhold

Hjertet i Incitas Ungecenter er uddannelsesafklaringen, hvor de fleste unge deltager én eller flere gange om ugen – nogle gange kombineret med praktik i en virksomhed.

Forløbet er uddannelsesforberedende og systematisk uddannelsesafklarende. Der indgår både individuelle samtaler og holdaktiviteter, og der er tæt samarbejde med uddannelsesinstitutioner. Ungekonsulenter støtter med at tilrettelægge en hverdag, som gør den unge mere uddannelsesparat. Fokus er på at motivere, kortlægge og planlægge en realistisk uddannelsesvej for den unge.

Alle forløb dokumenteres løbende og afsluttes med en skriftlig rapport til jobcentret.

 • Ungeforløb 1
  • Uddannelsesafklaring og praktik til unge med andre problemer end ledighed.
 • Ungeforløb 2
  • Uddannelsesafklaring, praktik og tværfaglig støtte til unge med andre problemer end ledighed og behov for tværfaglig støtte.
 • Ungeforløb 3
  • Specialiserede forløb med tæt håndholdt og skræddersyet indsats til unge udadreagerende, kriminelle samt unge med fx autisme, asperger, borderline og andre komplekse vanskeligheder.
Mulige aktiviteterU1U2U3
Uddannelsesafklaring✔✔✔
Virksomhedspraktik✔✔✔
Samtaler med ungekonsulent✔✔✔
Dansk og matematik✔✔✔
Fysisk træning ✔✔
Ernæring og kostvejledning ✔✔
Boligsøgning ✔✔
Ansøgning af enkeltydelser ✔✔
Hverdagsmestring ✔✔
Styrker og ressourcer ✔✔
Mestring af depression/angst/vrede etc. ✔✔
ADHD-gruppe ✔✔
Misbrugsgruppe  ✔
Vredeshåndtering  ✔
Kognitiv træning  ✔
Samtaleforløb med psykolo/diætist/fysioterapeut  ✔

Forløb med fokus på udvikling og afklaring af arbejdsevnen.

Målgruppe 

Borgere med uafklarede, sammensatte eller komplekse helbredsvanskeligheder.

Formål 

Grundig beskrivelse og udvikling af arbejdsevnen fx med henblik på beslutninger i rehabiliteringsteamet.

Forløbets indhold: (Varighed: 13-26 uger)

 • Samtale, hvor vi sammen med borgeren tilrettelægger et individuelt forløb på baggrund af henvisningen.
 • Virksomhedsplacering.
 • Fast virksomhedskonsulent fra Incita følger løbende op og justerer opgaver, arbejdstid osv, så der er optimal progression.
 • Der er mulighed for tilkøb af tværfaglig støtte sammen med virksomhedsplacering.

Optimale rammer

Incitas faciliteter omfatter kantine med sund økologisk mad, egen gymnastiksal og fitnessrum, samt masser af gode lokaler med hjælpemidler til træning og undervisning.

VIRKSOMHEDSPLACERING

På baggrund af henvisningen og match med borgerens behov finder Incita en arbejdsplads, hvor vi etablerer virksomhedspraktik. Incita har adgang til mere end 2.460 praktikpladser over hele hovedstadsregionen. For borgere, som ikke kan være på en almindelig arbejdsplads, kan vi etablere praktik i Incitas egne virksomheder indenfor disse områder:

 • Gartneri
 • Køkken og kantine
 • Cykelservice
 • Ejendomsservice
 • Montageproduktion
TVÆRFAGLIG STØTTE
 • Coachende psykologsamtaler
 • Brancheafklaring
 • Fra syg til rask (psykoedukation for sygemeldte)
 • Håndtering af stress, angst og depression
 • Smertehåndtering
 • Kognitiv træning
 • Mindfulness
 • Kropsorienteret angsthåndtering
 • Ergonomisk vejledning på arbejdspladsen
 • Fysisk træning, individuelt eller på hold
 • Afspænding
 • Ernæring- og kostvejledning med diætist
 • Varmvandstræning

Tværfaglig støtte leveres af Incitas fysioterapeuter, psykologer, social -rådgivere og diætist.

I Incita arbejder vi løsningsfokuseret, samt bruger tilgange fra fx den kognitiv adfærdsterapi og ACT (acceptance and commitment therapy). Endvidere arbejder vi ud fra princip -perne i IPS (Individuel Placement and Support), som er hurtig virksomheds -placering med støtte og relevante parallelindsatser.

Forløbet er målrettet mennesker langt fra arbejdsmarkedet, som har fysiske eller psykiske helbredsproblemer.

Målgruppe 

Mennesker langt fra arbejdsmarkedet, som har fysiske eller psykiske helbredsproblemer.

Formål 

Incita tilrettelægger et forløb, så borgeren får den størst mulige evne og indsigt til at vende gradvist tilbage til arbejdsmarkedet.

Forløbets indhold: (Vi anbefaler 13-26 uger)

 • Samtale, hvor vi sammen med borgeren tilrettelægger et individuelt forløb på baggrund af henvisningen.
 • Virksomhedsplacering med opfølgning af virksomhedskonsulent.
 • En fast kontaktperson fra Incita følger løbende op og justerer opgaver, arbejdstid osv, så der er optimal progression.
 • Tværfaglig støtte.
 • Samarbejde med egen læge og sundhedssystemet.

Optimale rammer 

Incita har egen kantine med sund økologisk mad, egen gymnastiksal og fitnessrum, samt masser af gode lokaler med hjælpemidler til træning og undervisning.

VIRKSOMHEDSPLACERING

På baggrund af henvisningen og match med borgerens behov finder Incita en arbejdsplads, hvor vi etablerer virksomhedspraktik. Incita har adgang til mere end 2.460 praktikpladser over hele hovedstadsregionen. For borgere, som ikke kan være på en almindelig arbejdsplads, kan vi etablere praktik i Incitas egne virksomheder indenfor disse områder:

 • Gartneri
 • Køkken og kantine
 • Cykelservice
 • Ejendomsservice
 • Montageproduktion
TVÆRFAGLIG STØTTE
 • Coachende psykologsamtaler
 • Brancheafklaring
 • Håndtering af stress, angst og depression
 • Smertehåndtering
 • Kognitiv træning
 • Mindfulness
 • Kropsorienteret angsthåndtering
 • Ergonomisk vejledning på arbejdspladsen
 • Fysisk træning, individuelt eller på hold
 • Afspænding
 • Ernæring- og kostvejledning med diætist
 • Varmvandstræning

Tværfaglig støtte leveres af Incitas fysioterapeuter, psykologer, social -rådgivere og diætist

I Incita arbejder vi løsningsfokuseret, samt bruger tilgange fra fx den kognitiv adfærdsterapi og ACT (acceptance and commitment therapy).

Endvidere arbejder vi ud fra princip -perne i IPS (Individuel Placement and Support), som er hurtig virksomheds -placering med støtte og relevante parallelindsatser.

Forløbet er målrettet mennesker langt fra arbejdsmarkedet, som har fysiske eller psykiske helbredsproblemer.

Målgruppe
Sygemeldte borgere med fx stress, angst, depression eller smerter. 

Indhold og varighed

 • 8 uger
  • Psykoedukation 1 x ugentlig
  • 3 coachende samtaler
  • Afspænding eller mindfulness 1 x ugentlig
  • Fysisk træning 2 x ugentlig

Fagpersonale
Vi arbejder tværfagligt med virksomhedskonsulenter, socialrådgivere, fysioterapeuter og psykologer.

Faciliteter
Incita har egen kantine med sund økologisk mad, egen gymnastiksal og fitnessrum, samt masser af gode lokaler med hjælpemidler til træning og undervisning.

PSYKOEDUKATION

For borgere med stress, angst og depression arbejder vi med at håndtere symptomer og derved øge funktionsniveauet og arbejdsevnen. For borgere med smerter øger vi arbejdsevnen ved at mindske smerternes indflydelse på funktionsniveauet.

COACHENDE SAMTALER

Borgeren bliver coachet om egen situation. Samtalerne har fokus på borgerens udfordringer og tilbagevenden til job.

Vi arbejder løsningsfokuseret og bruger bl.a. kognitiv adfærdsterapi og ACT (acceptance and commitment therapy).

AFSPÆNDING OG MINDFULNESS

Afspændning påvirker det autonome nervesystem samt fremmer fysisk og mental ro. Vi introducerer mindfulness, som er godt til at håndtere tankemylder, selvkritik og uro.

FYSISK TRÆNING

Borgeren udvikler sine fysiske ressourcer, får mere energi, mere psykisk stabilitet og bedre humør. Ved at bruge kroppen og mærke egne kræfter får borgeren øget tillid til egen formåen, hvilket giver velvære og reducerer smerter.

Forløbet er målrettet mennesker langt fra arbejdsmarkedet, som har fysiske eller psykiske helbredsproblemer.

Målgruppe 

Borgere, der har brug for støtte til at håndtere sociale, fysiske eller psykiske barrierer.

Formål 

Incitas helhedsorienteret mentor støtter borgeren i at håndtere udfordringer, så borgeren efterfølgende vil kunne indgå i beskæftigelsesrettede aktiviteter.

Forløbets indhold 

 • Borger og mentor tilrettelægger sammen et indivividuelt tilpasset forløb vha. mål og delmål, forudsætninger, helbredstilstand samt henvisningen fra jobcentret.
 • I samarbejde med borger afdækker Incitas mentor hvilke udviklingsområder og mulige indsatser, der kan bidrage til, at borger starter i et virksomhedsforberedende forløb eller en uddannelsesrettet indsats.
 • Mentor bidrager samtidig til, at borgeren opnår større indsigt i egne ressourcer.
 
MENTORS FUNKTION
Mentor arbejder bl.a. sammen med borgeren om:
 • Borgers udviklingsmål, progression og ressourcer.
 • Dialog omkring virksomhedsforberedende og uddannelsesrettede tiltag.
 • Fastholdelse ift. fremadrettet arbejdsmarkedsfokus.
 • Borgerens håndtering af misbrug.
 • Kontakt og koordinering fx ift. jobcentret, socialforvaltningen mv.
 • Kontakt og koordinering ift. egen læge, behandlingstilbud mv.
 • Vejledning og ansøgninger ift. ydelser og gæld.
 • Boligsøgning og ansøgninger af personlig assistance, hjælpemidler o.l.
 
INCITAS MENTORER

Incitas mentorer har erfaring med ledighed, misbrug, psykiske og fysiske problemer, udadreagerende adfærd, boligløshed mv. Mentor støtter, vejleder og italesætter muligheder og ressourcer.

Forløbet er målrettet mennesker langt fra arbejdsmarkedet, som har fysiske eller psykiske helbredsproblemer.

Målgruppe
Borgere med uafklarede, sammensatte eller komplekse helbredsvanskeligheder. Der er mulighed for at funktionsevnebeskrivelsen laves i borgerens eget hjem.

Formål 
Grundig beskrivelse af borgerens funktionsniveau i forhold til beslutninger i jobcentrets rehabiliteringsteam.

FOKUSOMRÅDER
 • Uddannelse
  Arbejdsmarkedserfaring
  Økonomi
  Boligforhold
 • Dagligt funktionsniveau
 • Fritid
 • Udendørs færdsel og formåen
 • Netværk og socialt samvær
 • Kommunikative evner
 • IT-kompetencer
 • Umiddelbar fremtræden
 • Kontaktbarhed
 • Psykologisk supplement
 • Psykisk helbred
 • Kognitive funktioner

Forløbet er målrettet mennesker langt fra arbejdsmarkedet, som har fysiske eller psykiske helbredsproblemer.

Målgruppe 

Borgere, der har brug for støtte til at blive fastholdt i uddannelse eller arbejde.

Formål 

Fastholdelsesmentor har til formål at støtte og motivere borgeren til at fastholde uddannelse, arbejde eller praktik gennem fx at hjælpe med at fastholde fokus og motivation. 

Forløbets indhold 

 • Borger og mentor tilrettelægger sammen et individuelt tilpasset forløb vha. mål og delmål, forudsætninger, behov samt henvisningen fra jobcentret.
 • Mentor sikrer fokus på gennemførelse af det planlagte forløb. Det sker ved hjælp af individuel opfølgning, støtte til fortsat jobsøgning eller indskrivning på uddannelse samt øget fokus på samarbejdet mellem borger og virksomhed eller uddannelsesinstitution.
MENTORS FUNKTION

Fastholdelsesmentor arbejder bl.a. sammen med borgeren om:

 • Deltagelse i etableringssamtaler i virksomhedspraktik.
 • Deltagelse i samtaler med uddannesesinstitutioner.
 • Opfølgningssamtaler ift. praktik og opstart på uddannelse eller arbejde.
 • Fokus på støttemuligheder i praktik eller uddannelse.
 • Fastholdelse af fokus og motivation ift. hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet.
 • Håndholdt opfølgning med borger og øget dialog med virksomhed om borger.
 • Fokus på jobsøgning og udarbejdelse af ansøgninger, hvis relevant.

INCITAS MENTORER 

Incitas mentorer har erfaring med ledighed, misbrug, psykiske og fysiske problemer, udadreagerende adfærd, boligløshed mv.

Incita har en hotline til både borger og arbejdsgiver eller uddannelsessted, hvor vi med kort varsel støtter borgeren og arbejdsgiver eller uddannelsessted ved akut opståede vanskeligheder.

Forløbet er målrettet mennesker langt fra arbejdsmarkedet, som har fysiske eller psykiske helbredsproblemer.

FAQ

Nej, Incita er en erhvervsdrivende fond som arbejder non-profit for det rummelige arbejdsmarked. Du kan læse mere om Incita – Center for Autisme her.  

I beskæftigelsen arbejder Incita under LAB-loven (Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats). Vi arbejder aktivt indenfor rammerne af denne lov – andre afdelinger i Incita arbejder under andre lovhjemmeler fx arbejder vores beskyttet beskæftigelse under serviceloven.

Incita har tre lokationer; i København, i Aarhus og i Herlev. Du finder adresserne på hvert af stederne ved at trykke her.
Hvis du er i forløb hos Incita, står der i din indkaldelse, hvor du skal møde op. 

Du kan først og fremmest forvente at blive mødt i øjenhøjde af din konsulent.
Vi hjælper dig dér, hvor du er i dit liv og til at komme tættere på arbejdsmarkedet. Vi arbejder ud fra forventningen om, at hvis man kan blive en del af arbejdsmarkedet, så er der meget positivt at hente ved at blive en del af arbejdsmarkedet – både mentalt, fysisk og økonomisk. 

Det der kendetegner Incitas indsatser er, at de bygger på dokumenteret viden, da Incitas overordnede mål er at alle fondens indsatser skal være evidensbaserede. Fx anvender Incita det gennemtestede redskab ‘PIPI’ til at måle fremskridt på alle forløb, så der hermed opnås større indsigt i , hvilke tiltag der rykker en borger tættere på arbejdsmarkedet.
Du kan læse mere om Incitas evidensbaseret her.

Du kan finde os her

Incita København

Haydensvej 2, 3. sal, 2450 København SV.

Incita Aarhus

Scandinavian Center Aarhus
Margrethepladsen 2, plan 2
8000 Aarhus C.

Incita Ballerup/Herlev

v/ Center for Autisme
Herlev Hovedgade 199
2730 Herlev

Kontakt os

Incita København:
Jette Topp, områdechef

Telefon: 2780 4245
Email: jto@incita.dk

Incita Aarhus:
Maj-Britt Degn Christensen, områdechef

Telefon: 27118844
Email: mchr@incita.dk

Incita Herlev, Ballerup og Center for Autisme
SUSANNE RYSBJERG, områdechef
Telefon: 2634 8899
Email: sry@incita.dk