Ledige stillinger

Incita søger en autoriseret psykolog til vores afdeling i København

Vi er en registreret socialøkonomisk virksomhed, som støtter udsatte borgere med at finde arbejde og uddannelse, rådgiver sygemeldte borgere om tilbagevenden til arbejdsmarkedet og giver supervision. Det er en spændende arbejdsplads med mange dygtige psykologer og andre faggrupper, som arbejder sammen om at skabe meningsfulde løsninger på vigtige udfordringer.

Incitas organisation blev oprindeligt stiftet i 1966 og er i dag en moden og veldrevet virksomhed med 7 afdelinger i København og Jylland. Vores aktiviteter spænder bredt, men sigter alle på at lave bæredygtige indsatser for udsatte. Vi ved, at beskæftigelse skaber mere værdi for den enkelte og for samfundet. Vores målgrupper har typisk mange problemer udover at de mangler job. Du bliver del af vores psykologteam, som blandt andet laver varetager samtaleforløb, psykologiske vurderinger, psykoedukation og supervision, og som på alle måder er en fagligt stærk og velfungerende gruppe.

Arbejdsopgaver
*Samtaleforløb med ledige, sårbare borgere med fokus på mestringsstrategier
*Udarbejdelse af rapporter og psykologiske vurderinger
*Psykoedukation i grupper om temaer som fx smertehåndtering eller stresshåndtering
*Supervision i grupper og individuelt
*Deltagelse i metodeudvikling generelt mv.

Vi tilbyder
*En fagligt og socialt velfungerende arbejdsplads
*En engageret psykologgruppe på pt. 4 psykologer
*Flekstid og gode muligheder for fleksibel tilrettelæggelse af egen arbejdstid
*Gode udviklings- og efteruddannelsesmuligheder
*Personaleforening med mange gode spændende arrangementer
*Betalt frokostpause og madordning
*30/37 timers Ansættelse på overenskomst med Dansk Psykologforening på mellem 30-37 timer (kan forhandles)

Krav
*Du er autoriseret og gerne på vej mod specialist.
*Du kan afholde samtaleforløb, hvor der fokuseres på arbejdsmæssige ressourcer.
*Du kan supervisere, coache og undervise – i grupper og individuelt.
*Du kan skrive skarpe og præcise rapporter med bl.a. psykologiske vurderinger af menneskers arbejdsmæssige ressourcer.
*Du er metodisk stærk indenfor systemiske, narrative eller tredje generations kognitive metoder, og du kan navigere indenfor den løsningsfokuserede metode.

Spørgsmål: Kontakt områdechef Susanne Rysbjerg på telefon 2634 8899.

Vilkår
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.
Send din ansøgning til soegjob@incita.dk så vi har den senest 3. maj 2021 kl. 12.00.
Mærk venligst din ansøgning ”Psykolog til Incita Hovedstaden” i emnefeltet.
Vi afholder løbende ansættelsessamtaler, da der er mulighed for hurtig tiltrædelse. Så send gerne din ansøgning snarest.

Incita arbejder for at udvikle det rummelige arbejdsmarked og opfordrer alle – uanset køn, alder og etnisk oprindelse – til at søge jobbet

Virksomhedskonsulent søger skrivehjælper 8 - 11 timer ugentligt

Socialrådgiverstuderende søges som studentermedhjælper hos Incita i København

Om jobbet:
Jobbet består i, at hjælpe en af Incitas virksomhedskonsulenter med alt skriftlighed på grund af funktionsnedsatte arme.

Incita er en socialøkonomisk virksomhed, som arbejder helhedsorienteret med ledige borgere og kombinerer erfaringer fra socialvidenskab, systemisk tænkning og virksomhedsteori, som tilsammen giver et nuanceret billede af den ledige og sygemeldtes situation.

Som virksomhedskonsulent hos Incita beskæftiger jeg mig med en bred målgruppe, herunder bl.a. ressourceforløb, aktivitetsparate, kontanthjælpsmodtagere mv. med henblik på afklaring af arbejdsevne, mentorstøtte osv.
Jeg har brug for hjælp i forbindelse med det skriftlige arbejde, dvs indtastning af notater, statusrapporter, afsluttende rapporter, mailkorrespondancer mv.

Om dig:
- Du skal være studerende på socialrådgiveruddannelsen
- Du skal have afsluttet dit praktikforløb og have 1-1,5 år tilbage af uddannelsen
- Du skal besidde gode skriftlige egenskaber
- Du skal være villig til at afsætte 2 faste arbejdsdage om ugen, hvor du vil kunne arbejde fra 09.00 – 13.00. (der er mulighed for at være fleksibel herom)

Jeg kan tilbyde et behageligt og fleksibelt samarbejde. Derudover kan jeg bidrage med mange erfaringer indenfor branchen.

Løn efter overenskomstaftale.

Send ansøgningen til: Jamal Tabari på e-mail: jta@incita.dk eller har du yderligere spørgsmål kan jeg kontaktes på telefon 4083 8130
Ansøgningsfrist: 21 maj 2021
Opstart den 1. juli 2021

Løn- og HR-medarbejder

Incitas administration i København søger en løn og HR-medarbejder, der kan sørge for at sikre en korrekt og rettidig håndtering af vores løn- og personaleadministrative område. Stillingen kan evt. være deltids.

Incitas primære ydelse er at støtte sygemeldte og ledige borgere til at komme i job eller uddannelse. Dette sker som leverandør til danske kommuner typisk gennem rammeaftaler, men også i mindre omfang enkeltydelser. Som understøttelse til denne ydelse har Incita p.t. tre produktions- og montageafdelinger samt café-drift, hvor borgere kan komme i praktik, småjob eller andre aktiviteter for at hjælpe dem tilbage på arbejdsmarkedet.
Derudover driver Incita, Kilden, et arbejdsfællesskab for mennesker med hjerneskade samt Incitaskolen som er et Særlig Tilrettelagt Uddannelsestilbud. Incitas medarbejdere er ildsjæle, der brænder for at gøre en forskel for nogen af de svageste borgere på arbejdsmarkedet og det bærer stemningen i huset præg af.

Om dig
• Du har en relevant uddannelse indenfor regnskab og administration.
• Du er erfaren bruger af Lessorløn (tidl. Lessor5) og gerne kendskab til MS Dynamics Nav 2019.
• Gerne erfaring med Workforce men ikke et krav.
• Du er erfaren bruger af Office pakken (primært Word og Excel).
• Du har et indgående kendskab til, hvordan et lønsystem fungerer og har erfaring med at arbejde med overenskomster.
• Du arbejder selvstændigt, da det er dig, der er eksperten indenfor dine arbejdsområder. Du er fleksibel og trives med en travl hverdag.
• Du er service-minded, samarbejdsvillig og struktureret.
• Du trives med faste rutineopgaver såvel som med diverse ad hoc-opgaver.
• Du har lyst til at gøre en positiv forskel for mennesker.

Dine opgaver
• Lønadministration fra A-Z, lønafstemning, oprettelse og vedligeholdelse af løn- og stamdata, afstemninger mv.
• Superbruger på vores tidsregistreringssystem Workforce, herunder styring af fleks og fravær.
• Udarbejde ansættelseskontrakter og vedligeholde personalearkiv.
• Kvalitetssikring og optimering af eksisterende arbejdsgange og systemer indenfor dit arbejdsområde.
• Diverse ad hoc-opgaver, udtræk af rapporter mv.
• Vi ansætter borgere i forløb hos os selv og du er også med til at servicere dem med bl.a. oplæring i registrering af arbejdstid.

Vi tilbyder
• En social og fagligt velfungerende arbejdsplads
• En alsidig arbejdsdag med mange og varierede opgaver.
• Løn efter overenskomst
• Firmabetalt pensionsordning.
• Kantineordning m.v. (når der ikke er Corona!)
• Fleksible forhold og tillid under ansvar
• Flekstid – om det skal være fuld- eller deltids aftaler vi nærmere.

Det praktiske
• Du refererer til Incitas økonomi- og administrationschef
• Du vil skulle arbejde fra Incita hovedkontor på Ellebjergvej 52, 2450 København SV lige ved siden af Ny Ellebjerg Station
• Udpræget mulighed for at arbejde hjemmefra

Tiltrædelse snarest muligt.
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til Incitas overenskomst.

Send ansøgning og CV online til soegjob@incita.dk senest den 24. april 2021 mærket ”lønmedarbejder” i emnefeltet.
Vi behandler ansøgningerne løbende.

For spørgsmål er du velkommen til at kontakte økonomi- og administrationschef Poul Michael Fanøe på 40115544 eller pmf@incita.dk

Vi ser frem til at høre fra dig.

Incita arbejder for en vision om et rummeligt arbejdsmarked og tager mangfoldighed meget seriøst. Derfor opfordrer vi alle uanset køn, alder eller etnisk oprindelse til at søge stillingen.

Har du lyst til at komme i gang?

Incita søger assistenter til rengøring på vores hovedkontor. Du får oplæring, som du får løn for. Efter oplæring får du selvstændige vagter hos Incita, hvor der skal gøres rent.

Du bliver ansat i en seriøs virksomhed, som har fokus på at støtte mennesker i gang på arbejdsmarkedet. Jobbet er målrettet mennesker, som følger indsatser hos Incita for at komme væk fra offentlig forsørgelse. Vi håber derfor, at du ser jobbet som en chance for at komme i gang på arbejdsmarkedet.

Stillingen kan variere mellem 2 - 8 timer per uge i tidsrummet 06.00-09.00.

Dine opgaver:
- Rengøring af kontorer, undervisningslokaler, toiletter og gymnastiksal.

Vi tilbyder:
- En stilling med frihed under ansvar
- Faste arbejdssteder
- Arbejde i en seriøs virksomhed med godt ry

Om dig:
- Du har erfaring med rengøring og er parat til at få instruktion i opgaverne hos os
- Du taler og forstår dansk
- Du kan arbejde selvstændigt og forstår hvad der menes med "frihed under ansvar"
- Du yder dit bedste

Noget for dig? Send et kort CV og eventuelt et par ord om dig til soegjob@incita.dk
Mærk din ansøgning ’rengøring’.
Så vil vi invitere til et informationsmøde, som vi løbende holder med nye kandidater.
For spørgsmål er du velkommen til at kontakte rengøringsinspektør Nenad Nistor på telefon 2042 3404 før klokken 9.00.

Right Menu Icon