Søg
Close this search box.

Et mere aktivt og lige værdigt liv

Om Incita

Incita er en erhvervsdrivende fond der arbejder for formålet at integrere mennesker på arbejdsmarkedet.
Fonden Incita har siden 1966 hjulpet mennesker med at mestre deres udfordringer, så flere kan opnå et aktivt og ligeværdigt liv. 
I 2022 fusionerede Incita med Center for Autisme.

I samarbejde med kommuner, virksomheder og civilsamfund leverer Incita – Center for Autisme velfærdsløsninger, der er bæredygtige både økonomisk og socialt. Vores medarbejdere er fagspecialister indenfor deres felt og motiveres af at gøre en forskel, når fysiske eller psykiske udfordringer står i vejen for en aktiv rolle på arbejdsmarkedet. 

Incita – Center for Autisme er en socialøkonomisk virksomhed, der arbejder for at gøre arbejdsmarkedet mere rummeligt – ved at skabe særlige arbejdspladser hos os selv og gennem partnerskaber med private og offentlige arbejdsgivere i Danmark.

Incita anno 1966

Revalidering i milepæle

Incita i milepæle

1918
Amerikanske krigsinvalider efter 1. verdenskrig kræver mulighed for at komme tilbage i samfundet. Ideen om rehabilitering af mennesker opstår primært i USA.
1950
Efter 2. verdenskrig sættes egentlige rehabiliteringsprogrammer i gang i USA, Østrig, Sverige og England.
1960
Første danske revalideringslov vedtages i Folketinget.
1966
'Optræningsinstituttet ved Rigshospitalet' indvies, primært for at hjælpe folk tilbage på arbejdsmarkedet efter arbejdsskader.
1976
Første danske bistandslov.
1989
Optræningsinstituttet skifter navn til Revacentret - og markerer et bredere mål om at hjælpe folk tættere på arbejdsmarkedet efter ulykker, skader, sociale forhold el. lign.
1990
Nye revalideringsbestemmelser i bistandsloven giver mulighed for at sætte folk i gang med revalidering og erhvervsrettede aktiviteter med kort varsel.
1996
Ved sammenlægning med den selvejende institution Inerfa ændres navnet til Revacentret i København.
2005
Revacentret i København omdannes til en erhvervsdrivende fond.
2008
Revacentret i København tager navnet Incita.
2022
Incita fusionerer med Center for Autisme med Incita som forsættende fond.
Previous slide
Next slide

“Målet er et mere tilgængeligt og rummeligt arbejdsmarked” – Chrstina Grøntved adm. direktør

FNs Internationale Handicapdag, Dansk Erhverv 2023

Vores

Værdigrundlag

Vision

Vi skaber fremtidens rummelige arbejdsmarked

Mission

Vi er resultatorienterede, når vi støtter mennesker til inklusion og fastholdelse i job eller uddannelse.

Vores kunder, samarbejdspartnere, arbejdspladser og borgere vælger Incita, fordi vores løsninger er visionære, professionelle, effektive og holdbare.

Vores værdigrundlag

Vi skaber resultater ved at alle vores indsatser følger kundens behov og sikrer positiv forandring samt værdi for de mennesker, der er i centrum for indsatsen.

Vi er visionære ved at invitere kunder og borgere med til at gå forrest i udviklingen af beskæftigelsesområdet, hvor vi ser de store sammenhænge og bruger dette til at udvikle vores indsatser.

Vi er professionelle ved at bruge relevant faguddannede medarbejdere til vores opgaver, som vi løser med saglighed og kvalitet.

Vi er effektive ved at holde fokus på målet for opgaven og bruge færrest mulige ressourcer til at opnå de bedste resultater.

Vi skaber holdbare løsninger ved at være realistiske, når vi vurderer, matcher og udfører vores indsatser.

Bestyrelsen

Henrik Græsdal

Valgt som eksternt medlem, indtrådt oktober 2016. Født 1967. Advokat, associeret partner, Elmann Advokatpartnerselskab

Henrik Stilling

Udpeget af LO Hovedstaden/Dansk Metal, indtrådt januar 2019. Født 1966. Formand for Metal Hovedstaden.

Jens Hornemann

Valgt som eksternt medlem, indtrådt april 2016. Forperson siden marts 2021. Født 1961. Direktør, partner i Silverbullet A/S

Louise Kjær Matzen

Valgt som medarbejderrepræsentant til bestyrelsen 1.12.22-30.11.26. Født 1979, Koordinator og virksomhedskonsulent i Incita Aarhus.

Martin Bach Holst,

Valgt som medarbejderrepræsentant til bestyrelsen 1.12.22-30.11.26. Født 1966. Lærer på Incitaskolen Center for Autisme.

Poul Brorson

Udpeget af Danske Handicaporganisationer, indtrådt april 2018. Født 1970. Konsulent i Dansk Blindesamfund.

Hella Djemai

Valgt som medarbejderrepræsentant til bestyrelsen 1.12.22-30.11.26. Født 1980. Socialrådgiver i Incita Hovedstaden.

Arbejdsgiveranalysen 2021

Arbejdsgiveranalysen 2022

Arbejdsgiveranalysen 2023

Medarbejdere

Amalie Lyhne

Anders Dyrup Jensen

Anja Clausen

Anna Hagsted Olsen

Annbritt Wagner

Anne-Marie Riis Hansen

Annika Stefan

Anniqa Buus

Ata Yildiz

Benny Ahlqvist

Bente Holm

Birgitte Christiansen

REVALIDERING I MILEPÆLE - INCITA I MILEPÆLE

1918 Amerikanske krigsinvalider efter 1. verdenskrig kræver mulighed for at komme tilbage i samfundet. Ideen om rehabilitering af mennesker opstår primært i USA.

1950 Efter 2. verdenskrig sættes egentlige rehabiliteringsprogrammer i gang i USA, Østrig, Sverige og England.

1960 Første danske revalideringslov vedtages i Folketinget.

1966 ‘Optræningsinstituttet ved Rigshospitalet’ indvies, primært for at hjælpe folk tilbage på arbejdsmarkedet efter arbejdsskader.

1976 Første danske bistandslov.

1989 Optræningsinstituttet skifter navn til Revacentret – og markerer et bredere mål om hjælpe folk tættere på arbejdsmarkedet efter ulykke, skader, sociale forhold el lign.

1990 Nye revalideringsbestemmelser i bistandsloven giver mulighed for at sætte folk i gang med revalidering og erhvervsrettede aktiviteter med kort varsel.

1996 Ved sammenlægning med den selvejende institution Inerfa ændres navnet til Revacentret i København

2005 Revacentret i København omdannes til en erhvervsdrivende fond.

2008 Revacentret i København tager navnet Incita.

2022 Incita fusionerer med Center for Autisme med Incita som forsættende fond.