Søg
Close this search box.

Incita
aarhus

Incitas beskæftigelsesforløb

Incitas’ beskæftigelsesforløb i Aarhus fokuserer på at tilvejebringe skræddersyede, bæredygtige løsninger for at hjælpe deltagerne med at overkomme arbejdsmarkedets barrierer.

Vi har et autisme-tilbud, mestringstilbud til sygemeldte, sundhed- og mestring, BaseCamp til Unge samt har jobforløb til borgere i fleksjob.

Med vores ekspertise og støtte, har vi gode resultater med at inkludere aarhusianerne på arbejdsmarked. 

Hvad tilbyder vi?

 • Praktiketablering hos vores mange samarbejdspartnere.
 • Opbygning af effektive CV’er gennem målrettet undervisning.
 • JUP-klub (Job, Uddannelse og Praktik)
 • Individuel sparring og coaching
 • Mestringsforløb herunder hverdagsmestring til håndtere en hverdag med autisme
 • Sundheds- og træningsforløb herunder mindfulness, guidet motion og kost.

”Vi arbejder for at fastholde og integrere mennesker på arbejdsmarkedet”

Christina Grøntved, Adm. Direktør, Incita – Center for Autisme

Aarhus beskæftigelsesforløb

Til borgere i Aarhus tilbyder vi Autisme-tilbud, Mestring til sygemeldte, Sundhed og mestring, BaseCamp til unge samt Jobforløb – fleksjob. Nedenfor kan du læse mere om hvert tilbud.

Eksempler på aktiviteter

 • JUP-klub (Job, Uddannelse og Praktik)
  I JUP-klubben forbereder vi dig på uddannelse og job. Vi undersøger forskellige brancher, ser på hvad arbejdsgivere forventer, og hvilke uddannelser et konkret job kræver. Vi ser også på, hvad der skal til for at starte uddannelse, fx formelle adgangskrav, brug af e-boks osv.
 • Hverdagsmestring
  Hverdagsmestring har fokus på, hvordan autismen kan påvirke din hverdag, din uddannelse, dit job og dine relationer. Hverdagsmestring er oplæg og undervisning fx om, hvordan du bedst muligt håndterer at have autisme i en verden fyldt med neurotypiske krav og forventninger.
 • Ungegruppe
  Ungegruppen er en samtalegruppe med fokus på de emner, som du og gruppen beslutter at tage op. Fx emner som energiforvaltning, motivation, stresshåndtering, ensomhed, selvværd, søvn, grænser, døgnrytme, økonomi, venner, kærester, forældre, samt at flytte hjemmefra og starte uddannelse eller job.
 • Fysisk træning og sundhed
  Fx styrketræning, yoga og afspænding, samt undervisning om motion, kost- og drikkevaner, indkøb mv. øger din fysik og styrker dit selvværd.
 • Praktik på uddannelsesinstitutioner
  Er dit mål at uddanne dig, søger vi sammen efter gode match med uddannelsessteder, hvor du kan komme på besøg eller i praktik. Det øger dit kend- skab til, hvad forskellige uddannelser kan tilbyde.
 • Praktik i virksomheder
  Du kan komme i praktik hos en af Incitas partnervirksomheder eller en anden virksomhed. Sammen undersøger vi hvilken branche, du ønsker, og hvad der skal til for, at du trives i virksomheden. Er dit mål at finde job, søger vi sammen efter gode match.
 • Vi hjælper gerne med at informere virksomheder og uddannelsesinstitutioner om, hvilke muligheder og udfordringer din autisme har. Ude på virksomheden kan du fx træne stabilt fremmøde, tempo, konkrete opgaver, hvordan du fungerer socialt mv. Det øger dine chancer for at komme godt i gang med uddannelse eller job.

Er du ung mellem 18 og 30 år i Aarhus, er Incita stedet, hvor du finder motivation og udvikler dine kompetencer til at starte på en uddannelse eller i et job.

Kontaktinfo

Incita Aarhus – telefon til information og visitation – 4880 3982

Job & praktikcafé
med virksomhedskonsulent

 • Individuel sparring og coaching.
 • Arbejde med CV.
 • Afklaring af kompetencer og jobmuligheder
 • Job- og praktiksøgning
 • Hvordan tænker arbejdsgivere?
 • Træning i jobsamtaler.
 • Coachende samtaler om din vej til raskmelding og job

Virksomhedspraktik / lønnede timer
med virksomhedskonsulent

Når formålet er, at du kommer i praktik, hjælper vi dig med at lave virksomhedsaftaler og undersøger muligheden for lønnede timer / job. Vi følger op og sikrer optimale rammer for din udvikling.

Hvis din gamle arbejdsplads kan være relevant, støtter vi med at tage kontakt og aftale vilkår og rammer.

Mestring af psykiske udfordringer med psykoterapeut

 • Mestring er undervisning med emner som fx vaner, hjernen, livsglæde, værdier og overbevisninger. Med øvelser lærer du bedre at mestre udfordringer og at vende trygt tilbage til et arbejdsliv.
 • Mindfulness undervisning og meditationer i en rolig atmosfære, hvor vi træner opmærksomhed og accept.
 • Indsigt i stresshåndteringsteknikker, som kan reducere symptomer og øge dit funktionsniveau.
 • Redskaber til at regulere dit aktivitets- og energiniveau, så du kan reducere smerternes negative indflydelse på dit funktionsniveau.

Fysisk træning & sundhed med fysioterapeut

 • Undervisning om hvordan du passer godt på dig selv. Fx om søvn, motion, kost, ergonomi, selvværd, energi mv.
 • Træning, som styrker din kondition, muskelstyrke, udholdenhed og balance. Både individuelt og i hold.
 • Blide og styrkende yogaøvelser der udvikler dit kropslige og mentale potentiale.
 • Guidet afspænding til at finde mere indre ro og mere overkommelighed. Vi guider over computer / telefon.

Et individuelt sammensat forløb, hvor du bliver mødt med forståelse for, at sygdom kan ramme alle, og med viden om hvad der virker. Aftal med din sagsbehandler i jobcentret, hvornår det kan starte.

Kontaktinfo

Incita Aarhus – telefon til information og visitation – 4880 3982

Varighed og indhold

Forløbet varer 13 uger med op til 10 timer om ugen. Første gang du møder hos Incita, har du en opstartssamtale med din faste konsulent. Her aftaler I, hvilke aktiviteter, du kan have gavn af at deltage i. Du har stor indflydelse på sammensætningen af dit forløb, som kan bestå af flere forskellige aktiviteter. Din faste kontaktperson hos Incita følger løbende op på, hvordan det går. Du taler løbende med din konsulent, og I retter forløbet til, hvis du fx har mod på at deltage i flere aktiviteter.

Aktiviteterne

 • Krop & trivsel
 • Mestringsgruppe
 • Yoga
 • Afspænding (digitalt)
 • Fysisk træning på hold
  Selvtræning (efter eget valg

Et tilbud til mennesker i ressourceforløb leveret af Incita i samarbejde med Jobcenter Aarhus.

Kontaktinfo

Incita Aarhus – telefon til information og visitation – 4880 3982

Start på Base Camp

Du starter med at møde din ungekonsulent hos Incitas ungecenter Base Camp. Her laver I en individuel plan for dit Base Camp forløb, hvor I sammen finder frem til dit mål med forløbet og hvilke aktiviteter, du er motiveret for at deltage i.

Din kontaktperson

Ungekonsulenten er din faste kontaktperson på Base Camp, som støtter dig hele vejen, til du starter i job eller uddannelse. I har løbende samtaler om, hvordan det går. Her følger I op og sætter nye delmål, så du bliver opmærksom på at fejre de mange små og store sejre på din vej mod uddannelse eller job.

Eksempler på aktiviteter

Du har aktiviteter op til 25 timer om ugen ud fra den aftale, du laver med ungekonsulenten. Du kan forvente stor variation i aktiviteterne og spændende besøg fra og på virksomheder og uddannelsesinstitutioner.

 • JUP klub (Job, Uddannelse og Praktik)
  Base Camps kerneelement er JUP-klubben, som forbereder dig på uddannelse og job. Vi undersøger forskellige brancher, ser på hvad arbejdsgivere forventer, og hvilke uddannelser et konkret job kræver. Vi ser også på, hvad der skal til for at starte uddannelse, fx formelle adgangskrav, brug af e-boks osv.
 • Ungegruppe
  Ungegruppen er oplæg og åbne gruppesamtaler fx om motivation, pres/forventninger, selvværd, søvn, grænser, døgnrytme, økonomi, venner, kærester, forældre, samt at flytte hjemmefra og starte uddannelse. Du er selv med til at bestemme temaerne.
 • Fysisk træning og sundhed med fysioterapeut
  Fx styrketræning, løb, yoga og afspænding, samt undervisning om motion, kost- og drikkevaner, indkøb mv. Dette øger din fysik og dit selvværd, og det øger dine chancer for at komme godt i gang med uddannelse og job.

Praktik på uddannelses-institutioner

Er dit mål at uddanne dig, søger vi sammen efter gode match med uddannelsessteder, hvor du kan komme på besøg eller i praktik. Det øger dit kendskab til, hvad forskellige uddannelser kan tilbyde.

Praktik i virksomheder

Du kan komme i praktik hos en (eller flere) af Incitas partnervirksomheder eller i en af Incitas egne virksomheder. Er dit mål at finde job, søger vi sammen efter gode match. Praktik øger dit kendskab til brancher og jobmuligheder. Ude på virksomheden kan du fx træne stabilt fremmøde, tempo, konkrete opgaver, hvordan du fungerer socialt mv. Det giver en ballast, som du kan tage med dig uanset, om du starter i uddannelse eller i et andet job.

Er du ung mellem 18 og 30 år i Aarhus?
Base Camp hjælper dig i uddannelse eller job.

Kontaktinfo

Incita Aarhus – telefon til information og visitation – 4880 3982

Du kan finde os her

Incita Aarhus

Scandinavian Center Aarhus
Margrethepladsen 2, plan 2
8000 Aarhus C.

FAQ

Nej, Incita er en erhvervsdrivende fond som arbejder non-profit for det rummelige arbejdsmarked. Du kan læse mere om Incita – Center for Autisme her.  

I beskæftigelsen arbejder Incita under LAB-loven (Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats). Vi arbejder aktivt indenfor rammerne af denne lov – andre afdelinger i Incita arbejder under andre lovhjemmeler fx arbejder vores beskyttet beskæftigelse under serviceloven.

Incita har tre lokationer; i København, i Aarhus og i Herlev. Du finder adresserne på hvert af stederne ved at trykke her.
Hvis du er i forløb hos Incita, står der i din indkaldelse, hvor du skal møde op. 

Du kan først og fremmest forvente at blive mødt i øjenhøjde af din konsulent.
Vi hjælper dig dér, hvor du er i dit liv og til at komme tættere på arbejdsmarkedet. Vi arbejder ud fra forventningen om, at hvis man kan blive en del af arbejdsmarkedet, så er der meget positivt at hente ved at blive en del af arbejdsmarkedet – både mentalt, fysisk og økonomisk. 

Kontakt os

Maj-Britt Degn Christensen, områdechef

Telefon: 2711 8844

Email: mchr@incita.dk

Receptionen

Tlf.: 4880 3982
Mail: incita@incita.dk