Incita genåbner beskæftigelsestilbud med bl.a. digital undervisning

Mestring med psykolog, jobsøgning, fysisk træning med personligt træningsprogram. Nu genåbner vi beskæftigelsesindsatserne, og mulighederne er mange.

Incita tilbyder:
- online jobsøgning med virksomhedskonsulent
- online mestringsgruppe med psykolog, hvor I taler om, hvordan du kan håndtere udfordringer, som står i vejen for at komme i arbejde eller uddannelse
- online fysisk træning, hvor en fysioterapeut giver dig et personligt træningsprogram og guider dig til at træne
- online støtte til at søge bolig, enkeltydelser mv

Samtidigt forsætter vi med telefoniske eller online samtaler med den enkelte ledige/sygemeldte og konsulenten fra Incita.

Vi håber, at der snart bliver mulighed for at åbne mere op med fysiske møder – selvfølgelig under myndighedernes sikkerhedsretningslinjer

Kontakt din konsulent i Incita eller ring til os på 3524 8888, hvis du vil deltage i noget af det.

Øvrige Nyheder

Dygtig virksomhedskonsulent til Incitas rekrutteringsteam

Incita Hovedstaden søger en virksomhedskonsulent til vores velfungerende rekrutteringsteam, som matcher ledige med job og praktikpladser på virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Teamet er kendetegnet ved en høj grad ærlighed, humor og engagement.

Incita er en virksomhed med en historie, som danner baggrund for vores vision om at udvikle det rummelige arbejdsmarked. Vi stræber efter at levere markedets bedste beskæftigelsesindsatser, og vi har stor succes med at støtte mennesker til at starte i job, uddannelse eller virksomhedspraktik.

Vi har travlt, og derfor søger vi en dygtig kollega til arbejdet med at matche aktivitetsparate ledige og sygemeldte, som skal finde fodfæste på arbejdsmarkedet.

Lidt om dig
Du er en skarp virksomhedskonsulent, der ser muligheder. Du er ligetil, positivt indstillet, humoristisk og du holder af at arbejde sammen med andre. Du er udadvendt, har et stort netværk og kendskab til mange brancher. Du kan se mulighederne på arbejdsmarkedet også for ledige med svære helbredsmæssige/sociale udfordringer. Du har solid erfaring med at tage kontakt til virksomheder og skabe job og praktikåbninger. Måske du tidligere har arbejdet med opsøgende salg.

Vi tilbyder
*gode udviklingsmuligheder
* alsidige og varierende arbejdsopgaver
*en fagligt og socialt velfungerende arbejdsplads

Dit job bliver at
*Tage kontakt – primært telefonisk - til arbejdspladser for at matche ledige med job- og praktikmuligheder
*Undervise om arbejdsmarkedet, virksomhedskontakt, jobsøgning, CV-skrivning mv.
*Gennemføre matchprocesser med ledige i hold
*Aftale praktiksamtaler og jobsamtaler med arbejdspladser

Krav
*Du har erfaring med at kontakte virksomheder og skabe jobåbninger
*Du har erfaring med jobrettede indsatser.
*Du har erfaring med ledige og sygemeldte med svære helbredsmæssige udfordringer, der skal søge job.
*Du kan undervise, vejlede og rådgive.
*Du kan dokumentere din indsats og strukturere dit arbejde.
*Du trives med en bred kontaktflade.
*Du er kundeorienteret og yder en god virksomhedsservice

Spørgsmål
Kontakt virksomhedskonsulent og tillidsrepræsentant Geske Nyholm (telefon 27111745).

Det praktiske
*Arbejdssted: Incitas hovedafdeling i København SV.
*Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.
*Vi inviterer løbende kandidater til samtale
*Tiltrædelse så hurtigt som muligt.
*Jobbet ønskes besat på fuld tid.
*Ansøgningsfristen er mandag d. 27. juli klokken 12.
*Send din ansøgning per e-mail til soegjob@incita.dk.
*Mærk venligst din ansøgning ”Virksomhedskonsulent til rekruttering” i emnefeltet

Incita støtter det rummelige arbejdsmarked og opfordrer alle kandidater uanset køn, alder, etnisk herkomst osv. til at søge stilling.

Incitas Arbejdsgiveranalyse 2020

Er danske arbejdsgivere rummelige eller ekskluderende? Det kaster Incita lys over med den årlige arbejdsgiveranalyse.

Incita har i april og maj 2020 hentet svar fra ledere fra 160 tilfældige små og mellemstore virksomheder (max 249 ansatte) med adresse i Region Midtjylland og Region Hovedstaden. Download analysen i PDF (12 sider): Arbejdsgiver analysen 2020

Udvalgte konklusioner

Disse målgrupper afvises af arbejdsgiverne

Vi har bedt arbejdsgivere tage stilling til, om de vil takke nej til samtaler om job eller praktik med kandidater, hvor vi oplister en række specifikke vanskeligheder eller handicap. Blinde og døve er de mest afviste målgrupper på arbejdsmarkedet. Arbejdsgivernes massive afvisning af blinde og døve er en tendens, vi også har set i tidligere års arbejdsgiveranalyser. På en ny tredieplads finder vi mennesker med hygiejneproblemer, hvilket er oplagt at se i lyset af fokus på hygiejne og corona.

Cirka hver tredie arbejdsgiver vil på forhånd afvise tilbud om samtaler med kørestolsbrugere eller med mennesker, som har haft problemer med stress, psykiske problemer, misbrug mv. Kun hver tiende arbejdsgiver afviser samtaler med kvinder, som bærer tørklæde.

Motivation er afgørende

91% af arbejdsgiverne skal være overbevist om kandidatens motivation for at vurdere, om de vil åbne døren for en praktik eller et job.

Virksomheder vil ikke tvinges til socialt ansvar

38% har fokus på eventuel rekruttering, når de tager imod udsatte ledige i praktik. Det er en lille stigning fra tidligere års arbejdsgiveranalyser. 57% ansætter ledige i fleksjob, løntilskud eller praktik for at tage et socialt ansvar. 63% af virksomhederne synes ikke det er rimeligt, hvis kommuner stillede krav om, at kommunens leverandører havde ansatte fra kanten af arbejdsmarkedet.

Fleksjobbere er meget som ordinært ansatte

En række spørgsmål i analysen kaster lys over synet på mennesker i fleksjob. Svarene viser, at arbejdsgivere generelt vurderer, at ansatte i fleksjob er på niveau med ordinære ansatte med hensyn til sygefravær, tendens til brok, arbejdstempo, kvalitet i arbejdet mv.

Der er et uudnyttet potentiale for småjob

Næsten ingen arbejdsgivere har prøvet at ansætte i småjob, og kun få kender til muligheden. Med småjob-ansættelser kan man tilbyde ledige en ansættelse, fx et par timer om ugen som supplement til kontanthjælp eller anden ydelse. 46% er positive overfor muligheden for småjob-ansættelser. Dermed kaster Arbejdsgiveranalysen lys over et uudnyttet potentiale for ansættelser i småjob.

Download hele arbejdsgiveranalysen:

Arbejdsgiver analysen 2020

Et års jubilæum i Herlev

Nu er det et år siden, at Incita åbnede Incita ny afdeling i Herlev.

Incitas afdeling i Herlev har været åben, mens store dele af samfundet lukkede ned for at dæmme op på Coronasmitten. Vi har blandt andet pakket håndsprit for apotekerforeningen, men den største opgave er - ligesom da afdelingen startede - klargøringen af spoler til den europæiske produktion af lysledere til internet og datatrafik. Dette sparer plastik og penge for hver spole, der kan genbruges.

Incitas bier permanent tilbage

I starten af maj flyttede Incitas bifamilier ind i nye permanente stader på Ellebro.

Incitas bier har overvintret i Tappernøje, fordi der var frygt for, at de ville søge tilbage til vores gamle domicil i Valby efter flytningen i 2019. Stemningen var god, da bierne i sidste uge rykkede fra en midlertidig flyttekasse ind i permanente stader på Ellebro.


 

Incita genåbner beskæftigelsestilbud med bl.a. digital undervisning

Mestring med psykolog, jobsøgning, fysisk træning med personligt træningsprogram. Nu genåbner vi beskæftigelsesindsatserne, og mulighederne er mange.

Incita tilbyder:
- online jobsøgning med virksomhedskonsulent
- online mestringsgruppe med psykolog, hvor I taler om, hvordan du kan håndtere udfordringer, som står i vejen for at komme i arbejde eller uddannelse
- online fysisk træning, hvor en fysioterapeut giver dig et personligt træningsprogram og guider dig til at træne
- online støtte til at søge bolig, enkeltydelser mv

Samtidigt forsætter vi med telefoniske eller online samtaler med den enkelte ledige/sygemeldte og konsulenten fra Incita.

Vi håber, at der snart bliver mulighed for at åbne mere op med fysiske møder – selvfølgelig under myndighedernes sikkerhedsretningslinjer

Kontakt din konsulent i Incita eller ring til os på 3524 8888, hvis du vil deltage i noget af det.

Trodser corona og starter i fleksjob

Midt i coronatiden blev der landet en aftale om et nyt fleksjob. Louise Sørensen startede i slutningen af marts som serviceassistent i fleksjob hos malerfirmaet Beck og Jørgensen i Søborg.

Louise Sørensen har bevilget fleksjob på 3 timer/uge, fordi hun i 2006 fik ødelagt skulderen i en arbejdsulykke. Det er stærkt begrænset hvad hun kan med højre arm. Fx kan hun ikke holde en telefon, og smerterne er kroniske.

Louise er uddannet pædagog, og har længe kæmpet for at finde tilbage til arbejdslivet. På et tidspunkt passede hun telefonen for en selvstændig erhvervsdrivende, men opgaverne stoppede igen, så hun igen stod uden job. Det er svært at finde jobs 3 timer/ugen, og de seneste 4 år har hun været uden arbejde.

For et par måneder siden startede Louise hos Incita for at afsøge helt nye jobmuligheder. Louise har blandt andet haft flere afklarende samtaler om jobs hun kunne søge, og jobs hun ikke skulle søge, og det mundede ud i, at Incita fandt en praktik hos Beck & Jørgensen i Søborg. Her har Louise lavet let rengøring og service i to måneder, og det er gået godt. I slutningen af sidste uge var der stor forvirring omkring hendes forløb, da myndighederne suspenderede alle beskæftigelsesindsatser, men Louise mødte alligevel på arbejde torsdag. Nu er forvirringen slut, da Beck & Jørgensen har tilbudt job.

-Hver gang jeg har fået ny sagsbehandler hos kommunen har de på et tidspunkt anbefalet, at jeg søgte om førtidspension, fordi det er så svært at finde jobs 3 timer/uge. Hver eneste gang er jeg blevet ked af det, for jeg synes slet ikke jeg er færdig på arbejdsmarkedet. Det er enormt værdifuldt for mig som menneske at kunne komme ud blandt andre mennesker, fortæller Louise Sørensen.

Malervirksomheden Beck & Jørgensen har omkring 90 ansatte med hovedsæde i Søborg.

Incitaskolen i Zoo

Er det ok at have dyr i fangenskab? Hvordan behandler vi dyr i Danmark? Incitaskolen har været i Zoologisk Have på Frederiksberg og oplevet en masse.

Hvordan behandler vi vores høns, kvæg, grise og øvrige husdyr? Incitaskolen var denne uge i Zoologisk Have i København, hvilket gav anledning til mange spændende samtaler og reflektioner - også om biodiversitet, klimaforandringer, truede dyrearter og krybskytteri - også i Danmark, hvor vi de seneste par år er begyndt at skyde vilde ulve.

Der blev også tid til en snak om at dyresex er blevet forbudt for nyligt - men det er stadig lovligt at inseminere grise

 

TV2: Sjælden arbejdsgiver beholder blind medarbejder

TV2 bragte denne uge et nyhedsindslag om en kok hos Scandic Hotels, som arbejder selvom han har mistet 95 pct. af synet efter en arbejdsulykke. Sådanne arbejdsgivere er sjældne, og det blev i indslaget illustreret af tal fra Incitas arbejdsgiveranalyse

Småjobs - er tilbage næste uge

Incita har fået ny hjemmeside, og er i færd med at genetablere småjobportalen. Fra næste uge kan du igen finde jobs til mennesker med begrænset arbejdsevne, fx fleksjob.

Småjobportalen hos Incita viser jobs til mennesker med begrænset arbejdsevne, fx fleksjob.  

Hvem kender du, som mangler et fleksjob? Hvem kender du, som har opgaver der kunne passe til et fleksjob?

Gratis for virksomheder at annoncere

Incita lancerede småjobportalen efter at vi selv forgæves havde rekrutteret efter fleksjobbere. På rekrutteringsmarkedet er der ikke nogen portaler, hvor man som virksomhed kan udbyde jobs og finde mennesker til fleksjob. Men der er masser af ledige fleksjobbere - og masser af virksomheder, der gerne vil åbne dørene for mennesker med begrænset arbejdsevne.

Det er gratis at indrykke jobannoncer på småjobportalen. Kontakt rteam@hvis du ønsker at indrykke en jobannonce.

Incita sponsor i BK Frem

Café Incita har forlænget sponsoratet af arbejderklubben med de stærke værdier. BK Frem er en god medspiller i indsatsen for det lokale rummelige arbejdsmarked i Valby.

Café Incita forlænger sponsorat af arbejderklubben med de stærke værdier. 

Boldklubben FREM er en af de mest betydningsfulde fodboldklubber i Danmark. FREM har vundet adskillige Danmarksmesterskaber, Pokalmesterskaber og et utal af sølv- og bronzemedaljer, senest i 1991. På banen arbejder alle stenhårdt, og uanset modstander tror vi altid på muligheden for sejr.

Den traditionsrige arbejdsklub har også stærke værdier udenfor banen. Gennem længere tid har FREM været en god vært for mennesker i praktik, som har brug for at udvikle sig tilknyttet en arbejdsplads. Derfor har Café Incita forlænget sponsoratet med Boldklubben FREM.

Left Menu Icon