Koordinator til Incitas beskæftigelsesindsats i Aarhus

Incita Aarhus har stor succes med at støtte mennesker til at starte i job, uddannelse og virksomhedspraktik. Vi har bl.a. indsatser for sygemeldte, unge i alderen 18 – 30 år og ledige fleksjobbere, som alle henvises til Incita fra Aarhus jobcenter.

Vi søger en koordinator, der kan understøtte, at teamet i Aarhus - på en ambitiøs og realistisk måde - motiverer og støtter ledige i uddannelse og job. Som vores nye koordinator er du udadvendt, har gode samarbejdsevner og formår at motivere og bidrage til det gode arbejdsmiljø. Du har en relevant uddannelse og erfaring fra beskæftigelsesområdet, så du kan gå forrest som en stærk profil i driften samtidig med, at du følger op på vores målopfyldelse og dokumentation. Sammen udvikler vi stillingen i forhold til de kompetencer, du kommer med, hvor opsøgende virksomhedskontakt og netværk i Aarhus vægter højt.
Som koordinator vil du referere til områdechefen, der har personaleledelsen af alle medarbejderne.

Incita er en moden og veldreven socialøkonomisk virksomhed med afdelinger i Aarhus, Silkeborg, København og Herlev. Vores hovedsæde er i København, så du kan forvente ca. 5-8 arbejdsdage om året i København. Udover beskæftigelsesindsatser for ledige med andre problemer end ledighed, har Incita selv flere produktionsvirksomheder, caféer, en rengøringsvirksomhed og en STUskole (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) for unge, som ikke er klar til en almindelig ungdomsuddannelse samt et arbejdsfællesskab for mennesker med senhjerneskade. Du bliver en del af en spændende og mangfoldig organisation med over 100 kolleger, hvis hovedformål er at støtte mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet i gang i job eller uddannelse. Vores afdeling i Aarhus er i en rivende udvikling med bl.a. et helt nyt ungecenter samt en produktionsvirksomhed og café på vej.
Vil du være med i denne udvikling?

Vi tilbyder

 • Meningsfulde opgaver i et uhøjtideligt arbejdsmiljø
 • En social og fagligt velfungerende arbejdsplads, hvor du indgår i et engageret tværfagligt team med fysioterapeut, psykolog, unge- og virksomhedskonsulenter
 • Gode faglige og personlige udviklingsmuligheder
 • Flekstid og gode muligheder for fleksibel tilrettelæggelse af egen arbejdstid
 • Betalt frokostpause

Dine opgaver

 • Du samarbejder med hele det tværfaglige team omkring driften af alle vores indsatser i Aarhus
 • Du indgår i udvikling af tilbud og aktiviteter i teamet og bidrager til udvikling af Incitas faglige koncepter og standarder
 • I samarbejde med områdechefen varetager du visitation og kundekontakt, samt sikrer teamets drift, målopfyldelse og dokumentation
 • Du tilbyder faglig sparring og sagssparring til teamets medarbejdere
 • Du er en stærk motivator og arbejder naturligt med løsningsfokuserede metoder
 • Du indgår i driften med baggrund i dine beskæftigelsesfaglige kompetencer
 • Du samarbejder med uddannelsesinstitutioner og har et stort netværk af lokale virksomheder, hvor du kan skabe det gode match ift. uddannelse og job
 • Du samarbejder med jobcentrets medarbejdere, hvor du dokumenterer din indsats i form af løbende notater, status- og slutrapporter

Vores forventninger

 • Du har kendskab til beskæftigelsesrettede indsatser og kender lovgivningen på området
 • Du har erfaring med ledige borgere med svære helbredsmæssige udfordringer
 • Du kan undervise, vejlede og rådgive samt facilitere udviklingsprocesser
 • Du har erfaring med at kontakte virksomheder og skabe jobåbninger
 • Du trives med en bred kontaktflade og fungerer godt i rollen som både koordinator og som en del af driften ift. arbejdet med borgerne
 • Du har et stort overblik og gode skriftlige kompetencer
 • Du har kørekort og egen bil

Det praktiske

 • Løn og ansættelsesvilkår i henhold til Incitas overenskomst.
 • Tiltrædelse på fuld tid per 1/10-2021 og gerne før hvis muligt.
 • Send din ansøgning per e-mail til soegjob@incita.dk
 • Mærk venligst din ansøgning ”Koordinator Aarhus” i emnefeltet.
 • Ansøgningsfristen er tirsdag 10. august 2021 klokken 12.
 • Vi forventer at holde samtaler mandag, onsdag og torsdag i uge 33

Spørgsmål?
Kontakt områdechef Maj-Britt Degn Christensen på telefon 2711 8844 i uge 28 og 9+10/8 eller forretningsdirektør Brita Stallknecht på telefon 2821 6666 i uge 29, 30 og 31.

Incita arbejder for at udvikle det rummelige arbejdsmarked og opfordrer alle uanset køn, alder, etnisk oprindelse osv. til at søge stillingen.

Øvrige Nyheder

Ambitiøs leder med forretningstalent

Vi søger en områdechef til fire af vores virksomheder i hovedstaden (København og Herlev). Virksomhederne består af; to caféer, en mindre produktionsvirksomhed og et rengøringsfirma.

Incita er en erhvervsdrivende fond og registreret socialøkonomisk virksomhed med afdelinger i København, Aarhus, Silkeborg og Herlev. Fondens formål er at fastholde og inkludere mennesker i job. For at understøtte Incitas hovedformål har vi en række mindre virksomheder, som udover at være forretninger, der drives på markedsvilkår, også har fokus på at ansætte mennesker på særlige vilkår.

Du bliver en del af en spændende og mangfoldig virksomhed med over 100 kolleger. Incita er en virksomhed, der løbende udvikler sig i takt med og gerne lidt foran kundernes ønsker. Derfor søger vi dig, som ser nye idéer og tager teten på opgaverne.

Alene i de sidste tre år har vi som led i vores forretningsudvikling udvidet med nye afdelinger i Jylland og hovedstaden – samt en skole for unge med særlige behov (STU).

Derudover arbejder vi både strategisk og konkret med bl.a. bæredygtighed, digitalisering og evidens.

Hvem leder vi efter?
Du har som minimum nogle års erfaring med ledelse og er god til at skabe resultater. Du søger en arbejdsplads, hvor du kan udvikle dig, og hvor du får lov til at gå forrest med dine opgaver. Du sætter barren højt og har talent for at skabe og udvikle små virksomheders forretningsgrundlag. Du har måske haft din egen virksomhed eller arbejdet et sted, hvor du var ansvarlig for både at skaffe kunder, styrke omsætningen og motivere dine medarbejdere. Du har forretningssans, føler det naturligt at tage ansvar, og sætter en ære i, at dine forretningsområder præsterer deres bedste. Du er også struktureret, har overblik og tager gerne en hyggelig sludder med dine kolleger.

Vi tilbyder

 • Et job med stort ansvar for de fire virksomheder
 • Meningsfulde opgaver i et uhøjtideligt arbejdsmiljø
 • En social og fagligt velfungerende arbejdsplads
 • Et engageret ledelsesteam med fem andre områdechefer og forretningsdirektøren, der alle er klar på at give en hjælpende hånd.
 • Engagerede medarbejdere
 • Virkelig gode udviklingsmuligheder

Opgaver og ansvarsområder for vores nye områdechef

 • Ansvar for vores fire mindre virksomheder i hovedstaden – i samarbejde med de fire daglige ledere
 • Kundeansvarlig; fastholde kunder, sikre mersalg og skaffe nye rentable kunder
 • Ansvarlig for kontakten til samarbejdspartnere og øvrige interessenter
 • Medansvarlig for at udvikle og styrke forretningsgrundlaget i virksomhederne
 • Ledelse af de fire daglige ledere (én i hver virksomhed)
 • Ledelse af alle medarbejdere i virksomhederne, hvor hovedparten er ansat på særlige vilkår fx fleksjob og småjob
 • Løbende mundtlig og skriftlig afrapportering til den øvrige ledelse og dine medarbejdere
 • Bidrage til det strategiske arbejde indenfor dit arbejdsområde og fælles områder

Vilkår / sådan søger du

 • Tiltrædelse 01.11.2021 - gerne før, hvis du kan det
 • Send din ansøgning per mail til soegjob@incita.dk
 • Mærk venligst din ansøgning ”områdechef til hovedstaden” i emnefeltet
 • Ansøgningsfristen er mandag 30.08.2021 kl. 12.00
 • Spørgsmål? Kontakt forretningsdirektør Brita Stallknecht på telefon 2821 6666 eller på mail bst@incita.dk

Incitas forretningsområder spænder bredt; beskæftigelsesindsatser for sygemeldte, for unge og for ledige med andre problemer end ledighed, fritidsjob til udsatte unge, to produktionsvirksomheder, to caféer, en rengøringsvirksomhed, en STU-skole (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) for unge, som ikke er klar til en almindelig ungdomsuddannelse og et arbejdsfællesskab for mennesker med senhjerneskade.

Incita arbejder for det rummelige arbejdsmarked og opfordrer alle uanset alder, køn, etnisk oprindelse osv. til at søge stillingen

Er du Incitas nye ungekonsulent i Aarhus?

Til Incitas ungecenter BaseCamp søger vi en energisk ungekonsulent, der sammen med resten af teamet ambitiøst og realistisk kan motivere og hjælpe ledige unge i uddannelse og job. De unge er mellem 18 og 30 år, og har andre problemer end ledige. De henvises fra jobcentret til Incita.

Hvis du er vores nye ungekonsulent, er du udadvendt og har et stort netværk og kendskab til mange brancher. Du har en relevant uddannelse og erfaring med at arbejde med unge. Du trives i kontakten med uddannelsesinstitutioner og virksomheder for at skabe jobs og praktikåbninger. Du forstår vigtigheden af at dokumentere dit arbejde. Måske har du arbejdet indenfor beskæftigelsesområdet, i et jobcenter eller på en uddannelsesinstitution.

Incita er en moden og veldreven socialøkonomisk virksomhed med afdelinger i Aarhus, Silkeborg, København og Herlev. Du bliver en del af en spændende organisation med over 100 kolleger, der bl.a. har som formål at støtte mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet i gang i job eller uddannelse. Vores afdeling i Aarhus er i en rivende udvikling med bl.a. et helt nyt ungecenter. Vil du være med i denne udvikling?

Vi tilbyder

 • Meningsfulde opgaver i et uhøjtideligt arbejdsmiljø
 • En social og fagligt velfungerende arbejdsplads, hvor du indgår i et engageret tværfagligt team med fysioterapeut, psykolog og virksomhedskonsulenter
 • Gode faglige og personlige udviklingsmuligheder
 • Flekstid og gode muligheder for fleksibel tilrettelæggelse af egen arbejdstid
 • Betalt frokostpause

Dine opgaver

 • Som primær kontaktperson skaber du gode relationer med de unge
 • Du motiverer unge til at starte og gennemføre en uddannelse eller blive selvforsørgende i et job
 • Med udgangspunkt i den unges forudsætninger og ressourcer støtter du den enkeltes individuelle opkvalificering af faglige og personlige kompetencer
 • Du har individuelle samtaler med unge, hvor I sammen sætter mål og delmål for indsatsen frem mod uddannelse eller job
 • Du underviser på vores ungehold og JUP klub (Job, Uddannelse og Praktik)
 • Du samarbejder med uddannelsesinstitutioner og har et stort netværk af lokale virksomheder, hvor du kan skabe det gode match ift. uddannelse og job
 • Udover at være en del af et tværfagligt team samarbejder du med jobcentrets medarbejdere, hvor du dokumenterer din indsats i form af løbende notater, status- og slutrapporter

Vores forventninger

 • Du er uddannet socialrådgiver eller har en lignende uddannelse.
 • Du er mentalt robust og har erfaring med at arbejde med unge med komplekse vanskeligheder
 • Du arbejder løsningsfokuseret med størst mulig inddragelse af den unge
 • Du har erfaring med at kontakte virksomheder og skabe jobåbninger
 • Du trives med en bred kontaktflade og har mange kontakter
 • Du har kørekort og egen bil.

Det praktiske

 • Løn og ansættelsesvilkår i henhold til Incitas overenskomst.
 • Tiltrædelse på fuld tid per 1/10-2021 og gerne før hvis muligt. Deltid kan forhandles.
 • Send din ansøgning per e-mail til soegjob@incita.dk
 • Mærk venligst din ansøgning ”Ungekonsulent Aarhus” i emnefeltet.
 • Ansøgningsfristen er tirsdag 10. august 2021 klokken 12.
 • Vi forventer at holde samtaler mandag, onsdag og torsdag i uge 33

Spørgsmål?
Kontakt områdechef Maj-Britt Degn Christensen på telefon 2711 8844 i uge 28 og 9+10/8 eller forretningsdirektør Brita Stallknecht på telefon 2821 6666 i uge 29, 30 og 31.
Incita arbejder for at udvikle det rummelige arbejdsmarked og opfordrer alle uanset køn, alder, etnisk oprindelse osv. til at søge stillingen.

Incitas arbejdsgiveranalyse 2021: Link til download

Incita publicerer udvalgte fund fra dette års Arbejdsgiveranalyse, som kaster lys over danske arbejdsgiveres holdninger til at ansætte og rekruttere udsatte. I 2021 bygger analysen på anonyme svar fra 568 SMV virksomheder med adresse i Region Hovedstaden og Region Midtjylland.

Hent analysen i PDF: Arbejdsgiver analysen 2021

Incitas arbejdsgiveranalyse 2021 kaster lys over arbejdsgiveres holdninger til at ansætte udsatte ledige. Arbejdsgiveranalysen udkommer hvert år og 2021 er den sjette af disse undersøgelser. Analysen bygger på anonyme svar fra 568 SMV virksomheder med max 200 ansatte i Region Midtjylland og Region Hovedstaden. 94 pct. af respondenterne har bekræftet, at de er med til at træffe beslutninger om ansættelser, og analysen bygger på svar fra disse.

Vi fokuserer på SMV virksomheder, fordi disse i praksis er effektive samarbejdspartnere i Incitas indsats for at få udsatte ledige ansat i job eller praktik.

Arbejdsgiveranalysen 2021 fastslår blandt andet:

 • Motivation er den vigtigste faktor, når arbejdsgivere vurderer, om de vil ansætte en person 'fra kanten af arbejdsmarkedet'
 • Arbejdsgivere har generelt en positiv opfattelse af medarbejdere i fleksjob.
 • Nogle målgrupper af ledige frasorteres oftere end andre før jobsamtalen. De 3 hyppigst frasorterede målgrupper til jobsamtaler er
  • Mennesker med hygiejneproblemer.
  • Blinde / svagtseende.
  • Mennesker som har problemer med at tale / forstå dansk.
 • 93 pct. af arbejdsgiverne vurderer at praktik er værdifuldt på et CV
 • 27 pct. af arbejdsgiverne vurderer, at praktik har samme værdi som lønnet arbejde på et CV
 • De fleste arbejdsgivere (66 pct.) vil gerne ansætte mennesker i småjob, men kun 14 pct. har gjort det og 63 pct. ved ikke hvad et småjob er.
 • Virksomheder, som har haft fleksjobbere ansat det seneste år, er generelt mere positivt stemt overfor at kalde udsatte ledige til jobsamtale.

Mere info?

Incita har på baggrund af arbejdsgivernes svar undersøgt flere sammenhænge og hypoteser til eget brug.
For at aftale en nærmere præsentation af Arbejdsgiveranalysen 2021 er du velkommen til at henvende dig til
Johannes Bjerrum
job@incita.dk
60880022.

Hvor er der jobs

Incita ringer dagligt ud til virksomheder i stort set alle brancher for at skaffe jobåbninger og praktikpladser til udsatte ledige. Vi gør det særlig meget i hovedstadsområdet og Region Midtjylland, og det giver erfaringer om, hvordan det går og om hvordan industrierne er påvirket af corona lige nu.

I Danmark er kultur og fritidsområdet hårdest ramt. Det er svært at finde jobs eller praktikpladser indenfor museer, kunstnerisk arbejde, og stort set umuligt at finde noget nyt at lave indenfor hotel- og rejsebranchen, events, koncerter og arrangementer og forlystelser. Det rammer i høj grad også en række virksomheder, der lever af at støtte disse industrier med forskellige services.

Handel og transport bløder også, men forandringerne er uens fordelt: Al transport relateret til udlandsrejer ligger stille, men varetransport og budkørsel søger medarbejdere.

Detailhandel og supermarkeder tager gerne folk ind, men særligt de små detailbutikker er blevet mere tilbageholdende, da de er truet af skulle holde stand på få kvadratmetre og af stigende nethandel. Det er generelt blevet sværere at rekruttere til job og praktik indenfor kontorarbejde, fordi mange arbejder hjemme.

Her er der gode muligheder
Der er åbninger blandt håndværkere, ejendomsservice, butik/supermarked, kørsel, stadig nogle åbninger for pædagogisk arbejde og arbejde på plejehjem, gode jobmuligheder indenfor rengøring.

Selvsagt er der åndssvagt travlt for alle, der rådgiver om online møder, online undervisning, opsætning af skærme, kameraer osv, ligesom der er åndssvagt travlt i medicinindustrien – men det er jobs, som kræver erfaring, uddannelse og som sjældent er åbne for ufaglærte eller udsatte.

Mere præcise data finder man i https://arbejdsmarkedsbalancen.dk/ - eller det lokale jobbarometer https://star.dk/media/5641/jobbarometret-koebenhavn.pdf (tjek altid hvornår data sidst er opdateret, de opdateres månedligt, men kan alligevel hænge lidt i bremsen ind imellem).

Ændret fokus
Udover forskydningerne imellem brancherne oplever vi også, at virksomheder generelt har øget fokus på hygiejne. Således bliver mennesker med hygiejneproblemer i langt højere grad afvist af virksomhederne end tidligere. I Incitas arbejdsgiveranalyse, som anonymt kortlægger arbejdsgiveres holdninger til at rekruttere fra kanten af arbejdsmarkedet, er 'hygiejneproblemer' sprunget op på en 3. plads blandt barrierer, som får arbejdsgivere til at takke nej til en jobsamtale eller praktiksamtale.
Arbejdsgiver analysen 2020

Nye fritidsjob til unge fra udsatte boligområder

Incita og Boligselskabet Sjælland samarbejder om at få unge fra udsatte boligområder til at finde fritidsjob. De første 10 unge er nu startet i job, og flere er på vej.

Et fritidsjob er en vigtig faktor for den unges jobmæssige fremtid. Unge, som har erfaringer fra et fritidsjob inden de fyldte 18, har langt større tendens til at få job og tage uddannelser senere i livet, og nogle studier viser endda, at jobeffekten i udsatte familier kan mærkes på søskende og forældre.

Imidlertid har unge fra udsatte boligområder sjældnere jobs i deres fritid, og derfor arbejder Incita for at støtte unge i fritidsjob i flere udsatte boligområder. Vi er lige nu i færd med et længerevarende projekt i Roskilde sammen med Boligselskabet Sjælland. Tidligere har vi med stor succes støttet unge bosat i Egedalsvænge og Folehavekvarteret, hvor Incita og boligselskabet 3B fik 124 unge til at starte i fritidsjob.
https://www.kab-bolig.dk/nyheder/2019/staerkt-partnerskab-om-fritidsjob

Næste skridt i Roskilde er, at Incita tager på rundtur og går i dialog med unge og med personalet i 4 klubber, hvor de unge mødes i fritiden. Her rekrutterer vi flere unge og giver de ansatte værktøjer til at støtte projektet.

 

 

Årets honninghøst

Incita har 3 bistader med knap 150.000 bier tilknyttet Kilden i Incita. Sidste uge høstede vi honning
Resultatet for 2020 blev 35,7 kg honning. Det er et godt resultat, for honningkvaliteten er intet mindre end fremragende. Efter flytningen til en ny adresse sidste år har vi på mange måder startet forfra med opbygningen af en ny bikultur i 2020.
Incita har cirka 150.000 bier i 3 bistader. Det er fredelige bier, og selvom der blev patruljeret og summet en del ekstra ved høsten, blev ingen så vidt vi ved stukket ved honninghøsten.
Udover selve honningen fremstiller Kilden bl.a. også skovoks og luksus håndcremer, som skaber gode aktiviteter for mennesker tilknyttet Kilden i Incita.

Arbejdsgivere: Fleksjobbere har ikke mere sygefravær

Et flertal af danske arbejdsgivere mener ikke, at mennesker i fleksjob har mere sygefravær end ordinært ansatte. Det fastslår Incitas arbejdsgiveranalyse, som bygger på anonyme svar fra 150 arbejdsgivere i Hovedstaden og Midtjylland.

Arbejdsgivernes svar peger på, at flere myter om fleksjobbere ikke holder. Således svarer kun hver fjerde arbejdsgiver ja til, at fleksjobbere skulle være mere syge end ordinært ansatte, mens knap dobbelt så mange arbejdsgivere svarer nej.

Flere arbejdsgivere har overfor Incita givet udtryk for deres tilfredshed med de ansatte i fleksjob. Blandt andet Birthes Hundesalon på Frederiksberg, som beskæftiger en kvindelig hundefrisør i fleksjob.

-Min fleksjobber er aldrig syg. Hun arbejder fuldt på højde med de andre, som ikke er i fleksjob, bortset fra nogle få dage, hun måske ikke er på toppen. Jeg er rigtig glad for hende, fortæller Birthe fra Birthes Hundesalon på Frederiksberg.

Incitas arbejdsgiveranalyse giver også indsigt i hvilke målgrupper af ledige med forskellige handicap, psykiske lidelser eller skavanker, som danske arbejdsgivere ikke vil invitere til jobsamtaler.

https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/ny-undersogelse-disse-mennesker-afvises-oftest-af-arbejdsgivere-ved-jobsogning?publisherId=13560005&releaseId=13595782

Birthes hundesalon søger endnu en uddannet hundefrisør, som gerne må være fleksjobber. Som hundefrisør kan man blandt andet møde disse firbenede venner: 

 

Et års jubilæum i Herlev

Nu er det et år siden, at Incita åbnede Incita ny afdeling i Herlev.

Incitas afdeling i Herlev har været åben, mens store dele af samfundet lukkede ned for at dæmme op på Coronasmitten. Vi har blandt andet pakket håndsprit for apotekerforeningen, men den største opgave er - ligesom da afdelingen startede - klargøringen af spoler til den europæiske produktion af lysledere til internet og datatrafik. Dette sparer plastik og penge for hver spole, der kan genbruges.

Trodser corona og starter i fleksjob

Midt i coronatiden blev der landet en aftale om et nyt fleksjob. Louise Sørensen startede i slutningen af marts som serviceassistent i fleksjob hos malerfirmaet Beck og Jørgensen i Søborg.

Louise Sørensen har bevilget fleksjob på 3 timer/uge, fordi hun i 2006 fik ødelagt skulderen i en arbejdsulykke. Det er stærkt begrænset hvad hun kan med højre arm. Fx kan hun ikke holde en telefon, og smerterne er kroniske.

Louise er uddannet pædagog, og har længe kæmpet for at finde tilbage til arbejdslivet. På et tidspunkt passede hun telefonen for en selvstændig erhvervsdrivende, men opgaverne stoppede igen, så hun igen stod uden job. Det er svært at finde jobs 3 timer/ugen, og de seneste 4 år har hun været uden arbejde.

For et par måneder siden startede Louise hos Incita for at afsøge helt nye jobmuligheder. Louise har blandt andet haft flere afklarende samtaler om jobs hun kunne søge, og jobs hun ikke skulle søge, og det mundede ud i, at Incita fandt en praktik hos Beck & Jørgensen i Søborg. Her har Louise lavet let rengøring og service i to måneder, og det er gået godt. I slutningen af sidste uge var der stor forvirring omkring hendes forløb, da myndighederne suspenderede alle beskæftigelsesindsatser, men Louise mødte alligevel på arbejde torsdag. Nu er forvirringen slut, da Beck & Jørgensen har tilbudt job.

-Hver gang jeg har fået ny sagsbehandler hos kommunen har de på et tidspunkt anbefalet, at jeg søgte om førtidspension, fordi det er så svært at finde jobs 3 timer/uge. Hver eneste gang er jeg blevet ked af det, for jeg synes slet ikke jeg er færdig på arbejdsmarkedet. Det er enormt værdifuldt for mig som menneske at kunne komme ud blandt andre mennesker, fortæller Louise Sørensen.

Malervirksomheden Beck & Jørgensen har omkring 90 ansatte med hovedsæde i Søborg.

Incitaskolen i Zoo

Er det ok at have dyr i fangenskab? Hvordan behandler vi dyr i Danmark? Incitaskolen har været i Zoologisk Have på Frederiksberg og oplevet en masse.

Hvordan behandler vi vores høns, kvæg, grise og øvrige husdyr? Incitaskolen var denne uge i Zoologisk Have i København, hvilket gav anledning til mange spændende samtaler og reflektioner - også om biodiversitet, klimaforandringer, truede dyrearter og krybskytteri - også i Danmark, hvor vi de seneste par år er begyndt at skyde vilde ulve.

Der blev også tid til en snak om at dyresex er blevet forbudt for nyligt - men det er stadig lovligt at inseminere grise

 

TV2: Sjælden arbejdsgiver beholder blind medarbejder

TV2 bragte denne uge et nyhedsindslag om en kok hos Scandic Hotels, som arbejder selvom han har mistet 95 pct. af synet efter en arbejdsulykke. Sådanne arbejdsgivere er sjældne, og det blev i indslaget illustreret af tal fra Incitas arbejdsgiveranalyse

Incita sponsor i BK Frem

Café Incita har forlænget sponsoratet af arbejderklubben med de stærke værdier. BK Frem er en god medspiller i indsatsen for det lokale rummelige arbejdsmarked i Valby.

Café Incita forlænger sponsorat af arbejderklubben med de stærke værdier. 

Boldklubben FREM er en af de mest betydningsfulde fodboldklubber i Danmark. FREM har vundet adskillige Danmarksmesterskaber, Pokalmesterskaber og et utal af sølv- og bronzemedaljer, senest i 1991. På banen arbejder alle stenhårdt, og uanset modstander tror vi altid på muligheden for sejr.

Den traditionsrige arbejdsklub har også stærke værdier udenfor banen. Gennem længere tid har FREM været en god vært for mennesker i praktik, som har brug for at udvikle sig tilknyttet en arbejdsplads. Derfor har Café Incita forlænget sponsoratet med Boldklubben FREM.

Right Menu Icon