Søg
Close this search box.

Respekt til Ekspertgruppe for fremtidens beskæftigelsesindsats

Respekt til Ekspertgruppe for fremtidens beskæftigelsesindsats, der netop er kommet med deres anbefalinger til fremtidens beskæftigelsesindsats. Anbefalingerne er velfunderede og hviler på grundigt forarbejde, det ses tydeligt. Incita har siden 1966 arbejdet med målgrupper af ledige langt fra arbejdsmarkedet og har dermed førstehåndskendskab til skiftende beskæftigelsessystemparadigmer gennem tiden. Der er gode takter i ekspertgruppens anbefalinger, […]

Hvad kan jeg blive?

Hvad kan jeg blive?“Hvilke muligheder venter efter endt stu (stu=den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse)? Det er et spørgsmål, vi tit får på Incitaskolerne. Der er heldigvis en del muligheder og det har vores uddannelsesvejleder på Incitaskolen i Sydhavnen Geske Nyholm skrevet en artikel om (find link i kommentarspor). Formålet med artiklen er, at udbrede viden om […]

Hvordan skal fremtidens beskæftigelsesindsats se ud?

Hvordan skal fremtidens beskæftigelsesindsats se ud? Mens vi venter på Ekspertgruppe for fremtidens beskæftigelsesindsats‘ anbefalinger havde Incita sammen med Hans Knudsen Instituttet inviteret fire skarpe beskæftigelsesprofiler ind til debat. Panelet bestod af den kommunale beskæftigelsesdirektør, forskeren, arbejdsgiveren og den selvejende leverandør – Jannik Nielsen Ballerup Kommune Frederik Thuesen VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter […]

Folkemødet 2024

Fredag kl. 17.00 på Folkemødet – kig forbi Velfærdsteltet (J21) hos Selveje Danmark når vi tager den ærlige samtale om hvordan vi får flere unge med særlige behov inkluderet på arbejdsmarkedetSom Stine Louise Eising von Christierson siger til OPS-Indsigt (link i kommentarspor): Genialt med småjobs til mennesker på kanten af arbejdsmarkedet. Håber, vi ses ☀

Hvordan skal fremtidens beskæftigelsesindsats se ud?

Mens vi spændt venter på Ekspertgruppe for fremtidens beskæftigelsesindsats‘ anbefalinger har Incita sammen med Hans Knudsen Instituttet inviteret fire skarpe beskæftigelsesprofiler ind til debat. Som erhvervsdrivende fonde er vores udgangspunkt non-for-profit og har rod i det værdibårne – men der er mange andre hensyn at tage: Hvad siger arbejdsgiverne? Jobcentrene? Og forskningen; er der viden […]

Mød os på Folkemødet 2024

Incita sætter spot på inklusion af unge på arbejdsmarkedet. Kig forbiFREDAG kl. 17.00 i Velfærdsteltet, J21 (Kæmpestranden, lige bagved Netto),når vi inviterer til en ærlig samtale om det rummelige arbejdsmarked med Jens Kristian Lütken Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Københavns Kommune @rikke sørensen ULF Ungdom Udviklingshæmmedes Landsforbund Sofie Blenstrup Autisme Ungdom Autismeforeningen Stine Louise Eising von Christierson […]

Giv mere plads til elevernes meninger.

Giv mere plads til elevernes meninger. Giv en større stemme til de unge. Dét er anbefalingen herfra. Evalueringer og tilfredshedsundersøgelser spiller en central rolle i, hvordan vi på Incitaskolerne løbende tilpasser og udvikler vores pædagogiske strategier. Tilbagemeldingerne fra de unge giver os ikke kun mulighed for at forstå elevernes synspunkter dybere, men også at se, […]

”Flere unge med psykiske lidelser og kognitive funktionsnedsættelser kommer i beskæftigelse og uddannelse”

”Flere unge med psykiske lidelser og kognitive funktionsnedsættelser kommer i beskæftigelse og uddannelse”, sådan lyder målsætningen fra Københavns Kommune. Seneste tal viser, at der i kommunen er 4.039 15-24 årige uden tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet, svarende til 4,9% af de unge (2022-tal), I hele Danmark er der 43.115 unge uden tilknytning til uddannelse eller […]

Sammen kan vi mere

Sammen kan vi mere. I Incita er “partnerskaber” et af seks strategiske indsatsområder. Der kan være flere indfaldsvinkler til et godt strategisk partnerskab: Ønske om at supplere fagligheden, supplere kapaciteten, dække større geografisk område, opnå synergieffekt, få ny inspiration, få ny viden, indgå i nye fællesskaber og meget, meget mere. Tag fat i adm. direktør […]

Hvad virker for hvem? Hvordan virker vores indsatser? Virker de overhovedet?

Siden 2015 har ”evidens og dokumentation” været et af seks strategiske indsatsområder i Incita. Det begyndte med jobeffektmåling på beskæftigelsesområdet. Siden er der implementeret et årshjul for evidens og måling, som nu omfatter samtlige ydelser, Incita og Center for Autisme leverer. Målingerne er skræddersyet hvert enkelte område samt udviklet, testet og implementeret i samarbejde med […]